Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med ID-kort i byggebransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med ID-kort i byggebransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med ID-kort i byggebransjen
v/Arild Berglund Sikkerhetssjef Skanska Norge AS

2 Om ID-kortet ID-kort er i utgangspunktet IKKE adgangskort
Fra myndighetenes side er det ikke noe krav om elektronisk informasjon i kortet, men det er krav om at kortutsteder skal levere kort med mulighet for å legge inn elektronisk informasjon Byggebransjen har definert og anbefaler en standard elektronisk koding av kortene som er lik den informasjonen som står på kortet. ID-kort er primært ikke et HMS tiltak, selv om det blir markedsført som dette, men et SERIØSITETS TILTAK

3 ID-kort i byggebransjen - bakgrunn
Resultat av ”Seriøsitetsprosjektet” 2004 Indirekte - Helse Miljø og Sikkerhet Begrense bruk av ulovlig arbeidskraft, derfor kontroll mot offentlige registre Identifiserer arbeidsgiver

4 ID-kort i byggebransjen
Kravet om ID kort finnes i Forskrift om identitetskort (ID-kort) på bygge- og anleggsplasser (hjemlet i AML § 4-1(6)) Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser Pålegger arbeidsgivere og enkeltpersonforetak å sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har ID-kort, utstedt av den kortutsteder som departementet har utpekt. Vil kontrolleres av myndigheter og av Byggherre, som er pålagt å føre daglige oversiktslister/mannskapslister Skanska som oppdragsgiver, setter krav i sine privatrettslige kontrakter med underentreprenører (og videre nedover i kontraktskjeden) at de skal ha ID-kort for sine ansatte. For å få utstedt ID-kort må alle virksomheter være lovlig registrert og ha: Ajourført informasjon til Arbeidstakerregisteret Innsendt RF1198 til SFU

5 Hva er en bygge- og anleggsplass?
Bygge- og anleggsplassen må være av midlertidig eller skiftende karakter. Det er ikke krav om id-kort i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller produksjon av ferdighus ikke være omfattet. Med bygge- og anleggsvirksomhet menes: Kravet om id-kort kommer til anvendelse på enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet, se byggeherreforskriften § 2 b. Bygge- og anleggsvirksomhet omfatter: oppføring av bygninger innrednings- og installasjonsarbeid montering og demontering av prefabrikkerte elementer riving, ombygging og istandsetting sanering og vedlikehold alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer. graving, sprenging og annet grunnarbeid annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

6 Hvem må ha id-kort? Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Id-kortet skal også brukes av enkeltpersonforetak (virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker). Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som operer i Norge innenfor den samme næringen må også bære id-kort. Utenlandske arbeidstakere som jobber på korte oppdrag (i mindre enn tre måneder) i bygg og anlegg skal også ha id-kort. Selv om de ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse skal de likevel innmeldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Kravet om å bære id-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor anleggets område. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplassen, skal utstyres med id-kort dersom arbeidet skjer regelmessig. Virksomheter (håndverkere) som kun tilbyr sine tjenester i forbruker-markedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. 

7 ID-kort i byggebransjen FORSKRIFT AV 30.MARS 2007
§ 1 Formålet er å ivareta HMS på byggeplass § 2 Gjelder for virksomhet som utfører arbeid på byggeplass § 3a: Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på byggeplass har gyldig IDkort § 3b Vilkår for utstedelse av kort er at arbeidsgiver har oppfylt opplysningsplikten til offentlige registre § 3c Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig Idkontroll før bestilling § 5 Kortet er gyldig i 2 år. Arbeidsgiver plikter å returnere kort for makulering ved oppsigelse og ved fornyelse §§ 6-7 Arbeidstaker plikter å bære kortet synlig og å rapportere tap av kort til arbeidsgiver, som i sin tur skal melde til kortleverandør for sperring.

8 ID-kort i byggebransjen

9 ID-kort i byggebransjen - innhold
Arbeidsgivers navn Org.nummer Navn arbeidstaker Kjønn Fødselsdato Signatur Gyldig til dato Unikt kortnummer Skal bæres synlig !

10 ID-kort i byggebransjen - utsteder

11 ID-kort i byggebransjen – hva arbeidsgiver må sørge for
Innmelde med fullmakt hvilke personer som kan bestille kort (bestillerregister) Kontrollere arbeidstakers ID mot pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon Sende inn kopi av ID papirer for kontroll hos kortleverandør Produsere og innsende digitalt bilde og signatur til kortleverandør Oppdatere Arbeidstakerregisteret fortløpende ved ansettelse og opphør av ansettelse Inndra og returnere kort ved opphør ansettelse

12 Oppslag / verifisering / kontroll
Enhetsregisteret SFU Folkeregisteret AA-registeret Oppslag / verifisering / kontroll Oppdatere Registrering/ bestilling Sentralt register for for ID-kort Kortbestilling Kortprodusent AS Bedriften Kontroll Byggeplass Kontroll ID-kort Kontroll Kontrollerer

13 ID-kort på byggeplass - kontroll
Sentralt kortregister, Via web eller tlf til callsenter Arbeidstaker plikter å fremvise kortet ved forespørsel fra: Tilsynsmyndigheter bl.a. Arbeidstilsynet Hovedbedrift med samordningsansvar Byggherrens HMS koordinator Verneombud Arbeidsgiver bøtelegges hvis gyldig kort ikke kan fremvises Det er kun Arbeidstilsynet som kan sanksjonere

14 ID-kort på byggeplass - oppfølging
Nyansatt: Kort skal minimum være bestilt Glemt kort: Bøter hvis kontroll Mistet kort: Nytt kort må bestilles straks Gammelt kort skal sperres Gyldig til: år fra utstedelsesdato Nytt kort må bestilles etter 23 mnd.

15 ID-kort på byggeplass – åpner for nye muligheter
Standardisering av adgangskort og adgangskort systemer - vil forenkle registrering og øke sikkerheten Leverandører av adgangskontrollsystemer Vakt Service Tempus Mulig å lese kortene elektronisk for å lage mannskapsoversikter Kortet kan aktiveres som ”nøkkel” Kortet kan benyttes for andre bedriftsinterne formål

16 Enkleste måte å bestille kort - Mobil eGO
Utviklet av Norsik AS Lansert i februar 2007 Brukes daglig av over 50 norske banker (pr. aug. 2007) Kostnadseffektiv og fleksibel Innhent ID-detaljer (bilder, signatur etc.) hvor som helst og overfør direkte. Enkelt og brukervennlig prosess Minimal bildebehandling, effektiv bestillingsrutine og raskere leveringstid Sikkerhet Alle data overføres kryptert via wlan eller mobilnettet

17 Mobil eGO Nåværende modell HTC TyTN (pr. august 2007)

18 Skriv inn personnummer
Skjermbilder Innlogging Skriv inn personnummer Ta bilde Tast inn med pennen som følger med eller bruk tastaturet på telefonen

19 Skjermbilder Bildemodus Ta utsnitt av bilde Skriv inn signatur
NB! Det er viktig med god belysning og lys bakgrunn

20 Skjermbilder Send bildefangst Sendestatus

21 ID-kort i Skanska Norge

22 Status - problemstillinger

23


Laste ned ppt "Erfaringer med ID-kort i byggebransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google