Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013

2 Prosjektbeskrivelse OppdragsgiverFUB KontaktpersonÅse-Berit Hoffart HensiktBruk av vikarer i barnehage MetodeWebundersøkelse MålgruppeSendt ut undersøkelsen på lister med e-postadresser til barnehagestyrere Tilfeldig utvalg blant foreldre med barn i barnehagen, landsrepresentativt 18 år+ Antall intervjuBarnehagestyrere: N = 1483 Foreldre med barn i barnehage: N = 500 GjennomføringMai 2013 Ansvarlig rådgiver hos Opinion Perduco Anne-Birgitte Høyerholt, tlf: 917 52 196 ah@opinionperduco.no 203.06.2013 FUB; undersøkelse om vikarbruk

3 •Nesten alle barnehagestyrere sier det settes inn vikar i barnehagen når det er behov i arbeidsgiverperioden, og 8 av 10 sier de setter inn vikar etter 1-4 dager. •Det at det evt. mangler personalet kan se ut til å resultere at planlagte aktiviteter blir avlyst – men det er færre foreldre som opplever at det er tilfellet enn hva barnehagestyrerne sier. Kan det være at foreldre ikke helt vet/følger med på hvilke aktiviteter som i utgangpunktet er planlagt fra barnehagen sin side? •Det er også en langt mindre andel blant foreldrene (selv om nesten 3 av 10 opplever det) som opplever at barnehagen har manglet personalet enn det er blant de som styrer barnehagen. •Barnehagestyreren sier de informerer foreldrene i større grad når det settes inn vikar i barnehagen enn hva foreldrene opplever de får av informasjon. Hovedfunn 3 FUB; undersøkelse om vikarbruk03.06.2013

4 FUB; undersøkelse om vikarbruk4 De aller fleste setter inn vikar i barnehagen når det er behov. I de aller fleste barnehagene settes det inn vikar i barnehagene når det er behov, og det er nesten ingen som sier de endrer leverings/hentingsmønsteret til foreldrene grunnet personalmangel 8 av 10 sier de setter inn vikar i løpet av 1-4 dager. Base: Styrere; 1483 Det er omtrent ingen som sier de ber foreldrene om å levere/hente barnet til andre tidspunkt grunnet personalmangel, men at det hos nesten 4 av 10 har avlyst aktiviteter grunnet personalmangel. Base: Styrere; 1483

5 03.06.2013FUB; undersøkelse om vikarbruk5 En tredjedel sier de ikke informerer foreldrene når det settes inn vikar i barnehagen Base: Styrere; 1483

6 03.06.2013FUB; undersøkelse om vikarbruk6 Ca. halvparten av foreldrene sier de i løpet av den siste tiden har møtt en vikar i barnehagen 1-4 dager. Halvparten sier de har 1-4 dager møtt en vikar i barnehagen ved levering/henting, og 4 av 10 sier de ikke blir informert når det settes inn vikar i barnehagen 4 av 10 opplever at de ikke blir informert om når det settes inn vikar i barnehagen. Base: Foreldre; 500 Det er ikke like stor andel blant foreldrene som styrere som opplever at planlagte aktiviteter blir avlyst grunnet personalmangel (22 % vs. 36 %) og også færre foreldre enn styrere som opplever at det har manglet personale (28 % vs. 63 %) Base: Foreldre; 500

7 03.06.2013FUB; undersøkelse om vikarbruk7 De fleste foreldrene befinner seg i aldersgruppen 30-39 år, og de har ett barn i barnehagen Base: Foreldre; 500

8 03.06.2013FUB; undersøkelse om vikarbruk8 www.opinionperduco.no Opinion Perduco er medlem av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening. Som medlem i disse bransjeorganisasjonene forplikter vi oss til å følge de strenge faglige og etiske retningslinjer som er vedtatt. Gjennom vår tilknytning til det internasjonale bransjenettverket Global NR, kan vi tilby alle våre oppdragsgivere gjennomføring av undersøkelser i de fleste markeder i verden.


Laste ned ppt "Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google