Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen Holmen IF – 22.03.11 Tore Liland, Microansvarlig Holmen IF 900 37

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen Holmen IF – 22.03.11 Tore Liland, Microansvarlig Holmen IF 900 37"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen Holmen IF – 22.03.11 www.holmen-if.no Tore Liland, Microansvarlig Holmen IF t_liland@hotmail.com, 900 37 449t_liland@hotmail.com

2 Målsetting for dagen:  Presentere Holmen IF Fotball og microfotballen Holmen IF www.holmen-if.no  Få noen foreldre interesserte i å bli  Lagledere  Trenere Uten dere blir det ikke noe fotball for barna!!!

3 Holmen fotballklubb er Askers nest største fotballklubb med ca 750 aktive medlemmer og har en omsetning på ca. 3 mill i året. Vi disponerer: Klubbhus 1 kunstgressbane 1 gressbane 1 grusbane 1 5’er grusbane 1 5’er treningsfelt Holmen IF www.holmen-if.no

4 Holmen IF – Laginndeling Ungdomsfotball  11’er fotball + 7’er fotball  13 år -> junior  17 lag (5 jentelag, 3 7’er lag)  Hvalstad og Billingstad inn i Holmen  Divisjonsspill  Inndeling etter ferdigheter og satsnings ønske fra barna www.holmen-if.no

5 Holmen IF – Laginndeling 7’er fotball  11 og 12 år  15 lag (4 jentelag) www.holmen-if.no Barnefotball Basert på foreldretrenere 5’er fotball  7 - 10 år  23 lag (11 jentelag)

6 Holmen IF – Lagledere og trenere www.holmen-if.no  Trener og lagleder deler ansvaret for det enkelte lag. Disse fungerer som et team, og står fritt til å fordele oppgaver seg imellom. Tradisjonelt har treneren ansvar for å legge opp og gjennomføre treninger, samt lede laget på kamper og cuper. Oppgaven med å sette opp lag til kamp og sørge for innbytte bør ivaretas av teamet sammen.  Det er ønskelig at lagleder er til stede under treningene og bistår treneren, samtidig være disponibel for spørsmål fra spillere og foreldre.  Det er også ønskelig at det avholdes foreldremøte et par ganger i året (før og etter sesongen). Viktig for å informere om opplegg og planer for året/neste år. Dette har dessverrre ikke blitt særlig praktisert i barnefotballen, men her kan jo dere starte en trend :) POLITIATTEST

7 Holmen IF – Lagledere og trenere www.holmen-if.no Lagleders oppgaver  være bindeledd mellom Holmen og laget (dere vil motta informasjon fra Holmen som må videresendes)  gi informasjonen til alle spillere og foreldre om kamper, treninger  sende inn liste over lagets spillere vår (av og påmeldinger)  melde fra til Holmen om behov for utstyr  melde laget på/av til cuper/turneringer (dere blir automatisk meldt på til Kalvøya og Vollen- cup) I forbindelse med cuper/turneringer vil dere bl.a. måtte skrive laglister som skal leveres sekreteriat  holde orden på lagets utstyr (VIKTIG: samle inn drakter etter sesongen)  sørge for at førstehjelpskofferten til laget er i orden og ta denne med på treninger og kamper  ved hjemmekamper skal Holmen-laget sørge for oppmerking av banen  kontakt med laglederne på motstanderlagene (kommer de på kamp, avlyse osv. dette går vanligvis av seg selv, stort sett kun kontakt hvis man må avlyse/flytte kamp)  Viktig: Følge opp barna slik at de trives i laget!!!!

8 Kurs Alle trenere og lagledere i Holmen skal ha gjennomført del-kurs 1 i Trener 1 utdanningen før sesongen starter. Holmen IF – Lagledere og trenere www.holmen-if.no Hentet fra forbundets sider: Barnefotballkurs - barnefotball (6-12 år) Hva er det som gjør at barn trives med fotball? Hvordan skal du oppføre deg som aktivitetsleder? Hva slags fotballaktiviteter bør barn drive med? Hvordan kan du differensiere aktivitetene slik at alle opplever mestring? Hvilke retningslinjer gjelder for barnefotballen og foreldreinvolvering? Delkurset gir deg konkret hjelp for å sette i gang fotballaktivitet som skaper trivsel og engasjement. Varighet: 4 kvelder (16 undervisningstimer).

9 Kurs forts. Lagledere og trenere skal også gjennomføre et dommerkurs. 13.april Årsaken er enkel: reglene for barnefotball er annerledes enn for voksne. Dessuten har reglene generelt endret seg de siste 20 årene. Andre foreldre er også velkomne til å ta dette kurset. Holmen IF – Lagledere og trenere www.holmen-if.no

10 Holmen IF – Microlagene Lagene  Barna spiller 5’er fotball, 1 keeper og 4 utespillere  Del inn i lag á 8 eller færre spillere (flere blir vanskelig å håndtere på kamper og vil føre til mindre spilletid)  Til nå har det praksis vært jenter og gutter sammen (deling av jente og guttelag skjdd evt i 2. klasse)  Allerede nå skille guttene og jentene?  Uansett - prøv å få til noen rene jentekamper i løpet av sesongen  NB! Sett sammen så jevne lag som mulig.  1 trener og 1 lagleder per lag  Hvert lag vil få utlevert markører, vester og medisinskrin  Alle spillerne vil få utlevert ball og draktsett når treningene begynner. www.holmen-if.no

11 Holmen IF – Microlagene Treninger  Organiseres av trenere og lagledere  Sted: Holmen Idetspark evt skolene, avklar med rektor  Antall: 1 gang i uken, Lengde: 1 time  Alle foreldre møter!!! Husk: o Alle er ikke på samme nivå. o Fokuser på å bli kjent med ballen, flest mulig ballberøringer pr. spiller i løpet av en trening o Treningene må legges opp slik at alle lærer og føler at de mestrer det som skal utføres. o Gi mye ros (alle skal høre navnet sitt i løpet av treningen) o Når trener eller lagleder snakker skal alle være stille. o Før, under og etter treningene skal vi oppføre oss ordentlig mot medspillere, motspillere og tilskuere. (Dette gjelder også for foreldrene!!!!!). o Det er lov å gjøre feil. o Det er påbudt med leggbeskyttere og spillere uten får ikke delta på treningene!!!!!! www.holmen-if.no

12 Holmen IF – Microlagene Flytsonemodellen ”Flytsone-modellen” illustrerer at forholdet mellom utfordringer og ferdigheter må stå i stil, slik at ikke spilleren opplever aktiviteten som angstfylt eller kjedelig. www.holmen-if.no

13 Holmen IF – Microlagene Kamper  Kampoppsett organiseres i samarbeid med de andre klubbene: Frisk Asker, Hvalstad, Billingstad og Nesøya  Hjemmebane på skolebanene/baner i nærmiljøet eller Holmenfeltet (må bookes)  Antall: ca. 12 kamper, 1 gang i uken (1. kamp ca 13. mai)  2 omganger á 20 min  Oppmøte ferdig ombyttet senest 20 min før kampen starter  Når kampen er over takker de det andre laget for kampen (og dommeren)  Samle spillerne etter kampen for å slappe av og snakke om den. Gi ros og fokuser på det de gjorde bra.  Dømmes av foreldre  Alle foreldre møter!!! Husk: o Alle skal spille like mye!!! o Alle skal spille på alle plassene! o Når trener eller lagleder snakker skal alle være stille. o Vi er et lag og vi skal hjelpe hverandre. o Før, under og etter kampen skal vi oppføre oss ordentlig mot medspillere, motspillere, dommer og tilskuere. (Dette gjelder også for foreldrene). o Det er lov å gjøre feil. o Det er påbudt med leggbeskyttere og spillere uten får ikke delta på kampene!!!!!! www.holmen-if.no

14 Holmen IF – Microlagene Sesong avsluttning  Klubbmesterskap på Holmenfeltet i slutten av september  Trøyene bør samles inn av lagleder, shorts og strømper beholdes av spilleren  Sesongen avsluttes med en sosial samling (kino, pizza el) www.holmen-if.no

15 Cuper – fotballskole  Tine Fotballskole – uken etter skoleslutt  Alle Holmen-lag i barnefotballen vil få utbetalt kr 1.800,-. Dette dekker deltagelse på 2 cup’er. Noen populære cup’er: Kalvøya Cup i begynnelsen av juni Vollen Cup i slutten av august. Jutultreffen i slutten på august Deltagelse på cuper utover 2 cuper må dekkes av lagene selv. Det finnes mange cuper i og uten for kretsen. Oversikt over disse finnes på www.fotball.no.www.fotball.no Holmen IF – Cuper og fotballskole www.holmen-if.no

16 Påmelding av lag senest mandag 11.april - antall lag - hvem er lagledere og trenere + tlf.nr. - ønsket + alternativ kampdag - politiattest: Lagledersamling 12. april kl 19:30 på Holmen Holmen IF – HUSK www.holmen-if.no Tips: • Alle lag må opprette lagkasse • Fordel oppgaver blandt flere foreldre • Kioskansvarlig • Cup-ansvarlig • Sponsoransvarlig • Vurder allerede nå å melde fra om dere trenger innendørshall til vinteren Påmeldingsfrist 28.mars

17 Holmen IF – Foreldrevettregler www.holmen-if.no


Laste ned ppt "Velkommen Holmen IF – 22.03.11 Tore Liland, Microansvarlig Holmen IF 900 37"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google