Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Carl Christian Blich 2006 Privatpraksis i fremtiden ? ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Carl Christian Blich 2006 Privatpraksis i fremtiden ? ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Carl Christian Blich 2006 Privatpraksis i fremtiden ? ?

2 Carl Christian Blich 2006 Historikk

3 Det sosiale systemet 1909 – 1956: Den offentlige helseforsikringen ble utbygget 1909 – 1956: Den offentlige helseforsikringen ble utbygget 1960-årene: (for) store kostnader 1960-årene: (for) store kostnader 1970 – 1995: Omorganisering/effektivisering (LEON) heller en økt egenbetaling 1970 – 1995: Omorganisering/effektivisering (LEON) heller en økt egenbetaling Fagfolk erstattet med politikere – Helsedirektoratet nedlagt i 1981 Fagfolk erstattet med politikere – Helsedirektoratet nedlagt i 1981 Medio 1980: planøkonomien forvitret Medio 1980: planøkonomien forvitret Stikkord ble mindre stat og politikk, mer fristilling og privatisering Stikkord ble mindre stat og politikk, mer fristilling og privatisering 1996: Steineutvalget – ”pasienten først” 1996: Steineutvalget – ”pasienten først” 1999: Spesialisthelsetjenesteloven 1999: Spesialisthelsetjenesteloven 2001: Fastlegeordningen, frislipp av apotekene 2001: Fastlegeordningen, frislipp av apotekene 2002: Statlig overtakelse av sykehusene fristilte som foretak 2002: Statlig overtakelse av sykehusene fristilte som foretak Konklusjon (Professor Ole Berg): en venstreorientert effektiviseringspolitikk med utgangspunkt i å holde egenandelene nede, har gjennom 30 år blitt mer høyreorientert. ”Bestemor på anbud” Konklusjon (Professor Ole Berg): en venstreorientert effektiviseringspolitikk med utgangspunkt i å holde egenandelene nede, har gjennom 30 år blitt mer høyreorientert. ”Bestemor på anbud”

4 Carl Christian Blich 2006 Historikk Fra tannlegelaug til listetannlege? 1918 - Skoletannhelsetjenesten 1918 - Skoletannhelsetjenesten 1950 – Lov om folketannrøkt 1950 – Lov om folketannrøkt 1976 – Veiledende honorartariff 1976 – Veiledende honorartariff 1984 – Lov om tannhelsetjenester 1984 – Lov om tannhelsetjenester 1995 – Fri prisfastsetting 1995 – Fri prisfastsetting 2005 - NOU 2005 - NOU ?

5 Carl Christian Blich 2006 Norden Sverige – Diverse tannhelsereformer Sverige – Diverse tannhelsereformer Danmark – Subsidiering av det minst kostbare Danmark – Subsidiering av det minst kostbare Finland – Ny stor reform Finland – Ny stor reform Island – Kun privatpraktiserende Island – Kun privatpraktiserende Norge – Hvor står vi – hvor går vi? Norge – Hvor står vi – hvor går vi?

6 Carl Christian Blich 2006 Pasienttilfredshet - økonomi 50% gir sin private tannlege topp score 50% gir sin private tannlege topp score 25% gir tilsvarende til sin fastlege 25% gir tilsvarende til sin fastlege DOT er blant de best likte offentlige tilbud DOT er blant de best likte offentlige tilbud Gjennomsnittskostnadene økte fra 1275 til 2253 pr år mellom 1995 og 2004 Gjennomsnittskostnadene økte fra 1275 til 2253 pr år mellom 1995 og 2004 Distriktene sliter med å holde på tannlegene Distriktene sliter med å holde på tannlegene

7 Carl Christian Blich 2006 Strukturen i privatpraksis Solopraksis i retur Solopraksis i retur Forskjellige former for fellesskap Forskjellige former for fellesskap Assistenter Assistenter Ansatte Ansatte Driftsselskap Driftsselskap Faglig fordypning? Faglig fordypning?

8 Carl Christian Blich 2006 Driftsvilkår Vil alle tannleger bli selvstendig næringsdrivende i fremtiden? Vil alle tannleger bli selvstendig næringsdrivende i fremtiden? Bør de det? Bør de det? Lojaliteten overfor pasient eller system? Lojaliteten overfor pasient eller system? Offentlige forsikringssystemer har styrker og svakheter Offentlige forsikringssystemer har styrker og svakheter Bestemor eller tjenesten på anbud avhenger av bestemor Bestemor eller tjenesten på anbud avhenger av bestemor

9 Carl Christian Blich 2006 Hvis status quo Tannlegene beholder stor råderett Tannlegene beholder stor råderett Økonomien kommer i hovedsak fra pasientene Økonomien kommer i hovedsak fra pasientene Investeringene kan skje forholdsvis fritt Investeringene kan skje forholdsvis fritt Pasientene vil kreve mer – de yngste er minst fornøyd Pasientene vil kreve mer – de yngste er minst fornøyd Større fellesskap gir rom for faglig fordypning Større fellesskap gir rom for faglig fordypning Større fellesskap – stordriftsfordeler? Større fellesskap – stordriftsfordeler? I mange år vil kosmetisk behandling supplere tradisjonell sykdomsbehandling I mange år vil kosmetisk behandling supplere tradisjonell sykdomsbehandling

10 Carl Christian Blich 2006 Hvis status quo Det frie yrket kan bli mindre fritt i større organisasjoner – med eiere utenfor Det frie yrket kan bli mindre fritt i større organisasjoner – med eiere utenfor Hvor skal økonomien til tredje part hentes? Hvor skal økonomien til tredje part hentes? Hvordan skal solopraksiser i distrikt kunne videreføres? Hvordan skal solopraksiser i distrikt kunne videreføres? Når dagens 40 åringer er i graven (om inntil 50 år?)– hvilket behov vil det da være for tannleger? Når dagens 40 åringer er i graven (om inntil 50 år?)– hvilket behov vil det da være for tannleger?

11 Carl Christian Blich 2006 Hvis økt offentlig finansiering Vil vegrerne da søke den behandling de trenger? Vil vegrerne da søke den behandling de trenger? Får vi da danske forhold? Får vi da danske forhold? På et punkt vil det komme krav om at mellomlegg fjernes På et punkt vil det komme krav om at mellomlegg fjernes Vil et slikt system kunne gi andre tilpasninger? Vil et slikt system kunne gi andre tilpasninger? Vil det begrense investeringene til hva myndighetene finner riktig? Vil det begrense investeringene til hva myndighetene finner riktig? Vil det stimulere til etablering i distrikt? Vil det stimulere til etablering i distrikt?

12 Carl Christian Blich 2006 Hvis generell trygderefusjon Vil dette forverre situasjonen i distriktene? Vil dette forverre situasjonen i distriktene? Vil alle tannleger bli fasttannleger knyttet til stillingshjemler? Vil alle tannleger bli fasttannleger knyttet til stillingshjemler? Er det først da kommunene vil gi det ekstra som de like gjerne kunne gitt i dag? Er det først da kommunene vil gi det ekstra som de like gjerne kunne gitt i dag? Vil de fremforhandlede takstene lede til tilpasninger der lojaliteten flyttes fra pasienten til systemet? Vil de fremforhandlede takstene lede til tilpasninger der lojaliteten flyttes fra pasienten til systemet?

13 Carl Christian Blich 2006 Postulat uansett hva samfunnet velger å gjøre, vil tannlegene ha - Selvstendighet Selvstendighet Samarbeid i faglige fellesskap Samarbeid i faglige fellesskap Hang til å slå seg ned i byer og (svært) tette steder. Derfor er privat praksis i distrikt truet Hang til å slå seg ned i byer og (svært) tette steder. Derfor er privat praksis i distrikt truet Ønsker om å opprettholde et moderne tilbud til pasientene og ønsket inntekt selv Ønsker om å opprettholde et moderne tilbud til pasientene og ønsket inntekt selv Mulighet til å kompensere for inntektsreduksjon ved å ”bruke” systemet Mulighet til å kompensere for inntektsreduksjon ved å ”bruke” systemet De samme muligheter som fastlegene og sykehusene i dag har – og benytter De samme muligheter som fastlegene og sykehusene i dag har – og benytter

14 Carl Christian Blich 2006 Postulat II Et økt offentlig system vil ikke nødvendigvis bedre tilbudet eller tannhelsen Et økt offentlig system vil ikke nødvendigvis bedre tilbudet eller tannhelsen Lojaliteten som i dag eksisterer mellom pasient og tannlege er viktig Lojaliteten som i dag eksisterer mellom pasient og tannlege er viktig Den kan ikke tas for gitt, og det stilles økende krav til tannlegene for å opprettholde denne Den kan ikke tas for gitt, og det stilles økende krav til tannlegene for å opprettholde denne Hvis butikken tar overhånd, vil de friske pasientene bremse ved å velge seg til andre Hvis butikken tar overhånd, vil de friske pasientene bremse ved å velge seg til andre Hvis rammene blir myndighetsstyrt vil tannlegenes interesse for ”systemet” kunne komme til å legge for mye beslag på oppmerksomheten Hvis rammene blir myndighetsstyrt vil tannlegenes interesse for ”systemet” kunne komme til å legge for mye beslag på oppmerksomheten Tannlegestanden må kontinuerlig vise at den fortjener sin frihet. Tannlegestanden må kontinuerlig vise at den fortjener sin frihet.

15 Carl Christian Blich 2006 Blir fremtiden kjedelig?


Laste ned ppt "Carl Christian Blich 2006 Privatpraksis i fremtiden ? ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google