Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Privatpraksis i fremtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Privatpraksis i fremtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Privatpraksis i fremtiden
? ? Carl Christian Blich 2006

2 Historikk Carl Christian Blich 2006

3 Det sosiale systemet 1909 – 1956: Den offentlige helseforsikringen ble utbygget 1960-årene: (for) store kostnader 1970 – 1995: Omorganisering/effektivisering (LEON) heller en økt egenbetaling Fagfolk erstattet med politikere – Helsedirektoratet nedlagt i 1981 Medio 1980: planøkonomien forvitret Stikkord ble mindre stat og politikk, mer fristilling og privatisering 1996: Steineutvalget – ”pasienten først” 1999: Spesialisthelsetjenesteloven 2001: Fastlegeordningen, frislipp av apotekene 2002: Statlig overtakelse av sykehusene fristilte som foretak Konklusjon (Professor Ole Berg): en venstreorientert effektiviseringspolitikk med utgangspunkt i å holde egenandelene nede, har gjennom 30 år blitt mer høyreorientert. ”Bestemor på anbud” Carl Christian Blich 2006

4 Historikk Fra tannlegelaug til listetannlege?
Skoletannhelsetjenesten 1950 – Lov om folketannrøkt 1976 – Veiledende honorartariff 1984 – Lov om tannhelsetjenester 1995 – Fri prisfastsetting NOU ? Carl Christian Blich 2006

5 Norden Sverige – Diverse tannhelsereformer
Danmark – Subsidiering av det minst kostbare Finland – Ny stor reform Island – Kun privatpraktiserende Norge – Hvor står vi – hvor går vi? Carl Christian Blich 2006

6 Pasienttilfredshet - økonomi
50% gir sin private tannlege topp score 25% gir tilsvarende til sin fastlege DOT er blant de best likte offentlige tilbud Gjennomsnittskostnadene økte fra 1275 til 2253 pr år mellom 1995 og 2004 Distriktene sliter med å holde på tannlegene Carl Christian Blich 2006

7 Strukturen i privatpraksis
Solopraksis i retur Forskjellige former for fellesskap Assistenter Ansatte Driftsselskap Faglig fordypning? Carl Christian Blich 2006

8 Driftsvilkår Vil alle tannleger bli selvstendig næringsdrivende i fremtiden? Bør de det? Lojaliteten overfor pasient eller system? Offentlige forsikringssystemer har styrker og svakheter Bestemor eller tjenesten på anbud avhenger av bestemor Carl Christian Blich 2006

9 Hvis status quo Tannlegene beholder stor råderett
Økonomien kommer i hovedsak fra pasientene Investeringene kan skje forholdsvis fritt Pasientene vil kreve mer – de yngste er minst fornøyd Større fellesskap gir rom for faglig fordypning Større fellesskap – stordriftsfordeler? I mange år vil kosmetisk behandling supplere tradisjonell sykdomsbehandling Carl Christian Blich 2006

10 Hvis status quo Det frie yrket kan bli mindre fritt i større organisasjoner – med eiere utenfor Hvor skal økonomien til tredje part hentes? Hvordan skal solopraksiser i distrikt kunne videreføres? Når dagens 40 åringer er i graven (om inntil 50 år?)– hvilket behov vil det da være for tannleger? Carl Christian Blich 2006

11 Hvis økt offentlig finansiering
Vil vegrerne da søke den behandling de trenger? Får vi da danske forhold? På et punkt vil det komme krav om at mellomlegg fjernes Vil et slikt system kunne gi andre tilpasninger? Vil det begrense investeringene til hva myndighetene finner riktig? Vil det stimulere til etablering i distrikt? Carl Christian Blich 2006

12 Hvis generell trygderefusjon
Vil dette forverre situasjonen i distriktene? Vil alle tannleger bli fasttannleger knyttet til stillingshjemler? Er det først da kommunene vil gi det ekstra som de like gjerne kunne gitt i dag? Vil de fremforhandlede takstene lede til tilpasninger der lojaliteten flyttes fra pasienten til systemet? Carl Christian Blich 2006

13 Postulat uansett hva samfunnet velger å gjøre, vil tannlegene ha -
Selvstendighet Samarbeid i faglige fellesskap Hang til å slå seg ned i byer og (svært) tette steder. Derfor er privat praksis i distrikt truet Ønsker om å opprettholde et moderne tilbud til pasientene og ønsket inntekt selv Mulighet til å kompensere for inntektsreduksjon ved å ”bruke” systemet De samme muligheter som fastlegene og sykehusene i dag har – og benytter Carl Christian Blich 2006

14 Postulat II Et økt offentlig system vil ikke nødvendigvis bedre tilbudet eller tannhelsen Lojaliteten som i dag eksisterer mellom pasient og tannlege er viktig Den kan ikke tas for gitt, og det stilles økende krav til tannlegene for å opprettholde denne Hvis butikken tar overhånd, vil de friske pasientene bremse ved å velge seg til andre Hvis rammene blir myndighetsstyrt vil tannlegenes interesse for ”systemet” kunne komme til å legge for mye beslag på oppmerksomheten Tannlegestanden må kontinuerlig vise at den fortjener sin frihet. Carl Christian Blich 2006

15 Blir fremtiden kjedelig?
Carl Christian Blich 2006


Laste ned ppt "Privatpraksis i fremtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google