Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for fremtiden: KRIGSRELATERT STRESS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for fremtiden: KRIGSRELATERT STRESS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for fremtiden: KRIGSRELATERT STRESS

2 Utfordringer: •Tilbakeblikk på tidligere tilnærminger på krigsutmattelse, stress og PTSD. Har disse vært vellykket eller en fiasko? –Ingen flere epidemier –Men hva med soldaters helse og velvære? •Forenkle komplisert tenking omkring krigsstress: –Er dette normal reaksjon på unormale hendelser ? –Er dette moralsk svakhet, og/eller en sykdom i viljestyrken? –Eller er dette reelle konkrete skader? •Re-eksaminere gamle doktriner i lys av dagen kriger, moderne kultur og ny teknologi: –Første lange krigen siden DSM - III definerte PTSD –Dagens krigere er veldig forskjellige i fra tidligere krigers soldater –Den moderne vitenskapen og kunnskapen innen forståelsen av hjernen var utenkelig før i tiden •Redusere stigmatiseringen av PTSD og krigs-stress: –Fjerne skammen rundt dette temaet –Begrense reelt skadeomfang mot karrierer og fremtiden

3 Tall på diagnoser i krigsrelaterte stresstilfeller I løpet av 4 kriger… Stresstilfeller, tilfeldig utvalgt (Prosent av soldater) * Samtlige U.S. Forces; **1st Marine Expeditionary Force alene  Dette er bare dem som fikk diagnosen og behandling i krigssonen.

4 ..sammenlignet med antatt utbredelse av PTSD i forkant av deployering: * ** *Vietnam-Veteraner Justert Studie (1983); **Hoge (2004) Stresstilfeller, tilfeldig utvalgt (Prosent av soldater)

5 Hvorfor er post-deployering (Før utreise) stress-problemer forventet å bli større enn på slagmarken? 1.Estimater over post-deployment PTSD er overdreven (Egentlig ikke ett problem) 2.PTSD tilfeller er reelle men for det meste så kommer de etter tjeneste. ( Ikke oppdaget under tjeneste) 3.De fleste PTSD tilfellene blir rett å slett ikke identifisert i den tidlige fasen (om noen gang) Tre mulige grunner:

6 Militære Mentale Helsediagnoser Og Dimmisjoner Årlig Siden År 2000: *Kalenderåret (CY) 2006 beregnet fra data ut november 2006 (Dimmisjoner inkluderer ikke traumatisk hjerneskade) Antall Årlige Nye Saker eller Dimmisjoner beordret av Personellavdeling 2.6% av amerikanske soldater får diagnosen PTSD hvert år før utsendelse

7 Hvor ofte har høyere offiserer observert stress-reaksjoner blant sine soldater? ALDRI EN ELLER TO GANGER NOEN GANGER MANGE GANGER N = 125 Marine E-8’s undersøkelse. (Anonym) Betydelige stress- reaksjoner er vanlige!

8 Hvor ofte har høyere offiserer opplevd at soldater har unngått å søke hjelp for stress- problemer? ALDRI EN ELLER TO GANGER NOEN GANGER MANGE GANGER N = 125 Marine E-8’s undersøkelse. (Anonym) Å unnlate å søke hjelp er vanlig!

9 •Stress er ett våpen i krig •Stress er essensiellt for treningen •Stress er en uunngåelig friksjon i krig •Stress er en test av viljestyrken (Manndoms-prøve) •Stress-symptomer er skammelige •Stress er en gift man bør unngå •Stress forårsaker sykdom •Stress er en lidelse og må behandles •Stress kan oppleves som grusom •Stress-symptomer er menneskelige Soldatens syn: Ekspertens syn: Hvorfor unngår soldater å oppsøke hjelp- under og etter deployering? 2 mulige syn på “Stress”

10 Har vi innen medisin og mental helse påvirket til økt byrde av skam og stigmatisering av krigsstress og PTSD?

11 Historiske Krigs-stress teorier: IKKE-MEDISINSK MEDISINSK STRESS-REAKSJON: “MERKELAPPER” OG TEORIER: Guder, klokskap, skjebnen “Nostalgi” Galskap, soldathjerte, og “jernbanerygg” “Granat- sjokk”, svake nerver Hysteri, utmattelse Dårlig oppførsel i tjenesten, svakhet, gale valg. Stress- skade, PTSD

12 1916: Året da vi bestemte at krigs-stress er en “sykdom i viljestyrken” •På slutten av det 19 århundre: S tore antall av “jernbanerygg” (skadetilfeller etter jernbaneulykker) fikk forsikringsindustrien til å steile, der de forsøkte å bevise at ulykkene IKKE var årsaken til symptomene. •Tidlig i det 20århundre: Ivrig debatt i Europa (Spesielt i Tyskland) og USA om PTSD-symptomene skyldes traumer eller pre-eksisterende svakhet. •1914: WW I begynte å generere store antall granatsjokk-tilfeller. •1915: Tusenvis blir hver måned evakuert fra fronten på begge sider av krigen. - Ingen beviser på hjerneskade ble funnet - Noen av dem med granatsjokk hadde ikke vært i krigshandlinger. - Svært få granatsjokk-tilfeller blant hardt skadde. - konverterings-symptomer kunne “kureres” med hypnose. •SEP, 1916: Kongressen, med nevrologer og psykiatere i München voterte (ut av patriotisk plikt til vårt “fatherland”), at “nervenshock” var forårsaket av svak karakter, ikke traumer.

13 Konsekvenser av München-kongressen i 1916 - På slagmarken: •1916: “Krigshysteri” ble definert som “kun å ikke klare sin jobb”. •1916: Tyskere, Franske og Britiske styrker satte opp poster nær fronten for å behandle krigsstress. –De stoppet all evakuering, kun de som var hardest rammet fikk komme bort. –Britene forlangte kommanderende offiserers signatur for MEDEVAC (Medisinsk evakuering) –Returnerte 60-80 % tilbake til tjeneste etter en kort hvile –PIES prinsippene oppfunnet - “forventnings”-nøkkel •1917: Britisk krigskontor beordret fagfolkene å ikke bruke “granatsjokk” - istedenfor, alle tilfeller skal merkes med “ingen diagnose, nervøs ( NYDN)” •1917: USA kommer inn i WW I å følger Britenes praksis.

14 Konsekvenser av 1916 München-kongressen - I ettertid: •Dersom krigsstress skyldes en “sykdom i viljestyrke” så ville behandlingen bli en konkurranse mot viljen. •Tvangsbehandling ble standard praksis for behandling av WW I relaterte symptomer: –Hypnose –Elektrosjokkbehandling - Helt til symptomene forsvant (Minst ett dusin pasienter omkom på grunn av denne!) –Varmebad-behandling - Opp til 48 timer uten opphold i 40 graders vann. –Isolasjonsbehandling – Pasienten ble hold i mørket i mange dager, helt til symptomene forsvant. •De fleste relaterte symptomer ble funnet en løsning på, men hva med de andre PTSD symptomene?

15 “Det er viktig å huske på at de fleste psykiatri-ofrene er soldater som… ubevisst søker en medisinsk vei ut av krigen” — Jones (1995),Krigs-psykiater Dersom vi ble enige i 1916 om at krigsstress ikke er ekte, når forandret vi da mening?

16 En utfordring å tenke over: Hva er galt med denne lomme-utgaven av “Guide for hjerneskade”? (OVERSATT) HJERNESKADE Normale, vanlige tegn. Hva gjør jeg ? For meg selv og min kompis. GTA 21-3-4 Juni 1986 Krig kan skade hjernen din mer enn noen trening kan. Fienden ønsker å knekke deg, - å skade hjernen din helt til du ikke lengre klarer å utføre stridsoppgaven din. For å knekke fiendens vilje, må du gi alt du har helt til grensen. Dette er sannheten for alle soldater - krigsstøtte apparatet. Alle må kunne fortsette å jobbe selv om man har vært utsatt for en bombe. Å bruke hjem kan hjelpe deg å overleve en bombe, men du vil fremdeles ha svimmelhet, kvalme, glemsomhet og vanskeligheter med å kontrollere dine følelser etter en slik eksplosjon. Dette er symptomer som kalles traumatisk hjerneskade, men de er ett helt naturlig resultat av eksplosjonen nært ditt hode. Å gjenkjenne tegn på hjerneskade. De fleste av dere vil ha noen av disse tegnene på skade nå og da. Noen av dere vil ha mange av dem. Alle dere kan fremdeles være effektive soldater, og vinne. Hovedkvarteret, Forsvars Dept. * Overgår GTA 21-3-2-, 3 oktober 1983.

17 •Sår •Skade •Skadd •Smerte •Traume •Visne “Skade” Synonymer: “Reaksjon” Synonymer: Stress-skader kontra stress-reaksjoner: •Svekkelse •Sjokk •Lemlestelse •Ufør •Forvrengning •Svakhet •Respons •Svar •Reaksjon •Imøtegåelse •Funksjon •Oppførsel •Funksjon •Virke •Yte •Mestre

18 Tilpasset mestring kontra Stress skade: Skadet av stress: – Man føler det som om en har mistet kontrollen over deg selv – Man er oppfarende/agressiv – Man føler seg forandret – Man mister lett kontrollen Preget av stress: – Man kan føle seg irritabel eller ha angst – Man merker en gradvis forandring – Man føler seg fremdeles som seg selv – Man har ennå kontroll Lemlestet

19 Beviset på at alvorlig stress virkelig kan påføre en reel skade: •Stress-skader kan ikke reverseres –Traume kan ikke bli ugjort igjen –Traumer skaper varige forandringer (Mistenksomhet og/eller vekst •Stress-skader medfører tap av funksjon –Tap av evnen til å regulere psykiske funksjoner –Tap av evnen til å regulere følelser –Tap av evnen til regulere hukommelse –Tap av moralsk evne/syn •Stress-skadesymptomer er veldig forutsigbare –De kommer frem i forutsigbare symptomgrupper –Deres naturlige kurs over tid kan forutses –Risiko og motstandsdyktighet er forutsigbare

20 Tre mekanismer av stress skader: TRAUMERTRAUMER • En klar hendelses-skade • Forårsaket av en konkret hendelse som involverer terror, grusomhet eller hjelpesløshet SORGSORG • En taps-skade • Forårsaket av tap av personer som man bryr seg om UTMATTELSEUTMATTELSE • En slitasje-skade • Forårsaket av oppsamling av stress over tid Krigsoperativt stress

21 V62.82 MDD ASD PTSD Stress skader sammenfaller med DSM-IV diagnoser: TRAUMERTRAUMERSORGSORGUTMATTELSEUTMATTELSE Krigsoperativt stress GAD Panic Adj D/O MDD

22 I Hjernen: •Kjemikalier som skal gi beskjed til hjernen blir borte •Hjernens evne til å gjenopprette kroppens balanse blir endret (Allostase) •Overdreven og langvarig aktivering(fysisk/emosjonell) •Mulig fysisk skade på på hippocampus. Fra cortisol og overdreven aktivering I Psyken: •Nødvendige og dyptliggende tro blir ødelagt •Selvbildet og selvtilliten blir forstyrret •Opprettholdende tillegg kan bli borte •Evnen til å integrere minner blir skadet Åndelige Og Personlige Forhold: •Livet gir ikke samme mening som før •Evnen til å tilgi og føle seg tilgitt blir skadet •Tillit og evnen for nærhet til andre er skadet Hva blir skadet ved stress-skade?

23 Hjernens stress-system:

24 Norepinephrine, Adrenalin Dopamin, Endorfiner Hippocampus & Prefrontal Cortex Amygdala Hjernens stress-system: Serotonin, GABA CRF

25 De 2 påvirkede hjernedelene: Amygdana og hippocampus-prefrontal cortex (PFC) HIPPOCAMPUS – PFC • Holder styr på hvor du er • Mottar og lagrer minner • Tilpasser nye opplevelser • Tar avgjørelser, selvkontroll • Hippocampus = Kroppens “hard disk” • PFC = “CPU” (hjernens computer) AMYGDALA • Kontrollerer alle innkommende stimuli • Søker etter farer og trusler • Reagerer på frykt, sinne, og opphisselse • Utløser refleksive oppførsel • Glemmer aldri! PFC

26 Hippocampus skadet av stort/alvorlig stress: “Pokker! Forvirret igjen!” Tre mulige mekanismer for skade på hippocampus: 1.Cortisolforgiftning 2.Forsinker ny vekst 3.Forgiftning: overflod av overentusiastiske nevroner

27 •Troen på egen sikkerhet •Troen på selvbeherskelse og ens eget miljø •Troen på hva som er rett “Moralsk orden” •Troen på at “de” fortjener å dø, og “vi” fortjener å leve •Troen på at vår sak er ærefull •Troen på at hver soldat er verdsatt •Troen på det gode i mennesket (spesielt seg selv) Tro/selvbildet/følelse som kan bli skadet av krig/operasjonelt stress:

28 Man har.. •Feilet å handle •Overlevd når andre ikke gjorde det •Feilet i å berge eller beskytte andre •Drept eller skadet andre •Vært rammet av hjelpeløshet •Opplevd tap av kontroll •Følt å ha hatt stress-symptomer, uansett type Årsaker til skam- eller skyldfølelse i forbindelse med operative stress-skader:

29 •Den gir jevn oppmerksomhet mot de to målene til krigs-/operasjons-stresskontroll –Opplysende og yrkesrettet funksjon –Langsiktig helse og velbehag •Den reduserer byrden av skyld og personlig ansvar den enkelte føler etter å ha feilet i å takle situasjoner –Skader er en av kostnadene ved å sende styrker til konfliktområder –Skadene er ikke den enkelte soldats personlige feil •Man tar bort mystikken rundt mental- og oppførsels- funksjoner for krigsveteraner, ved å fokusere på fundamental biologi •Den forsøker å syntetisere påvirkningen av stress- skader på hjerne, psyke, og ånd •Det gir krigsveteraner den respekten de fortjener! Hvordan stress-skadetilnærming hjelper oss til å møte det 21. århundrets krigs-stress og kontrollutfordringer:

30 La den dagen bli i dag! Når Var Det Vi Bestemte At Krigs-stress Og PTSD Primært IKKE Er En “Mangel på Vilje”- Sykdom..?

31 WARFOG.ORG © 2007 https://www.warfog.org


Laste ned ppt "Utfordringer for fremtiden: KRIGSRELATERT STRESS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google