Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.06.2014 Dette må du vite for sesongen 2013 ABC i Barnefotballen…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.06.2014 Dette må du vite for sesongen 2013 ABC i Barnefotballen…"— Utskrift av presentasjonen:

1 20.06.2014 Dette må du vite for sesongen 2013 ABC i Barnefotballen…

2 20.06.2014 En sesong i Rogaland er; 135 klubber 2600 lag 40000 medlemmer 25000 barn og ungdom (16000 under 12 år) 8000 ledere/trenere/dommere over 30000 kamper mer enn 1.000.000 tilskuere over 1200 årsverk med samfunnsnyttig arbeid

3 20.06.2014 KRETSSTYRET KONTROLLKOMITEVALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAYANLEGG DOMMERLEDERREKRUTTERING SPILLER- OG TRENERUTVIKLING ROGALAND FOTBALLKRETS

4 20.06.2014 Rogaland fotballkrets ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget FTU TRYGG TRAFIKK Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle ! Overhold fartsgrensene

5 20.06.2014 www.fotball.no/kretser/rogaland Nyheter fra kretsen Faglig informasjon Lov og reglement Aktuelle skjema Retningslinjer Forsikringsordninger Resultater og Tabeller Oversikt over cuper/turneringer Utdanningstilbud Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

6 20.06.2014 Barnefotball - Hovedmål Gi så mange barn som mulig en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel både på trening og i kamp og i trygge klubbmiljøer

7 20.06.2014 Noen prinsipper/begreper for god barnefotball

8 20.06.2014 Differensiering i trening og kamp «Ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning» Del inn spillere – ulike nivå  ulike utfordringer Klubben må bestemme at vi skal differensiere Meld på nok lag (5’er: max 8 spillere, 7’er: max 10 spillere) Bruk hospitering mellom årsklasser

9 20.06.2014 Jevnbyrdighet Vi ønsker ikke 13-0 kamper Jevnbyrdighet = jevn motstand på trening og i kamp Skaper spenning, glede og engasjement en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet, utvikling og mestring

10 20.06.2014 Gjennom en sesong skal alle spille tilnærmet like mye Alle bør få starte kamper Prøve alle plasser på laget Ingen blir god av å sitte på benken! Spilletid

11 20.06.2014 BARNEFOTBALL Heidi Østerhus 92 63 66 90 heidi.osterhus@fotball.no heidi.osterhus@fotball.no Jorun Einarsen 41 40 22 69 Jorun.einarsen@fotball.no Finner ikke svaret? – kontakt: Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

12 20.06.2014 5’er og 7’ver fotball 5’er (6-10 år)7’er (11/12 år) Banen33x18m – 45x25m40x20m – 60x40m Spilletid2x25min2x30min Størrelse mål3x2m – 5x2m Størrelse ball3 eller 44 Ballen sparkes eller kastes ut, ikke over midtstreken Spilleregler: Fotball.no eller RFK

13 20.06.2014 Utstyr - hjelpemidler Utstyr: Drakter/Riktig skotøy Leggbeskyttere Førstehjelpsutstyr Hjelpemidler som begge lag bør ha: ABC Lov og Reglement/ Spilleregler Kampreglement for Rogaland Fotballkrets Laglederbok Skademeldingsskjema Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

14 20.06.2014 Huskeliste hjemmekamp •Før kampen (arrangør): •ledig bane/hvilket underlag •ta kontakt med motstander i god tid – avtal kamp •«skal vi unngå 13-0?» •ta kontakt med dommer •vester til bortelag (v draktlikhet) •penger til dommer? •sjekk at garderober er ledig og ryddet •klargjøring av banen; merking, •baller (kamp og oppvarming) •ta i mot gjestende lag, og dommere •har alle leggbeskyttere? Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

15 20.06.2014 Huskeliste for gjestende lag Før kampen: undersøk kampdato og klokkeslett dersom motstander ikke har tatt kontakt planlegg reisemåte fremmøte i god tid før kampstart (minimum 30 min) sjekk farge på hjemmelagets drakter (ta alltid med vester) Etter kampen: takk motstander og dommer sjekk garderobe før hjemreise, rydd opp etter dere Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

16 20.06.2014 Fair Play - foreldrevettregler

17 20.06.2014 Fair Play Fair Play-hilsen betyr at alle lagene skal stille opp på rekke og håndhilse før og etter kampen Trenere hilser også! Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

18 20.06.2014 Veileder for de yngste – dommer for de eldre…. Vurder nivået – legg lista riktig… Spilleregler på fotball.no Vær kledd som en ”dommer” Lagleder/trener bør ikke være dommer Dommer i barnefotballen

19 20.06.2014 Bruk av overårige spillere gutter og jenter 6-12 år Det kan pr. kamp benyttes en overårig spiller på et 7’er og 5’er lag Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel.

20 20.06.2014 Total mangel på sportslig tilbud i klubben Eller Sosialmedisinske årsaker Bruk fastlagt skjema – finnes på nettet Dispensasjonsordningen Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

21 20.06.2014 Forsikring: www.fotballforsikring.nowww.fotballforsikring.no Alle barn, tom 12 år, som deltar i aktivitet i klubben/laget er forsikret Barn som ikke er medlem av klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret Trenere, ledere og dommere er også forsikret når de trener, leder eller dømmer Ved skade må du fylle ut skadeskjema: https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/ https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/

22 20.06.2014 WWW.FIKS.FOTBALL.NO Terminliste Laglederinformasjon/kontaktinfo Baneoversikter med kartreferanse Spillerregistrering (12 år og eldre) Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

23 20.06.2014 Er flott trening, fornuftige øvelser En god måte å måle fremgang på Motiverende til egentrening Mini- og teknikkmerke

24 20.06.2014 Treneren og Fair Play Treneren den viktigste personen for barn og unge Trenerens oppgave er å skape et miljø der alle trives Alle trenere må ha et bevisst forhold til Fair Play og sin egen påvirkningskraft

25 20.06.2014 Respekt for dommeren Dommeren gjør feil på lik linje med spillere og trenere Vi trenger gode dommere – ikke «drep» de! Det er kjekkere å dømme kamper, når vi slippe å bli kjeftet på og utskjelt av spillere – trenere – ledere – foreldre og publikum ( ref.Terje Hauge ) Holdnings kontrakt: http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Fair_Play/FP_Holdningskontrakt_2009_fotball.pdf http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Fair_Play/FP_Holdningskontrakt_2009_fotball.pdf

26 20.06.2014 Kurs for barnefotballen Barnefotballkvelden ( 4-timers kurs i klubben) UEFA C lisens (Trener 1) 4 delkurs NB! Delkurs 1 Barnefotball er viktigst Keeperkurs barnefotball Klubbdommerkurs

27 20.06.2014 RFK kurs Kurs for ledere, trenere eller dommere Klubbinternt, kretsvis eller regionalt Kretsen kan skreddersy Temakurs for klubben Kontakt klubbens utdanningskontakt eller: Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

28 20.06.2014 KLUBBUTVIKLER SPILLER/TRENER UTVIKLER Utdanningsansvarlig alle kompetanseområder Egil Edland 90 05 37 84 egil.edland@fotball.no Klubbutvikler egil.edland@fotball.no Roar Wold 41 65 87 28 roar.wold@fotball.no Spiller og Trenerutvikler roar.wold@fotball.no Kretsens utdanningsansvarlige Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

29 20.06.2014 Nå nærmer vi oss slutten! Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland Du er ikke utlært les, snakk og få mer kunnskap til beste for fotballen, klubben, laget og deg sjøl !

30 20.06.2014 I Rogaland Sammen kan vi nå målet Vi har ingen å miste Ta ansvar Rogaland fotballkrets ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget FTU TRYGG TRAFIKK

31 20.06.2014 ….sluttord Del kunnskap i klubben Praktiser Fair Play Lykke til med sesongen 2013! Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland


Laste ned ppt "20.06.2014 Dette må du vite for sesongen 2013 ABC i Barnefotballen…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google