Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt næringsprogram 2013 - 2017 Regionale mål: o Meir mjølk i Hordaland o Auka produksjon av lammekjøt av god kvalitet o Auka produksjon av kvalitetsfrukt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt næringsprogram 2013 - 2017 Regionale mål: o Meir mjølk i Hordaland o Auka produksjon av lammekjøt av god kvalitet o Auka produksjon av kvalitetsfrukt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt næringsprogram 2013 - 2017 Regionale mål: o Meir mjølk i Hordaland o Auka produksjon av lammekjøt av god kvalitet o Auka produksjon av kvalitetsfrukt med god lønsemd o Utvikle bygdenæringar 1 Fokus på mjølk og sauehald!

2 Mjølk Målsetjing om auke i produksjonen med 8% (fylle 94% av tilgjengeleg kvote) fram til 2017 Eiga satsing «Vi satsar på mjølk» Samarbeid mellom Tine, Nortura, faglaga, IN og FM Tiltak knytt til samarbeid, nybygg / tilbygg, robot, bedriftsleiing 2

3 Sau Målsetjing om 10 % auke (160 tonn lammekjøtt) fram til 2017 Størst reduksjon i sauetalet i bergensregionen/ytre strøk Eiga satsing «Ny giv i sauehaldet» Samarbeid mellom Hordaland Sau og Geit, faglaga, Nortura, IN og FM Tiltak knytt til m.a. mobilisering lokalt, kompetanse og motivasjon, oppfølgjing av fagrådgjevar, erfaringsformidling 3

4 Strategiar og tiltak, ny, regionalt utv.prog. for landbruket i Hordaland 1.Mjølkeproduksjon: auke inntening, grasavlingar. Fagleg utvikling. Gode byggeprosjekt. Rekruttering 2.Sauehald: God slaktekvalitet - betre økonomi. Fôring og helsetilstand. Auka produksjon per sau. Rekruttere fleire saueprodusentar. Effektive og rimelege driftsbygningar. Betre nytting av beite. 3.Fruktdyrking: Betre tilgang til plantetre, auka fornying, meir langsiktig planlegging, auke produksjon eple og morell med 30 %, doble pære, plomme og økologiske fruktareal. 4.Skogbruk/tre: framtidig tømmertilgang, industristruktur og infrastruktur. Forynging med gran, treslagsskifte furu/lauv til gran der konflikten er liten. Minimere uønska spreiing av framande treslag. Støtte lokal foredling industri/bygdesag. Auke bruken av trevirke. Stimulere til satsing på bioenergi. 4

5 Vedlegg 1: Handlingsplan for mjølkeproduksjon 5 Signal FM-LMD Info, regionale prosjekt, lokale aktivitetar? 2013-14, 2015? Videre i 2016?

6 6 Vedlegg 1: Handlingsplan for mjølkeproduksjon Iallfall ikkje MINDRE! Karsten/IN Også lokalt! Betring ved meir samordning; TINE/kommune/FMLA/IN

7 7 Vedlegg 1: Handlingsplan for mjølkeproduksjon Landbruksrådgivinga, leverandørar, andre Aktivitet? Rettleiar Aktivitet?

8 8 Vedlegg 1: Handlingsplan for mjølkeproduksjon Sonja, sjølvsagt! Grøn FoU-satsing kjem!

9 9 Vedlegg 1: Handlingsplan for sauehald Signal FM-LMD Ny Giv, lokale initiativ Silje Ny Giv, lokale initiativ Landbruksrådgivinga Ny Giv, Landbruksrådgivinga

10 10 Vedlegg 1: Handlingsplan for sauehald Ny Giv, FMLA, Landbruksrådgivinga Lokal rekr./info

11 11 Vedlegg 1: Handlingsplan for sauehald Kommunar engasjert? Søkt prosjekt Radiobjeller, transponderar Lokal rekr./info

12 12 Vedlegg 2: Handlingsplan for sauehald Mjølkeprosj/Ny Giv Lokal info/aktivitet?


Laste ned ppt "Regionalt næringsprogram 2013 - 2017 Regionale mål: o Meir mjølk i Hordaland o Auka produksjon av lammekjøt av god kvalitet o Auka produksjon av kvalitetsfrukt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google