Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler
Steinar Øksenholt, avdelingsleder / fagsjef John Eirik Laupsa, generalsekretær NLF

2 Norge er forpliktet til å følge regelverk som blir besluttet av det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået, EASA. (Köln, Tyskland). Regelverket skal implementeres i hvert enkelt land av den nasjonale luftfartsmyndigheten. I Norge er dette Luftfartstilsynet (LT). Forskjellige fagområder. Første erfaring på det flytekniske området, Part M. (CAMO). –Norge var ”flinkest i klassen” -rigid regelverkstolking. Forskjellige praksis i ulike land. EASA prosjekt for tilpassing. –På forslagsstadiet!

3 De neste områdene som kommer er krav til treningsorganisasjon (utdanning) samt innføring av nye lisenser. Part OR og Part FCL (Aktuelle begrep -ATO og LAPL) EASA-prosjektet som nå er iverksatt fokuserer på de generelle rammebetingelsene for luftsport og GA. –Mot ”amerikanske tilstander”. NLF hadde opprinnelig overfor Samferdselsdep. (SD) og LT signalisert offensiv holdning og sterkt ønske om å ta hånd om så mye som mulig. Nytt signal nå. Mer avventende. Synes som om tiden arbeider for oss. Pos.relasjon til SD og LT.

4 LAPL Nytt offentlig sertifikat for motor, helikopter, seil og ballong.
Erstatter dagens seilfly- og ballonglisens! Vil ”utkonkurrere” PPL-A? Vil ”utkonkurrere” dagens mikroflylisens (LSA)? Potensial for betydelig aktivitetsvekst!

5 ATO Nye formelle krav for opplæring av flygere.
Samme forskrift omfatter både kommersielle og ikke-kommersielle. Omfatter motor (helikopter), seil og ballong. Mikro er ikke inkludert, men? Innen NLF berøres: 37 motorflyskoler 20 seilflyskoler Ballongskole? Et antall mikroflyskoler?

6 EASAs tidsplan Trer i kraft i EU 8.april 2012!
”Hovedforskrift” først 7.april 2012? Norsk lov etter EØS i løpet av 3-6 mnd? Tre års overgangsperiode. ”Underforskrifter” trinnvis i overgangsperioden. ”Grandfathers rights” i overgangsperioden. Gjennomføringsfrist 8.april 2015!

7 NLFs fremtidige rolle Har i lengre tid, overfor LT og SD, flagget ønske om å ivareta sentrale oppgaver omkring LAPL. Begrunnelse: Bedre service og lavere kostnader for utøverne. SD har gitt uttrykk for en positiv innstilling. LT har gitt uttrykk for en positiv innstilling.

8 LAPL Alternativer: Forvaltes av LT som dagens PPL-A
B. Forvaltes av NLF, som dagens seilflybevis. C. En kombinasjon av A og B.

9 ATO Alternativer: A. Desentralisert løsning: Klubbskolene etablerer hver sin ATO Sentralisert løsning: NLF etablerer sentral ATO for motor, seil og ballong. Kombinasjon: Desentralisert løsning for motor, sentralisert løsning for seil og ballong

10 ATO/LAPL Veivalg vil være bestemmende for: a) Organisasjonsutvikling b) Prioriteringer c) Ressursbruk d) Finansiering f) Rekruttering av nøkkelpersonell g) Kvalitets- og sikkerhetssystemer

11 LAPL Kritiske oppstartsfaktorer
EASA-FCL: Gjeldende norsk lov høsten 2012. Markedet ønsker ”umiddelbar adgang” til nytt sertifikat! Til hvilket tidspunkt er det mulig for NLF å ha sitt ”apparat” på plass? Til hvilket tidspunkt vil LT/SD kreve at NLFs ”apparat” er på plass? Glidende oppstart i seil? Bråstart i motor? Økonomiske prinsipper og risiko for NLF?

12 NLF/SD/LT Tidsplan: Signal om veivalg til LT/SD
Prinsippavklaring om forvaltning av LAPL. Infrastruktur for forvaltning av LAPL. Sentral ATO for seilfly og ballong, godkjent Utdanning til LAPL/S (SPL), oppstart Sentral ATO for motor, godkjent. Utdanning til LAPL/M, oppstart. RF avviklet

13 Light Aircraft Pilot Licence
To typer av sertifikater: LAPL = Light Aircraft Pilot License LALP-S (seilfly) SPL = Sailplane Pilot Licence Høyere medisinsk krav Kan benyttes for kommersiell flyging Stegvis utdanning – byggeklosser! S/NLF vil vektlegge LAPL

14 Sertifikatregler Du kan begynne og fly solo når du er 14 år
Du må være 16 for å få sertifikatet 15 timer, min 2 timer solo og min 45 starter Strekkflyging inngår 50km eller 100km DK Teori, 120 spørsmål, nye fag MYB Fornyelseskrav: 5 timer, 15 starter siste 2 år + 2 instruktørstarter

15 TMG Kan ikke benyttes til 100% 7 av 15 timer Kompletteres med
Flyslep Vinsj Selvstart Utdanning til LAPL-A 

16 Teori Felles fag: Lufttrafikkregler
Menneskelige ytelser og begrensinger Metrologi Flytelefoni Fag relatert til kategori av fly Aerodynamikk Operasjonelle prosedyrer Flygeteori og planlegging Flykjennskap (Fly og motorlære) Navigasjon

17 Utvidelse til TMG 6 timers flyging Fornyelse 4 timer instruksjon
1 solonav på minst 150 km, full stopp landing på annen flyplass Bestå en skill-test Teoriprøver for TMG (del b) Fornyelse Siste 24 mnd 12 timer som fartøysjef, 12 avganger og landinger, 1 time instruksjon Kan erstattes av flygetid på motorfly for de med LAPL (A)

18 Påbygging Passasjerflyging: +10 timer og 30 starter som fartøysjef
Akroflyging 40 timer flygetid, 120 starter 5 timer og 20 starter med acrotrening Teori Slepeflyging 30 timer flygetid, 60 starter 10 prøveslep, min 5 under instruksjon 5 starter i seilflyslep Utøve rettigheten: Min 5 slep over 24 mnd

19 Nattflyging Fjellflyging (bush, ski)

20 Instruktør (FI) 18 år 100 timer, 200 starter som fartøysjef
Instruktørkurs Opptaksprøve 6 måneder før kursstart 25 timer flyging, min 6 timer og 20 staretr instruksjon Minimum 30 timer teori 15 timer og 50 starter instruksjon Kan ikke sende første solo og første solo-strekk.

21 Fornyelse av FI 2 av 3 karv må være innfridd:
30 timer og 60 starter innenfor gyldighetstiden av sertifikatet Oppfriskningskurs innenfor gyldighetstiden Bestå en vurdering av ferdigheten (PFT/I) Hver tredje fornyelse bestå en vurdering Ved utløp i mer enn 12 mnd Oppfriskningsseminar og en vurdering

22 Sensorer Eget sensorsertifikat Gjennomgå et standariseringskurs
Utenfor ATO-en som rettighetens skal utøves i Må gjennomføre 2 skilltester, PC eller vurderinger hvert år 1 Skilltest eller PC skal vurderes av CA/ATO i det siste året av gyldighetstiden Delta på oppfriskningsseminarer Føre logg for sitt virke inkl resulter som skal kunne forelegges CA på anmodning

23 Flight instructor examiner 500 timer flygetid
Flight examiners - FE 300 timer flygetid Min 150 timer og 300 starter som instruktør Flight instructor examiner 500 timer flygetid 10 timer og 30 starter instruktørtid for instruktørkandudater Det samme i tillegg på TMG, hvis TMG

24 Medical Class 1 Class 2 (nødvendig for SPL) LAPL medical
Lokal myndighet definerer krave til nivå på doktor GP – allmennleger AeMC/AME – flymedisinere

25 Gyldighet for Class 2 Inntil 40 år: 60 mnd (maks til 42 år) 40-50 år: 24 mnd (maks til 51 år) Etter 50 år: 12 mnd Gyldighet for LAPL-medical Inntil 40 år: 60 mnd Etter 40 år: 24 mnd


Laste ned ppt "Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google