Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013
Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver FUB Kontaktperson Åse-Berit Hoffart
Hensikt Bruk av vikarer i barnehage Metode Webundersøkelse Målgruppe Sendt ut undersøkelsen på lister med e-postadresser til barnehagestyrere Tilfeldig utvalg blant foreldre med barn i barnehagen, landsrepresentativt 18 år+ Antall intervju Barnehagestyrere: N = 1483 Foreldre med barn i barnehage: N = 500 Gjennomføring Mai 2013 Ansvarlig rådgiver hos Opinion Perduco Anne-Birgitte Høyerholt, tlf: FUB; undersøkelse om vikarbruk

3 Hovedfunn Nesten alle barnehagestyrere sier det settes inn vikar i barnehagen når det er behov i arbeidsgiverperioden, og 8 av 10 sier de setter inn vikar etter 1-4 dager. Det at det evt. mangler personalet kan se ut til å resultere at planlagte aktiviteter blir avlyst – men det er færre foreldre som opplever at det er tilfellet enn hva barnehagestyrerne sier. Kan det være at foreldre ikke helt vet/følger med på hvilke aktiviteter som i utgangpunktet er planlagt fra barnehagen sin side? Det er også en langt mindre andel blant foreldrene (selv om nesten 3 av 10 opplever det) som opplever at barnehagen har manglet personalet enn det er blant de som styrer barnehagen. Barnehagestyreren sier de informerer foreldrene i større grad når det settes inn vikar i barnehagen enn hva foreldrene opplever de får av informasjon. FUB; undersøkelse om vikarbruk

4 I de aller fleste barnehagene settes det inn vikar i barnehagene når det er behov, og det er nesten ingen som sier de endrer leverings/hentingsmønsteret til foreldrene grunnet personalmangel Base: Styrere; 1483 Base: Styrere; 1483 Base: Styrere; 1483 De aller fleste setter inn vikar i barnehagen når det er behov. 8 av 10 sier de setter inn vikar i løpet av 1-4 dager. Det er omtrent ingen som sier de ber foreldrene om å levere/hente barnet til andre tidspunkt grunnet personalmangel, men at det hos nesten 4 av 10 har avlyst aktiviteter grunnet personalmangel. FUB; undersøkelse om vikarbruk

5 En tredjedel sier de ikke informerer foreldrene når det settes inn vikar i barnehagen
Base: Styrere; 1483 Base: Styrere; 1483 Base: Styrere; 1483 FUB; undersøkelse om vikarbruk

6 Halvparten sier de har 1-4 dager møtt en vikar i barnehagen ved levering/henting, og 4 av 10 sier de ikke blir informert når det settes inn vikar i barnehagen Base: Foreldre; 500 Base: Foreldre; 500 Base: Foreldre; 500 Ca. halvparten av foreldrene sier de i løpet av den siste tiden har møtt en vikar i barnehagen 1-4 dager. 4 av 10 opplever at de ikke blir informert om når det settes inn vikar i barnehagen. Det er ikke like stor andel blant foreldrene som styrere som opplever at planlagte aktiviteter blir avlyst grunnet personalmangel (22 % vs. 36 %) og også færre foreldre enn styrere som opplever at det har manglet personale (28 % vs. 63 %) FUB; undersøkelse om vikarbruk

7 De fleste foreldrene befinner seg i aldersgruppen 30-39 år, og de har ett barn i barnehagen
Base: Foreldre; 500 Base: Foreldre; 500 Base: Foreldre; 500 FUB; undersøkelse om vikarbruk

8 Opinion Perduco er medlem av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening. Som medlem i disse bransjeorganisasjonene forplikter vi oss til å følge de strenge faglige og etiske retningslinjer som er vedtatt. Gjennom vår tilknytning til det internasjonale bransjenettverket Global NR, kan vi tilby alle våre oppdragsgivere gjennomføring av undersøkelser i de fleste markeder i verden. FUB; undersøkelse om vikarbruk


Laste ned ppt "For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google