Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og ungdom som pårørende. Erfaringer, utfordringer, dilemma. Erfaringer fra praksis v/Herdis Follevåg, sosionom/kommunikolog, Palliativt team. April.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og ungdom som pårørende. Erfaringer, utfordringer, dilemma. Erfaringer fra praksis v/Herdis Follevåg, sosionom/kommunikolog, Palliativt team. April."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og ungdom som pårørende. Erfaringer, utfordringer, dilemma. Erfaringer fra praksis v/Herdis Follevåg, sosionom/kommunikolog, Palliativt team. April 2010.

2 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 22 Palliativt team •Intensjon  Bidra til best mulig livskvalitet for personer med alvorlig kreftsykdom og deres pårørende  Ekstra støtte til barn og ungdom som pårørende  Frivillig tilbud som bygger på tverrfaglig kompetanse

3 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 33 Familietilbudet ved Palliativt team, Ahus •Når en far eller mor er alvorlig syk – hele familien er berørt •Tidsforløpet: før-under-etter •Samarbeid med og overføring til hjelpeinstanser •Mål Å styrke:  Foreldre rollen  Familiesamspillet  Barn og ungdom sin mestring i krise  Normalisere ”tilstander”

4 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 44 Arbeidsrammer •Foreldersamtalen (pasient/pårørende) Intensjon: Avklare hjelpebehov Skape tillit Mandat Hva vet barna? Hvilke begrep er brukt? Hva ønskes hjelp til? Hva kan vi si?

5 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 55 Mandatet - et arbeidsverktøy •Forankret i foreldresamtalen  Samtaler med barn/ungdom  Om åpenhet og hemmelighold •Informering og etablering av hjelpetiltak  Informasjon til barnehager, skoler, andre foreldre, nettverk, hjelpeinstanser … •NB! Mandatet må justeres gjennom sykdomsforløpet  Tidspunkt for ny/mer informasjon?  Til hvem? Hva slags informasjon?  Hvordan?

6 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 66 Familiesamtalen – foreldre + barn •Etablere tillit og trygghet Hvem er vi? Hvorfor? Tillatelse og ønske fra foreldrene •Ressurstilgang Grad av åpenhet, samhold, roller, samspill Hva er jeg god til? Nettverk •Nåtid og framtid Frivillighet og valg Tilbud om neste møte eller sms-e nærmere

7 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 77 Familien i samme båt •Barn og ungdom  Ulike opplevelse, forståelse og behov  Kommunikasjonsmestring  Ulike arenaer  Dialog og inkludering  Hva tenker jeg om det jeg ser og hører?  Fristed og ”egne rom”  Om at noen vet og ser, og ikke maser

8 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 88 Viktige samarbeidspartnere •Hjemmebaserte tjenester og fastlege •Skole og barnehage •Helsesøster •Etablering av ressursgruppe  Koordinator (ofte fra hjemmetjenesten)  Deltakere i gruppen varierer. Avhengig av behovet for hjelp og støtte •Helsesøster, barnehage, sosiallærer, familieetat, barnevern, sosialkontor, helsepersonell, palliativt team •Frivillig om foreldrene deltar. Annen voksen pårørende  Sorgstøttesenteret

9 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 9 Dialog og samspill Mestring Kriterier og vilkår for mestring TILHØRIGHET KOMPETANSE minst 1 fortrolig kunne noe, være til nytte forutsigbarhetutfolde seg, interesser bekreftelse møte/mestre motgang Egenverd og motstandskraft Prof. Hilchen Sommerschild -98

10 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 10 Dialog og samspill •Utviklingsstøttende kommunikasjon ”Utviklingsstøttende kommunikasjon med barn/ungdom må respektere og støtte opp under deres dialogevne og gjøre deres erfaringer gyldige. Barn vil ha og trenger informasjon og kunnskap om sine erfaringer. De må bli møtt med relevant informasjon ut fra sitt utviklingsbehov.” Vi må hjelpe barn og i hvert fall en voksen – til gjensidig åpenhet om, og forståelse av hva som er barnets erfaringer og sammenhenger.” Psykolog H. Øvreeide - 2008

11 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 11 Dialog og samspill •Tilstandsrammer  Bowling, hoppe-loppe-land, Mc Donalds, platebutikk, pizzabar, tur i marka, etc •Ankring av ressurser  Nettverk, gode opplevelser, mestring, normalisere tilstand •Framtiden på to spor  Spor 1: ønsker, håp, valgt ”sannhet”  Spor 2: at toget går feil vei: ”ikke så bra” - ”det verste kan skje”

12 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 12 Historie 1: •Simen, 9 år •om å ”organisere seg” i forhold til virkeligheten •om behov for tid •på sin egen måte

13 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 13 Utfordringer og dilemma • Prosessarbeid er en balansekunst  ingen oppskrift  gjenkjennelse av et mønster • Som hjelper - et hestehode foran • Tilbud. Tiltak. Tempo.  Hvem ”eier” sannheten? • ”Hvor stor er en sannhet..?” - Stine, 6 år

14 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 14 Histore 2 •Jonas, 11 •Om ikke å vite før det var for sent •Om sinne, skyld og ikke bli inkludert •Om tiden etterpå

15 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 15 Forts. utfordringer og dilemma •Når åpenhet er en trussel  Foreldre er ikke enige  Når barn/ungdom ”vet” men ikke våger spørre  Når foreldre ikke våger å være ærlige Episode ”mor og Lise, 9 (3) •Sannhet kan fortone seg på en annen måte enn via ord Historie mor og Tom, 16 (4)

16 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 16 Utfordringer og dilemmaer •Når hjelpeapparat og skole svikter •Hvem tar ansvar for oppfølging når ressursgruppen går i stå? •Når ”tiltak” blir vurdert som terapi i en sorgfase •Nok er nok - om å ”ta seg sammen” •Å avslutte som hjelper og støtteperson •Hjelperrollen • Arbeidsramme •Hva er min intensjon i det jeg skal inni nå •Avstand og nærhet •Om å ”rygge tilbake”

17 Herdis Follevåg, sosionom og kommunikolog Palliativt team, Ahus 17 Kom ikkje med heile sanninga! Kom ikkje med heile sanninga kom ikkje med havet for min tørste kom ikkje med himmelen når eg ber om ljos men kom med eit glimt, ei dogg, eit fjom slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget og vinden eit korn av salt Olav H. Hauge


Laste ned ppt "Barn og ungdom som pårørende. Erfaringer, utfordringer, dilemma. Erfaringer fra praksis v/Herdis Follevåg, sosionom/kommunikolog, Palliativt team. April."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google