Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personer og situasjoner Om : – grunnlagsforståelse om: ”vaner, viljer og valg” – metodikken ”Bygging av mestringstillit” (BaM) Mars 2009 i Lofoten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personer og situasjoner Om : – grunnlagsforståelse om: ”vaner, viljer og valg” – metodikken ”Bygging av mestringstillit” (BaM) Mars 2009 i Lofoten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personer og situasjoner Om : – grunnlagsforståelse om: ”vaner, viljer og valg” – metodikken ”Bygging av mestringstillit” (BaM) Mars 2009 i Lofoten Hallgeir.Brumoen@hil.no

2 Person og situasjon: •To størrelser? •To viljer? –Vanen er situasjonens vilje –Valget er personens vilje •To retninger? •Hva er innholdet i dem? •Hva er forholdet mellom dem? •Finnes et forbindelsespunkt? •Kan situasjonen virke på personen? •Kan personen virke på situasjonen?

3 Situasjon

4 Eksempler på situasjoner: http://www.tuborg.com/ http://www.sirus.no/internett/tobakk/article/580.html http://www.tangle.com/view_video.php?viewkey=026 1ca62fbde2475ad56

5 Brukes ”situasjon” i språket vårt? •http://www.nrk.no/nyheter/1.6497762http://www.nrk.no/nyheter/1.6497762 •http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=8 &ThreadID=266724http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=8 &ThreadID=266724 •http://www.utviklingsfondet.no/Utviklingsfondet_ - _forsiden/Vare_prosjekter_og_samarbeidsland/Sri _Lanka/Artikler/?module=Articles;action=Article. publicShow;ID=2077http://www.utviklingsfondet.no/Utviklingsfondet_ - _forsiden/Vare_prosjekter_og_samarbeidsland/Sri _Lanka/Artikler/?module=Articles;action=Article. publicShow;ID=2077 •http://www.kvasir.no/nettsok/searchResult.html?s earchRegion=country&searchExpr=situasjon&part nerid=ABCstartsiden&source=startsiden.nohttp://www.kvasir.no/nettsok/searchResult.html?s earchRegion=country&searchExpr=situasjon&part nerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no

6 Hva er en situasjon? •Noe som –personer går inn i, omgir oss, •Består av noe ytre (sosialt) og/ eller noe indre følelsesmessig og tankemessig –ikke er fullt ut kontrollerbart, oftest ikke bevisst skapt –definerer og styrer •Skaper tanker, følelser, stemninger og atferd –oppleves av et individ •Passiv persepsjon: Situasjonen = meg •Aktiv persepsjon: Jeg ligger over og refortolker. Jeg leser og overstyrer situasjonen med min vilje. Jeg er utenfor situasjonen og observerer den. –kan analyseres ved å samarbeide med / intervjue personen •Det er bare personen som kjenner sin aktuelle situasjon. •Ingen opplevende personer = ingen situasjoner

7 The web that has no weaver? •Satte du deg noen gang ned og begynte å bygge opp denne situasjonen? •Visste du hva det skulle bli? http://www.walbert.com/ –None of us’ doing God’s will •Vil det hjelpe oss å forstå deg som offer? –Ble du fanget i nettet?

8 Er det noe inni situasjoner? •Kraftfelt: Igangsettere –Situasjonstvang: Dette må du bare gjøre –Situasjonstyring: En virkning er rett rundt hjørnet. •Mekanismer: Ferdigkoblet atferd

9 ABCABC

10 Følelser framtvinger atferd •Amygdala: Emosjonell hukommelse •udifferensierte, automatiske (frykt)reaksjoner •kroppslige stressreaksjoner •Korteks: Bevisst identifisering av stimuli To ruter (LeDoux, 1996): 1. Den kortikale ruta til hjernebarken 2. De prekognitive ruta til amygdala

11 Lyst: Kraftfelt •Hvor kommer lyst fra? –fra gamle og gode erfaringer, - med hva? •Hva gjør den? –den varsler at vi er nær virkningen •Hva skjer? 1.Noe setter oss i stemning 2.Lysten er kroppens språk: En automatisk fortolkning 3.Automatiske tanker 4.Automatisert atferd 5.Virkning = Mekanismestyring: Det er ikke det at jeg vil det, men det at det skjer i visse situasjoner: Vanen har tatt bolig i kroppen Man kan spørre og få svar på hvordan kraftfelt virker (Svake øyeblikk)

12 Mekanismestyring eller selvstyring? En mekanisme er •selvvirkende, selvgående –sniker seg inn som en ubevisst prosess –trenger ingen vilje som setter den i gang –starter opp når riktig situasjon er tilstede –er virksom, forandrer noe •hensynsløs –uten moral eller mål •som et virus –infiltrerer kroppen –kan drepe verten sin Selvstyring er valg •styrt av en bevissthet –som griper inn i mekanismen… –på tidspunkter som er definert av personen •bygget på hensyn til seg og sine •tvinger mekanismen og kroppen

13 Person

14 I vår kultur er det meste et valg •”valg” som innskutt begrep: Vi har idealer om valg og ansvar: •http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2921258.ecehttp://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2921258.ece •http://www.dagbladet.no/magasinet/2002/10/25/352186.htmlhttp://www.dagbladet.no/magasinet/2002/10/25/352186.html •http://www.kvasir.no/nettsok/searchResult.html?searchRegion=country&searchExpr=%22velger+%E5+ruse+seg%22&partnerid=ABCstartsi den&source=startsiden.nohttp://www.kvasir.no/nettsok/searchResult.html?searchRegion=country&searchExpr=%22velger+%E5+ruse+seg%22&partnerid=ABCstartsi den&source=startsiden.no •http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1050867http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1050867 •http://www.dagbladet.no/kultur/2008/11/15/554079.htmlhttp://www.dagbladet.no/kultur/2008/11/15/554079.html •Verdikommisjonen definerte mennesket –Hva kjennetegner mennesket? •Når opplevelsen er at vi ikke makter valget •Finnes noen under oss? •Den gode fiende

15 Verdikommisjonen (2001): Et brev om frihet, verdimelding •”Frihet er ett av menneskets grunnvilkår. Livet er gitt oss som muligheter, og vi former det gjennom våre valg. Friheten utfordrer oss til å velge mellom godt og ondt, rett og galt. Og den gir oss ansvar. Frihet medfører alltid en regnskapsplikt overfor noen utenfor oss selv. Det handler om indre frihet, det frie sinn og den frie tanke.”

16 Livet som synder •Jeg velger ikke, altså er jeg ikke •Kan jeg skylde på situasjonen? –Rusavhengige treffer ikke alltid riktig situasjon •Rusavhengighet –som lært hjelpeløshet –Når en atferd er andre atferder overlegen. –som overstyrende kognitivt skjema –som patologi •Her er medisinen metadon, antabus, baklofen, heroin? som hjelper –som en kontakt med det eksistensielle •flowopplevelser •hva er nåla: –En smal åpning til euforien –Et stikk gjennom huden: »der er jeg »der er døden

17 Forholdet mellom situasjoner og personer Er mennesker frie til å velge? Er mennesker frie til å velge når vi er i en situasjon? Har noen noen gang vært i en ikke-situasjon?

18 Tro på egen evne: Mestringstillit •Hvor kommer mestringstillit fra? Fra gamle og gode erfaringer, - med hva? •Hva gjør denne troen på egen evne? –Noe har satt oss i stemning men så bryter vi autostyringen! –Man kan spørre og få svar på hvordan folk velger (Sterke øyeblikk) = mestringstillit: Et kognitivt skjema som sier: ”Yes I can” når situasjonen med lyst i er der.

19 Metode Hvem vet og hvordan kan vi lære? Vet folk noe om sine gode erfaringer? •Med snus, alkohol, slag….. (automatisert atferd)? •Det er bare å spørre og skrive det ned,…. ….men det krever detaljrik og systematisk intervjuing… (Svake øyeblikk) •Med å få til (mestringstillit)? •Det er bare å spørre og skrive det ned,…. ….men det krever detaljrik og systematisk intervjuing… (Sterke øyeblikk) Narrativ atferdsanalyse

20 MÅL: Oppnå valgfrihet: Å lete opp og analysere øyeblikks diktatur Å lete opp og analysere braksuksesser 1.Kartlegge situasjoner: Hva starter opp atferd? Kraftfelt: Hvor er skylda? 2.Finne valgpunkter: Definere sin vilje inn i situasjonen. Sannhetens øyeblikk 3.Bygge mestringstillit: Å få trua på egen evne til å håndtere situasjonen. Hvem er helten?

21 Atferd og handlinger: Styrt av person eller situasjon? Person en lære en vilje ønsker SituasjonAtferd Produkt: Vane kraftfelt Handling Produkt: Valg

22 To fokus i møte med personer som er dominert av vaner •Svake øyeblikk –situasjonen er sterkere enn personen –personen gjør noe han egentlig ikke vil –han blir styrt av situasjonen •Sterke øyeblikk –personen er sterkere enn situasjonen –han valgte (maktet) å gjøre noe annet enn det situasjonen tilsa –situasjonens mester

23 Svake øyeblikk •Fortell om en gang du gjorde noe du ikke er fornøyd med, eller andre ikke er fornøyd med •Fortell om en gang du gjorde noe på autopilot (av vane) •Fortell om en gang du rusa deg, stakk av, slo …. Hva oppnår vi med spørsmålene? •personen forteller om en gang: –husker, formidler, blir hørt: Fortalt er forandret? •vi kan forklare og skjønne atferden –plasserer i tre kolonner: Hvor er skylda? •vi kan fristille personen i forhold til skyld og skam –ser det rett framfor seg: Var det ikke (bare) min skyld?

24 Sterke øyeblikk •Fortell om en gang du maktet å velge på en måte som du er fornøyd med •Fortell om gang du klarte å velge i en vanskelig situasjon •Fortell om en gang du kunne rusa deg, slått, stukket av,…. men ikke gjorde det Hva oppnår vi med spørsmålene? •personen forteller om en gang: –husker, formidler, blir hørt: Fortalt er forandret. •vi kan forklare og skjønne hva valg er: Hvordan velger folk? Hva skjer når en person velger i en trengt posisjon? –plasserer i seks kolonner: Hvem er helten? •vi kan plassere prestasjonen på personen –ser det rett framfor seg: Dette var mitt arbeid. –Staring right at it (Yalom, 2008)

25 Hva er et (nå) øyeblikk? I (Stern, 2007) I noen sekunder sto tida stille….. (Egeland, 2007) •Når noe rundt oss hender slik at tida og vi fryses –Det skjer mye på kort tid –Det hender noe nytt –Øyeblikket er en helhet –Vi blir nærværende, mao: vi er bevisste –Kairos: en subjektiv bevissthet av tid, tiden defineres av personen = bevisst opplevelse –Kronos: klokketid, tidens gang, tiden defineres av tiden = ikke bevisst væren

26 Hva er et (nå) øyeblikk? II Jeg stoppet tida….. •Når vi griper inn og fryser tida 1.En foranledning fylles opp av lyst. Er det bevisst? –Ja men bevisstheten er sporet mot gamle løsninger. Det kan ikke kalles et valg = Svake øyeblikk –Nei, det er en kroppsopplevelse. Tro: Ikke tro på noe, men en kroppsliggjort erfaring 2.Et nå fylles opp av bevisst nærvær = Sannhetens øyeblikk 1: Å stoppe tida. Er det bevisst? –Ja, bevissthet er nødvendig for at nået skal registreres som et nå. –Nei, det er en ny kroppshypotese 3.Det opplevende selvet tar stilling til nået = Sannhetens øyeblikk 2: Å legge sine grunner for handling inn i det bevisste tidsrommet = Sterke øyeblikk = valg.

27 Hva er et valgøyeblikk? I Å skape seg et sannhetens øyeblikk –Stoppe •opp •tiden •følelsesbølgen, tendensen, tilbøyeligheten, vanen, den automatiserte atferden Å bruke sannhetens øyeblikk –Refortolke øyeblikket eller være åpen for nye opplevelser –Hente inn grunner til å velge annerledes •Hva laster folk ned til sannhetens øyeblikk, eller hva finnes der hvis vi er oppmerksomme? Forestillingsbilder: 1.Betydningsfulle trusler. Eks. Seinkonsekvenser 2.Betydningsfull framtid. Eks. Noe å glede seg til hvis…. 3.Betydningsfulle andre. (Relasjoner) Eks. Barn 4.Betydningsfull jeg. Identiteter. Eks som forelder, ansvarlig, arbeidstaker… 5.Noe betydningsfullt over meg (Religion, moral)

28 Hva er et valgøyeblikk (Kfr. Fehr, 2008) ? II En umiddelbar fornemmelse av noe •En kroppsopplevelse, en følelse, intuisjon •Et nærvær Hell En persepsjonsendring •En kroppshypotese Hva kan forklare at du stoppet deg selv? Var det noe du ble oppmerksom på? Merka du noe inni deg? Var det noe uttafor deg? Her er ikke spørsmålet: Hva sa du til deg sjøl?

29 Tenk på en vane som kanskje irriterer Har du lyst til å endre deg? 1--------------------------------------------------------------------------------------- 10 Hvor stor tro har du på at du får til å endre deg? 1--------------------------------------------------------------------------------------- 10

30 Mestringstillit •Self-efficacy (Bandura, 1977, 1997) http://www.des.emory.edu/mfp/self-efficacy.html http://www.des.emory.edu/mfp/self-efficacy.html •Tiltro til egen evne til å mestre vanskelige situasjoner •Et resultat av å lykkes i sannhetens øyeblikk •Forholdet mellom lyst på endring (motivasjon) og tro på egen evne til å få det til (mestringstillit)?

31 Situasjonsstyring og mestringstillit •En læring er individuell og områdespesifikk –Hva har du lært? •Å snuse, å slå, å overspise, å kjøpe bluser ….. –Hva ligger inni kroppen din? –Hva er det kroppen din kan? •En læring er situasjonspesifikk –Hvilke situasjoner virker på deg? –Hvilke situasjoner oppdager du? –Selektiv persepsjon •Mestringstillit er individuell og områdespesifikk –Hvor stor tro har du på egen evne i forhold til din spesifikke læring? –Du konkurrerer med deg sjøl. –Hvorfor trenger du mestringstillit i forhold til f. eks å kontrollere alkoholbruk? •Mestringstillit er situasjonspesifikk –Hvor stor tro har du på egen evne når du er i et kraftfelt?

32 Fokus i BaM FAK-analysene skal •ha en øyeblikksorientering •forklare hvorfor det skjer (problemfokus) •søke enkle sammenhenger •ta personens subjektive perspektiv •kun utgjøre beskrivelser •forklare hvorfor det ikke skjer (løsningsfokus)

33 Å presentere BaM I Utgangspunkter •Jeg tror på alt du sier om situasjoner du har vært i. –Hvorfor skulle jeg ikke det? –Du er den eneste som har vært i dem. •Jeg har ikke vært i dem, men vil gjerne lære. •Jeg har også vært i mange vanskelige situasjoner

34 Å presentere BaM II Posisjoner •Jeg vet ikke –Jeg vil lære –Jeg tror på din framstilling –Jeg tror at du vet fordi du er den eneste som har erfart situasjonene –Jeg vil aldri motsi deg på erfarte sammenhenger •Jeg søker enkle sammenhenger –Jeg tror at du kjenner disse sammenhengene –Jeg tror du kan beskrive dem •Jeg kan framstille dem –Jeg vil høre detaljer i hendelsene –Jeg vil dele opp hendelser, slik at vi ser sammenhengene mellom situasjonen før ….…. og situasjonen etterpå •Jeg tror du har håndtert dette, en gang eller kanskje flere –Altså: En hendelse, en konkret gang, ett øyeblikk, et valgøyeblikk

35 FAK-skjemaet F 1 F’ en står for foranledning. All atferd har en foranledning. Foranledningen kartlegges ved hjelp av disse spørsmålene: •hvor var du hen? •når var det? •hvem var du sammen med eller var du alene? •hva følte du? •hva tenkte du? En foranledning vil i utgangspunktet starte opp en automatisert atferd. A 2 A ’ en står for atferd. Dette er det som normalt skulle skje i situasjonen hovedsakelig på grunn av tre forhold: •denne atferden kommer så lett •du har gjort dette så mange ganger at det har blitt en vane Atferden gir umiddelbare fordeler (K’ en i neste kolonne) som enten er en lettelse, en unngåelse, eller en nytelse. K 3 K’ en står for konsekvens. Konsekvensen er det første som ville skjedd etter atferden. Dette ville enten vært at du fikk det bedre på en eller annen måte, enten ved at du hadde fjernet et ubehag, eller fått et behag. Denne konsekvensen er årsaken til at du i utgangspunktet fortsetter med denne atferden. Det har blitt en (automatisert ) vane NÅ: 6 Nå-øyeblikket er refortolkning av kraftfeltet og/eller en åpenhet for nye sider ved situasjonen. Det er takket være dette at du maktet å •unngå å gjøre det du normalt skulle gjort i en slik situasjon •gjorde noe annet H 4 H’ en står for handling. Handlingen (alternativet til atferden over) er det du faktisk gjorde. Grunnen til at du maktet å presse fram denne handlingen skyldes to forhold: •du oppdaget sannhetens øyeblikk •du klarte å ta kommandoen ved å gi deg en selvinstruksjon i det riktige øyeblikket K 5 K’ en står for konsekvens. Dette er hva du fikk i situasjonen i stedet for konsekvensen over. Hva synes du om byttet? Kan denne konsekvensen konkurrere med den over som du altså ikke fikk? Ofte er denne konsekvensen at folk på en eller annen måte føler stolthet over hva de nettopp har fått til.


Laste ned ppt "Personer og situasjoner Om : – grunnlagsforståelse om: ”vaner, viljer og valg” – metodikken ”Bygging av mestringstillit” (BaM) Mars 2009 i Lofoten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google