Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal1 Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010 www.fortunalia.net.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal1 Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010 www.fortunalia.net."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal1 Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010 www.fortunalia.net

2 Classification: Internal2 Agenda  Valg av ordstyrer og referent  Godkjenning av innkalling Godkjenning av innkalling  Opprop (fullmakter må være skriftlige. Hver husstand kan stille med maks. én fullmakt)  Årsberetning 2009 Årsberetning 2009  Regnskap 2009 (revidert) Regnskap 2009 (revidert)  Saker til behandling / planlagte aktiviteter Saker til behandling planlagte aktiviteter  Sandvolleyballbane  Redskapsbod  Ferdigstille lek 3  Avfallskonteiner  Beplantningsplan  Innkomne forslag Innkomne forslag  Budsjett og kontingent Budsjettkontingent  Valg Valg  Eventuelt Eventuelt

3 Classification: Internal3 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 Styret i 2009:  Styreleder: Lars Henrik Gjertsen  Nestleder: Gertjan Ettema (Jostein Vik fra 1/11)  Kasserer: Erling Audun Bringeland  Sekretær: Tore Røssvoll  Styremedlem: Jostein Vik (Kjetil Stokke fra 1/11) Intern revisor: Nancy Irene Rydberg Sonen Valgkomite: Sigbjørn Svenes og Roger Løkvik

4 Classification: Internal4 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 2 Styrets hovedoppgaver i 2009  8 møter i styret avholdt.  Gjennomføring av 5 dugnader: 3 før sommeren og 2 etter sommerferien  Klipping av busker, ugress, gjødsling  Fylling av sand i sandkasser og etterfylling av bark  Utbedring sti og akebakke/komposthaug  Kosting

5 Classification: Internal5 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 3  Gressklipping av fellesareal satt ut til ungdom i feltet med meget god gjennomføring.  Kontakt mot Systembygg/grunneiere for å få overskjøtet fellesarealene. Fellesarealene ble tinglyst på grendalaget i januar 2010. Grendalaget står nå ansvarlig for fellesanlegg som vei, rørsystem og lysmaster.  Kontakt mot kommunen vedrørende reguleringsplan for Sæterbakken, Tjønlien og Tesliåsen. Reguleringsplan vedtatt i 2008 ble kansellert pga prosedyrefeil. I august ble reguleringsplan for Sæterbakken og Tjønlien godkjent. Tesliåsen er utsatt pga uavklart innkjøringsløsning. I ny reguleringsplan ble ikke kvalitetskrav til grendalaget sti sør for fotballbane opprettholdt. Dette er påklagd, men er ikke ferdigbehandlet

6 Classification: Internal6 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 4  Ferdigstillelse og godkjenning av kontrakt mot beboere i sør (2 eiendommer) vedrørende avtale om tilknytning mot grendalagets kloakknett. Avtalen tinglyses på disse eiendommene som forpliktelser mot grendalaget. Årlig kontingent på 15% av lagets kontingent betales.  Kontaktmøte med Solbakken barnehage og Teslimyr avholdt. Fellesinteresse vedrørende trafikksikring og utbyggingsløsning for tesliåsen. Barnehagen tar kontakt med kommunen vedrørende trafikksikringstiltak i Jonsvannsveien og kryss Fortunalia/Jonsvannsveien. Barnehagen sliter med at barn klatrer på tak og påfører skade på tak samt at det er en risiko for fallskader.  Brøyteavtale inngått med Veisetaune for sesongen 2009/2010. Kjetil Stokke er brøytekontakt.

7 Classification: Internal7 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 4  Ferdigstillelse og godkjenning av kontrakt mot beboere i sør (2 eiendommer) vedrørende avtale om tilknytning mot grendalagets kloakknett. Avtalen tinglyses på disse eiendommene som forpliktelser mot grendalaget. Årlig kontingent på 15% av lagets kontingent betales.  Kontaktmøte med Solbakken barnehage og Teslimyr avholdt. Fellesinteresse vedrørende trafikksikring og utbyggingsløsning for tesliåsen. Barnehagen tar kontakt med kommunen vedrørende trafikksikringstiltak i Jonsvannsveien og kryss Fortunalia/Jonsvannsveien. Barnehagen sliter med at barn klatrer på tak og påfører skade på tak samt at det er en risiko for fallskader.  Brøyteavtale inngått med Veisetaune for sesongen 2009/2010. Kjetil Stokke er brøytekontakt.

8 Classification: Internal8 Beslutningsvedtak Fortuna Grendalag Årsmøte 2010 Sandvolleyballbane  Etablere sandvolleyballbane over bekk i sørøstre hjørnet av fotballbane. Forslaget forutsetter at bekken legges i rør fra komposthaug. Entreprenør legger bekken i rør og fyller til med masse. Grendalaget lager banen.  Kostnad: 70.000.- (55.000.- til entreprenør + 15.000.- til duk, sand, stativ og nett) Redskapsbod  Redskapsbod plasseres i fellesarealene rundt fotballbane for lagring av lagets felles redskap. Bod etableres over bekken som legges i rør. Redskapsbod vedtatt i 2009.  Kostnad: 15-20.000.-

9 Classification: Internal9 Beslutningsvedtak Fortuna Grendalag Årsmøte 2010 side 2 Ferdigstille lek 3  Det er behov for å etablere en støttemur på nordside av lek 3 for å holde masse i ro og opprettholde trafikksikring. Støttemur settes ut til entreprenør.  Kostnad: 20.000.- Innleie av konteiner til vårdugnad  Det foreslås å leie avfallskonteiner til vårdugnad som først fylles i forbindelse med dugnad. Ledig kapasitet kan benyttes til restavfall for beboerne i grendalaget.  Kostnad: 5.000.-

10 Classification: Internal10 Beslutningsvedtak Fortuna Grendalag Årsmøte 2010 side 3 Beplantningsplan  Etablering av beplantningsplan for skråning nord for rundkjøring satt ut til Pan landskap.  Skisse skulle vært ferdigstilt i januar og bli vedtatt på årsmøtet.  Ansvarlig i PAN landskap er sykemeldt. Ny har overtatt.  Plan legges ut på nettside når utkast er laget. Kommentar runde før sak tas opp på ekstraordinært årsmøte.  Forslag er å innkalle til ekstraordinært årsmøte vår 2010 før dugnadsesongen starter.  Beplantningsplan besluttes ikke på ordinært årsmøte 2010.

11 Classification: Internal11 Volleyballbane http://www.pgm.no/volley ball

12 Classification: Internal12 Volleyballbane 38 m 18 m >20 m 12 m

13 Classification: Internal13 Volleyballbane kostnader Priser inkl mva Gjenfylling og rørlegging, Tilbud (H Fandin)55 000 Sand og planering av sandvolleyballbane estimat 10 000 Div sluttføringsarbeid 5 000 70 000

14 Classification: Internal14 Lek 3

15 Classification: Internal15 Lek 3 Lek 3 kostnader og finansiering  Priser inkl mva Kostnadsoverslag Graving og murarbeider 22 000 Grus (1 lass) 3 000 Planering med mer 5 000 Totalt30 000

16 Classification: Internal16 Planlagte aktiviteter 2010  Dugnader vår og høst. Oppfordre beboere til å stille.  Ferdigstille lek 3  Jobbe videre med sti  Kompostbinge  Volleyballbane  Redskapsbod  Følge opp kommunalt vedtak for sti sør for fotballbane og mot utbygger av Sæterbakken, Tjønlien og Tesliåsen  Etablere avtale for gressklipping og brøyteavtale  Jobbe med trafikksikringstiltak ved utkjøring mot Jonsvannsveien sammen med barnehagen  Vedlikeholdsplan for fellesanlegg; vei, rør, fellesareal  Forsikring ikke aktuelt  Videre utvikle hjemmeside www.fortunalia.netwww.fortunalia.net

17 Classification: Internal17 Inkomne forslag  Ingen forslag er kommet inn til styret før årsmøtet

18 Classification: Internal18 Kontingent 2010  Styret foreslår å fastholde kontingenten for 2010 på 2300.-

19 Classification: Internal19 Valgkomiteens innstilling til styre i Fortuna Grendalag 2010  Leder: Lars Henrik Gjertsen, nr 62 – ikke på valg  Styre:  Jostein Wiik, nr 58- ikke på valg  Tore Røsvoll, nr 63- ikke på valg  Kjetil Stokke, nr 57- velges for 2 år  Hilde Lien, nr 70- velges for 2 år  Vararepresentant:  Svein Vestermo, nr 72- velges for 1 år  Revisor:  Nancy Rydberg Sonen, nr 69- velges for 1 år  Valgkomite  Roger Løkvik, nr 53- velges for 1 år  Sigbjørn Svenes, nr 43- velges for 1 år For valgkomiteen: Sigbjørn Svenes og Roger Løkvik

20 Classification: Internal20 Kattehold i Fortunalia Sak sendt til styret 24/1-2010 vedrørende Problematikk ang katter.  det har nå blitt så mange katter i vårt grendalag at det nå er et stort problem  de gjør i fra seg over alt, på plener, i blomster bed, på trapper, på terrasser, i sandkasser, i garasjer mm.  de graver ned sin avføring i blomsterbed og ødelegger beplantning, løker som er satt ned, bed som er pyntet og stelt mm.  dette skaper også fare for bakterier hos barn som er i sandkassene, man tramper på avføring og får dette på skoene og deretter inn i husene  Jeg vet det er mange som er like irritert over dette og håper på at noe blir gjort.  Det må fremdeles være slik at det er de som har dyr som må vise hensyn og ikke motsatt.  Håper på forståelse og at katteeiere tar hensyn, bruk gjerne bånd på kattene når de er ute og lufter seg, samme som med hunder.

21 Classification: Internal21 Informasjon på Fortuna Grendalags Hjemmeside  www.fortunalia.net www.fortunalia.net  Utbyggingsplaner  Mobil funnet  Parkering – bruk gjesteplasser  Informasjon om brøytekontakt og avtale  Hvem bor i Fortunalia – vennligst kom med rettelser


Laste ned ppt "Classification: Internal1 Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010 www.fortunalia.net."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google