Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådets visjoner for Bergen 27. oktober 2005 Byrådsleder Monica Mæland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådets visjoner for Bergen 27. oktober 2005 Byrådsleder Monica Mæland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådets visjoner for Bergen 27. oktober 2005 Byrådsleder Monica Mæland

2

3 Viktige resultater Gjenvunnet kommunens økonomiske handlefrihet. Gjennomslag for et mer rettferdig inntektssystem Vi begynner nå realiseringen av Bergensprogrammet Kollektivtrafikken har fått bedre kår med incentivmidler Plan- og byggesaksbehandling er kraftig forbedret, og bidrar positivt til verdiskapingen

4 Viktige resultater, forts Stadige kutt i Bergensskolen er stanset – utviklingen er snudd Vi har innført friere skolevalg (med skyss for alle), og innført selvstyreforsøk i skolen. Det er innført fritt brukervalg i hjemmetjenestene Helse og omsorg har realistiske budsjetter, og yter bedre tjenester til flere, med mindre byråkrati. Opprettholdt satsing på kultur, også i trange tider

5 7 steg frem for Bergen! Mer samarbeid i bergensregionen En mer fremtidsrettet kommune Norges beste by for barn og unge Beste by for kunnskap og skaperkraft Bedre byutvikling for fremtiden Nordens mest spennende kulturby En bedre omsorgsby for fremtiden

6 Mer samarbeid i Bergensregionen Oppnå sterkere gjennomslag nasjonalt. En positiv næringsutvikling i byen krever en positiv utvikling i hele regionen. Samarbeid om et ”Bergensregionprogram”

7 En mer fremtidsrettet kommune En ny forvaltning av arvesølvet der vi legger vekt på å styrke kommunens kjerneoppgaver. Realisere verdier i BIR, Gaia og i fast eiendom. En mer aktiv eierpolitikk i BKK skal gi høyere avkastning.

8 En mer fremtidsrettet kommune Det ”nye arvesølvet”: –Skolepakke til forsert utbygging av skoler i pressområder. –Opprusting, rehabilitering og inneklimasatsning i Bergensskolene. –Investeringer innenfor helse og omsorg, blant annet flere PU-boliger. –Oppgradering av veinett som kommunen har ansvaret for. –Oppgadering av viktige byrom og parker. –Næringsutvikling og innovasjon. –Investeringer i IKT og digitalisering for at kommunen skal kunne gi innbyggerne bedre service.

9 Norges beste by for barn og unge En by bygget og utviklet for og med barn. Bergen ivaretar barns behov for aktivitet og utfoldelse. Årlige plankonferanser der barn er en aktiv deltaker og premissleverandør Ungdommens bystyre med råderett over noen egne midler som skal fordeles til tiltak barn og unge mener er viktige Barnehageplass til alle som ønsker det, og utvikling av spennende barnehager med egne spesialiseringer og profiler innen kultur og miljø

10 Beste by for kunnskap og skaperkraft Mer kunnskap og skaperkraft i skolen gjennom et kunnskapsløft for å bedre ferdighetene i lesing, skriving og regning Utdanne skapende borgere som tar ansvar i lokalsamfunnet, deltar i demokratiske fora og som er miljøbevisste Forpliktende opptrappingsplan for å øke timeressursene i skolen. Bevilgningene til entreprenørskap i skolen trappes opp. Handlingsplanen for entreprenørskap i bergensskolen følges opp

11 Beste by for kunnskap og skaperkraft Bergen skal være en foretrukket lokalisering for ny virksomhet Gjennom strategisk næringsplan fremme tiltak for gründerbyen Bergen Olje og offshore, shipping, marin virksomhet, FoU og turisme skal være ledende næringer med vekst og optimisme Nærings- og innovasjonsfond etableres for å gi bedriftene bedre tilgang på FoU -kapital

12 Bedre byutvikling for fremtiden En levende og pulserende storby med høy nærings- og kulturaktivitet i sentrum Skansentunnelen realiseres Godsterminal flyttes fra sentrum / Store Lungegårdsvann En visjon om Danmarksplass som noe mer enn et av landets mest trafikkerte kryss Fjerne ”bossbyen” Utvikle kompetansesenter for bruk av ny energi

13 Nordens mest spennende kulturby Fortsatt Norges fremste kulturby Profesjonalisering og internasjonalisering Musikk, film og design skal bygges ut som pilarer for ”Kulturbyen Bergen” Prosjektet Griegalmenningen bør være realisert innen 2010 Støtte utbygging av USF, og realisere nye kulturhus i flere bydeler

14 En bedre omsorgsby - for fremtiden En romslig by som tar opp i seg alle mennesker, også de som trenger mer tilrettelegging enn andre. Høy toleransegrense for annerledeshet Skolehelsetjenesten skal være rustet til å fange opp ungdoms utfordringer også innen rus og psykiatri. Det skal etableres ny institusjon for aldersdemente med akutt- og aktivitetstilbud

15 En bedre omsorgsby - for fremtiden Eldreomsorgen må tilrettelegges for nye nordmenn og for neste generasjons ”krevende” kunder God, næringsriktig og appetittvekkende mat skal leveres til brukerne Flere sosiale boliger i bydeler uten stor kommunal boligmasse


Laste ned ppt "Byrådets visjoner for Bergen 27. oktober 2005 Byrådsleder Monica Mæland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google