Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hovedprinsipper i Rational Unified Process 1.Hva er en SW utviklingsprosess? 2.Introduksjon til RUP 3.Sammenhengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hovedprinsipper i Rational Unified Process 1.Hva er en SW utviklingsprosess? 2.Introduksjon til RUP 3.Sammenhengen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hovedprinsipper i Rational Unified Process 1.Hva er en SW utviklingsprosess? 2.Introduksjon til RUP 3.Sammenhengen med UML 4.RUP på ulike nivåer 5.Hovedprinsipper 6.Hovedstruktur i RUP-prosjekter 7.Oppgave: UML-diagrammer og workflows 8.Tekniske omgivelser: Rational Rose etc. 9.Eksempel på bruk av RUP i konstruksjonsfasen 10.Litt om kritikken mot RUP

2 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hva er en SW utviklingsprosess? En beskrivelse av hvem som skal gjøre hva, og hvordan, - for å utvikle et SW-produkt. Grunnmodell: Fra System Engineering Viktige rammebetingelser: Teknologi Verktøy Mennesker Organisasjon

3 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Introduksjon til RUP RUP er en prosessmodell for OO systemutvikling (Det finnes andre: OPEN, Catalysis...) Introdusert i 1999 Jacobson, Booch, Rumbaugh Bygger på Jacobsens arbeid hos Ericsson Software Engineering: Best Practice Andre kilder: Nygård/Dahl: Objektorientert programmering Boehm: Iterativ utvikling/risikohåndtering Tom Gilb: Inkrementell utvikling Mitroff: Stakeholders Software Engineering Institute: CMM etc

4 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Sammenhengen med UML Objektorientert design – UML Booch, Rumbaugh, Jacobson OMG (Object Management Group) UML: Hvordan forstå og modellere objekter? RUP: Hvordan utvikle store objektorienterte systemer? RUP: Hvordan bruke UML-diagrammene i en helhetlig utviklingsprosess? -uten en prosess blir UML-diagrammer bare løse modeller...

5 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold RUP på tre nivåer RUP er er prosessmodell for systemutvikling. Det er viktig å tilpasse RUP til typen av oppgave og omfanget av den. RUP er: I praktisk bruk: 1. Noen grunnleggende prinsipper Må følges (se neste side) 2. En beskrivelse av trinn i prosessen, og Følges i hovedsak, men de viktigste produkter (artifacts) tilpasses 3. Et stort smørgåsbord (3700 web-sider!) av aktiviteter teknikker, artifacts, Velges nøye etter behov templates etc

6 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hovedprinsipper i RUP PrinsippBeskrivelse Use Case drevet Arkitektur-sentrert Iterativ Inkrementell Styrt Kilde: Gary Evans: Lightening up a heavyweight Hele systemet tar utgangspunkt i use cases, utviklet i Samarbeid med brukere. Hvert use-case viser til en tjeneste for en brukergruppe. Testing tar utgangspunkt i use cases. Arkitekturen viser (i ulike views) hvordan systemet er strukturelt bygget opp. Problemet og løsningen deles opp i mindre deler, som Utvikles gjennom iterasjoner, små prosjekter som resulterer I en release. Hver iterasjon bygger inkrementelt på resultatet av forrige Iterasjon. Prossesen er styrt, i den forstand at du alltid skal vite hva neste skritt er, og at alle artifacts som blir laget er underlagt konfigurasjonsstyring.

7 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hovedstruktur i RUP-prosjekt

8 Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Eksempel:Struktur for iterasjoner i konstruksjonsfasen TrinnBeskrivelse 1. Lag/revider sekvensdiagr.Bruk use cases og klasser til å lage sekvensdiagram 2. Oppdater klasseneOppdater klassene med de operasjoner er funnet i 1. 3. Lag evnt tilstandsdiagram Hvis nødvendig for å forstå adferd i klassen 4. Utform designNye klasser? GUI, control etc.Grupper i komponenter. 5. Bearbeid designOperasjoner med argumenter og retur-verdier 6. Oppdater RoseSkriv ut nye versjoner for alle deltakere. Generer kode? 7. Skriv kodeBruk klasse- og sekvensdiagrammene til å skrive kode 8. Test ny kodeTest hver komponent. Test integrasjon. Test system. 9. Vurder iterasjonsresultatMål nådd? Hva mangler? Hva er grunnen til problemer? 10. Planlegg neste iterasjonFortsette som planlagt? Bør noe gjøres om igjen?


Laste ned ppt "Bendik Bygstad 7.1.03 Høgskolen i Vestfold Hovedprinsipper i Rational Unified Process 1.Hva er en SW utviklingsprosess? 2.Introduksjon til RUP 3.Sammenhengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google