Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI anders.tveit@bi.no anders.tveit@bi.no NRØA møte 3/06 Høgskolen i BØ 16 oktober 2006

2 Utfordringer Aktivisere studentene på forelesning: Rollespill Aktivisere studentene mellom forelesningene. Elektroniske mapper

3 Kjennetegn ved mapper en systematisk samling studentarbeid viser innsats, framskritt og prestasjoner omfatter innhenting, utvelgelse og refleksjon.

4 I kurs på BI Hver student må opprette en elektronisk mappe på Internett. Mappen er åpen for medstudenter. Består av obligatoriske publiseringer. Må følge frister, men oppgavene kan siden revideres.

5 Eks elektroniske mapper/hjemmesider

6

7 Ved starten av kurset legges oppgaver og tidsfrister ut. Eks på oppgaver: Digital kompetanse Klassifisering og kildekritikk Oppgave: Søk på Internett på tema ---. Velg ut 5 treff. Henvis til søkene og vurder kvaliteten på disse ut i fra et kildekritisk perspektiv. Kategoriser kildene. Hvilken intensjon har publisererne med å legge ut dette på Internett?

8 Medstudentrespons Hver student gir medstudentrespons etter bestemte kriterier. Hvorfor medstudentrepons: Medstudenter er en stor ressurs. Studentene skal lære å beskrive, dokumentere og reflektere over egne – og andres arbeider. Motiverende – få respons – gi respons

9 Eksamen Kursene avsluttes med en muntlig eller skriftlig individuell eksamen som sammen med endelig versjon av studentens elektroniske mappe danner grunnlag for karakter.

10 Resultater fra spørreundersøkelse på BI 05/06 om bruk av elektroniske mapper. Typiske ord brukt for å karakterisere elementet med elektroniske mapper i kurs: Oversiktelig, interaktivt, positivt, lærerikt, kjempespennende, flott, veldig bra, tilgjengelig, enkelt, oversiktlig God læring, jevnere jobbing med stoffet, mulighet til å stryke/tilføye, kan titte på andres besvarelser, øvelse gjør (forhåpentlig) mester. Man jobber kontinuerlig med faget, ingen skippertak før eksamen. Undersøkelsen viste at studentene syntes: at læringsprosessen ble mer grundig at bruk av elektroniske mapper var motiverende og stimulerende og at de var positive til bruk av åpne mapper

11 Områder å arbeide videre på Om å ramle av: ”I starten motiverende. Hvis en henger etter i forhold til andre med innleveringene kan det bli demotiverende.” Mulig tiltak: Gi oversikt fra starten: Minimumskrav for beståttat alle oppgaver del a er publisert. Minimumskrav for karakter C at alle oppgaver del a og del b er publisert. Minimumskrav for å bli vurdert til karakter A at alle oppgaver del a-c er publisert innen frist.

12 Medstudentrespons ”Vanskelig å vurdere andres besvarelser når man er usikker på faget.” Mulig tiltak: Veiledningsskriv fra fagveileder som hjelp når det skal gis medstudentrespons. Også viktig å fokusere på hva den enkelte har igjen for å gi medstudentrepons: Du får bedre karakter hvis du viser innsikt i vurdering av andres arbeider.

13 Tilbakemeldinger ”Ønsker tilbakemelding etter hver publisering fra faglærer.” Mulige tiltak: Hvis mindre grupper: Individuell muntlig veiledning. I store klasser: Plenumsgjennomgang etter frist publisering eller ved start av medstudentrespons periode.

14 Utfordringer Formativ - kontra summativ vurdering ”Læringsprosessen skal være en summativfri sone” Foreleser som veileder: ”ikke bare gjengi, men forstå og anvende”. Stikkord: Klima for læring, føle mestring, ikke manipuler dialog, gi tid til svar, motiver til deltakelse. Eksamen: Finne former for sluttevaluering som bidrar til at arbeidet underveis gir lønn for strevet.

15 Takk for oppmerksomheten! Anders Tveit


Laste ned ppt "Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Anders Tveit, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google