Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprosesser INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 12 september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprosesser INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 12 september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprosesser INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 12 september 2011

2 Oversikt Aktiviteter i interaksjonsdesign Praktiske forhold Modeller for interaksjonsdesign

3 Prosess og representasjon Det er en prosess – Mål orientert – En kreativ, skapende aktivitet – Beslutninger hele veien Det er en representasjon – Plan for utviklingen – Ulike alternativer (for å kunne gjøre valg - ta beslutninger)

4 Involvere brukere Forventningskontroll Realistiske forventninger Kurs og trening Kommunikasjon Eierskap Brukere som aktiv aktør Når ”deleier” i utviklingen – større mulighet for å lykkes

5 Grader av brukermedvirkning Deltagere i utviklingsgruppa – Full tid – Deltid – Lang tid – Kort tid Kommunikasjon – Nyhetsbrev – Begge veier

6 Hva er en bruker sentrert prosess? Bruker sentrering baseres på: – Tidlig fokus på brukere og oppgaver – direkte studie av brukere, oppgaver, situasjoner, holdninger, mål, omgivelser…. – Empirisk undersøkelser og målinger – Iterativ utvikling; identifisere problemer undervegs og løse disse

7 Fire basis aktiviteter Identifisere behov og etablere krav Utvikle alternaive løsninger/design Bygge interaktive versjoner av løsningene Evaluere løsningene

8 Noen praktiske spørsmål Hvem er brukerne? Hva er ”behovene”? Hvilke krav er det til løsningene? Hvor kommer alternativene fra? Hvordan velger du mellom alternativene?

9 Hvem er brukeren – og andre aktører Kanskje ikke helt åpenbart – De som interagerer direkte med løsningen? – De som administrerer sluttbrukerene? – De som får data fra systemet? – De som tar handler inn systemet? – De som brukere alternative løsninger/konkurentenes løsninger? Tre kategorier (Eason, 1987) – Primær brukere – ofte bruk/”hands on” – Sekundær brukere – av og til, eller via noen andre – Tertiær brukere – blir berørt av innføring

10 Hvilke aktører og brukere for… Studweb? 7 minutter utforsking!

11 Brukerens karakteristika Vi kommer i mange former og størrelser – Tenk på klær og sko;) – En størrelse for alle? En farge? En form? – Sanser; syn, hørsel, berøring I mange ulike situasjoner – Syklende i mørket – I en støyende fabrikk – Sammen ved kinomatografen

12 Hva brukerne sier - og gjør Ofte kan ikke brukeren sette ord på ”muligheter” Se på eksisterende oppgaver – Kontekst? – Hvilken informasjon trengs? – Hvilke samarbeid og samhandlingsaktiviteter finnes? – Hvorfor løses oppgaven slik den blir gjort? Fremtidig løsning – Kan bli forankret i eksisterende oppgaver og praksiser – Kan bli beskrevet med scenarios

13 Hvor kommer alternativene fra? Vi holder oss ofte til hva vi vet fungerer – og hva vi kan. For å vurdere alternativer er det nødvendig å ”tenke utenfor boksen”. Hvordan skape alternativer? – Undersøke og syntetisere – Søk etter inspirasjon; tilsvarende løsninger – eller svært annerledes løsninger

14 Hvordan velge blant alternativene? Evaluering med brukere – eller utviklere? Tekniske forhold – hva er teknisk mulig? Kriterier, terskelverdier Brukbarhetsmål fører til kriterier brukbarhet Teste protoyper, evaluere resultatene, gjøre valg

15 Livssyklus modeller Viser hvordan aktiviteter er relaterte til hverandre Livssyklus modeller er: – Redskaper for ledelse/fremdrift – Forenklede modeller ….av…. virkeligheten Mange ulike modeller finnes – Fra software engineering: vannfall, spiral, agile – Fra HCI: Star, usability engineering

16 Grunnmodell Planlegge Gjøre Evaluere

17 En enkel modell for bruker sentrert utvikling

18 Vannfall

19 Spiral modell Risiko analyse Prototyping Iterativt rammeverk Eksplisitt på alternativer

20 ”Star” livssyklus modell Evaluering – er sentralt for alle aktiviteter Rekkefølge på aktiviteter - ikke bestemt Utviklet fra empiriske studier av grensesnitt designere – av Hartson og Hix (1989)

21 Star

22 ISO 13407

23 Oppsummering Basis aktiviteter – Identifisere behov og etablere krav – Designe potensielle løsninger – Evaluere – og velge mellom alternativene – Bygge Brukersentrert utvikling bygger på: – Tidlig fokus på brukere og oppgaver – Empiriske undersøkelser, bruk av kvantitative og kvalitative kriterier – Iterativ design Livssykel modeller viser hvordan aktivitetene er relaterte


Laste ned ppt "Utviklingsprosesser INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 12 september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google