Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertesvikt hos gamle Diastolisk dysfunksjon er vanlig av Pål Friis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertesvikt hos gamle Diastolisk dysfunksjon er vanlig av Pål Friis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertesvikt hos gamle Diastolisk dysfunksjon er vanlig av Pål Friis

2 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertesvikt hos gamle Noen poenger: n Normal aldring svekker diastolisk funksjon n 10% av de over 80 år har hjertesvikt n Hjertesviktdiagnosen er vanskelig uten Ekko - overdiagnostikk av diastolisk svikt - underdiagnostikk av diastolisk svikt n Hjertesvikt er en følge av sykdom n Hjertesvikt har en malign prognose n Det er ACE-hemmer (vasodilatasjon) som er basis i sviktbehandling - ikke diuretika n Hjertesviktpasientene trenger opplæring og oppfølging

3 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

4 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

5 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

6 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Kasuistikk n 82 år gammel kvinne med ankelødem EKG normalt (kanskje VVH) Rtg. thorax normalt (kanskje stort hjerte) D: Ikke hjertesvikt n 87 årig kvinne med ankelødem og lav fysisk yteevne EKG normalt (VVH) Rtg. thorax normalt (stort hjerte) Ekko:Uttalt diastolisk hjertesvikt

7 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertets normale aldring n Redusert respons på beta-adrenerg stimulering n Økt vaskulær stivhet (nedsatt elastisitet) - økt afterload n Økt hjertestivhet (nedsatt elastisitet) - endret fylningsmønster i diastole langsommere og senere i diastolen mer avhengig av atriebidraget ikke optimal Frank-Starling mekanisme - evt. restriktivt mønster n Redusert ventrikkelvolum - økt atrievolum n Redusert evne til energiproduksjon ved stress

8 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertets pumpefunksjon avhengig av n Frekvens n Preload n Afterload n Kontraktil evne

9 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

10 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

11 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

12 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest

13 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Venstre ventrikkels systoliske funksjon svekkes ikke ved normal aldring - ejeksjonsfraksjon - minuttvolum i hvile Den diastoliske funksjon er imidlertid ofte marginal selv hos hjertefriske gamle

14 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hva er hjertesvikt? n En tilstand er hjertet har nedsatt evne til å ta i mot blod eller til å pumpe ut blod systolisk funksjon diastolisk funksjon

15 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest n Hjertesvikt er en følge av annen sykdom koronarsykdom hypertoni klaffesykdom kardiomyopati

16 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Diagnosen hjertesvikt n Klinisk undersøkelse n EKG venstre ventrikkelhypertrofi koronarsykdom n Rtg. Thorax hjertestørrelse stuvningstegn n Blodprøver n Ekko n Hjerte-scan

17 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Symptomer ved hjertesvikt n Forward failure: Nedsatt perfusjon til vevene n Backward failure: Stuvning - lunge - halsvener - lever - underextremiteter

18 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest n Hjertesvikt hos yngre: - markert nedsatt yteevne/funksjonsdyspnoe cyanose - markerte stuvningstegn ortopnoe, noctural dyspnoe n Hjertesvikt hos gamle: - generell funksjonssvikt anoreksi - vekttap trøtthet - tørrhoste - insomni - mareritt - angst - akutt konfusjon

19 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Systolisk hjertesvikt n Veldefinerte EKKO-kriterier 40% LVEF n NYHA-klasse gir prognosen n Gode studier veileder behandling

20 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Behandling av hjertesvikt n Behandle sykdom som gir svikt Systolisk hjertesvikt: ACE-hemmer Annen vasodilatasjon Diuretika ved væskeretensjon Mest mulig hensiktsmessig rytme betablokker? Aldactone?

21 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Diastolisk hjertesvikt n Hjertesvikt med normal systolisk funksjon - usikre Ekko-målinger indirekte målinger - usikker prognose - ingen studier ingen sikker behandling n Diastolisk hjertesvikt øker med økende alder - særlig gamle kvinner som ofte ikke har hatt hjerteinfarkt men har VVH i EKG - gir de samme symptomer som systolisk svikt

22 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Diastolisk hjertesvikt empirisk behandling: ACE-hemmer sender afterload Nitrat senker preload pasientene er følsomme for trykkendringer Diuretika motvirker stuvning pasientene er volumfølsomme Tachycardier er svært uheldig digitalis øker hjertets stivhet? verapamil og betablokkere er kardiodepressive

23 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Oppfølging av hjertesviktpasienten n Pasienten har kronisk sykdom med svingninger - opplæring - egen justering av diuretika - har effekt av trening

24 Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest


Laste ned ppt "Vest-Agder Sentralsykehus Trygghet når du trenger det mest Hjertesvikt hos gamle Diastolisk dysfunksjon er vanlig av Pål Friis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google