Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norskopplæring hausten 2011 Vestnes kommune. Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter A. Inndeling etter nivå og spor Etter haustferien 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norskopplæring hausten 2011 Vestnes kommune. Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter A. Inndeling etter nivå og spor Etter haustferien 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norskopplæring hausten 2011 Vestnes kommune

2 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter A. Inndeling etter nivå og spor Etter haustferien 2011 har vi 6 grupper på dagtid Gruppe 1: Alfa (A0-nivå) (ca 10 deltakarar) Gruppe 2: A1-nivå (starta august), spor 2/3 (ca 20 deltakarar) Gruppe 3: A1-nivå (starta 10.oktober), spor 2 (ca 10 deltakarar) Gruppe 4: A1-nivå, spor 1 (ulike starttidspunkt) Gruppe 6: B1-nivå, spor 2/3 (ca 20 deltakarar) Gruppe 7: A2-nivå, spor 2/3 (ca 20 deltakarar) (Gruppe 5 vart avslutta 1.oktober, fullført 250t)

3 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter A: Inndeling i nivå og spor 2 På kveldstid har vi no 3 grupper som får undervisning 1 kveld (3t) Gruppe 1: A1, spor 2/3 (ca 10 deltakarar) Gruppe 2: A2, spor 2/3 (ca 10 deltakarar) Gruppe 3: B1, spor 2/3 (ca 15 deltakarar) STX betaler for 16 plassar, 2 har gratis (NIR), resten betalar sjølv Kveldskursa går fram til 1.februar (til Norskprøven)

4 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter B: Ulike kategoriar 1. Vi har ingen flyktningar i Vestnes kommune, og derfor heller ikkje Intro-program 2. Innvandrarar med rett og plikt * Busett i Vestnes: 13 (+ 1 med permisjon fram til januar 2012) Busett på asylmottaket: 9 (Har fått innvilga asyl) 3. Asylantar 27 (+ 10 som får tilbod frå 1.desember) 18 (har fullført 250 t, asylmottaket betalar ein symbolsk sum, går inn i etablerte grupper) 4. Vi har ingen ”plikt”-deltakarar dette semesteret 5. Hospitantar (betalingselevar) 18 på dagtid

5 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter Oversyn kategoriar DAGTIDTOTALRP VKRP MOTAKASYLSØKBETALINGASYLBETAL GRUPPE 19 27 GRUPPE 2203178 GRUPPE 39 153 GRUPPE 47113 2 GRUPPE 62133368 GRUPPE 71761218 831392718 KVELD GRUPPE 110 GRUPPE 210 GRUPPE 315 35 118

6 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter 4. 50 timar samfunnsfag Arrangerer eigne kurs på thai, det siste i juni 2011. Der fekk vi med dei nye frå Thailand (3) Har sendt to på kurs i Molde (somali) Kurs for dei som kan engelsk arrangerer vi lokalt, gjerne med ein kursdag i veka. Kurs på engelsk/norsk med lærebok på morsmål Lærar på norsk/engelsk med tospråkleg assistent i deler av tida Vi prioriterer dei som er busette i kommunen, dei andre får kurs når dei kjem til busettingskommunen

7 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter Samfunnskunnskap Heimland for dei 13 (14) frå Vestnes kommune Thailand: 8, siste år: 3 England: 1, siste år 0 Guatemala: 1, siste år 1 (spor 3) USA: 1, siste år 0 Filippinene: 1, siste år 0 Ukraina: 1, siste år 1 (spor 3) Brasil: 1, siste år 1 (har permisjon)

8 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter D. Økonomi Norskopplæringa går i balanse uten ekstra tilskot frå kommunen Vi får overføre midlar frå eit budsjettår til neste pga finansieringsordninga Asylsøkarane utløyser eit eingongstilskot NIR-tilskotet er over 3 år, kvartalsvis utbetaling i år 1 Helene har ansvar for budsjettet og bestemmer kor mange timar vi kan bruke

9 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter D. Økonomi 2 Teamet organiserer sjølv timeressursen Ca 4 lærarstillingar (75 veketimar) Ca 80 kursdeltakarar (6 grupper) på dagtid, 9 timar i veka på kvar gruppe (54 veketimar) Ca 35 kursdeltakarar (3 grupper) på kveldstid, 3 timar i veka på kvar gruppe (9 veketimar) 2 kvalifiseringskurs til asylsøkarar med endeleg avslag, 6 timar i veka (12 veketimar). Prosjekt Vi reknar årstimar på lærarane, kan gå litt over i periodar

10 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter D. Økonomi 3 (Tilbod og etterspørsel) Prisar for betalingselevar: Vi har eit gammalt kommunestyrevedtak frå 2007 om semesteravgift på 3000kr, både for dagkurs (12t/v) og kveldskurs (6t/v) No er timetalet redusert, men prisen er den same, men det blir tatt opp til ny politisk behandling før jul Det gamle vedtaket set ein pris på 4000kr pr deltakar for kurs til bedrifter (100t) I haust har STX kjøpt eit forkorta kurs til 3000kr pr deltakar (50t) (17 veker à 3t)

11 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter D. Økonomi 3 Skyssutgifter Dette skuleåret har ingen søkt om skyssgodtgjersle, men enkelte år har vi gitt støtte til busskort etter søknad Vi har ingen på grunnskule for vaksne i år

12 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter E. Administrasjon Kommunen bruker Ephorte, men norskopplæringa er ikkje kopla opp mot dette Vi lagar frammøtelister i Excel som lærarane fyller ut i slutten av kvar veke Frammøtet til NIR-deltakarane blir ført manuelt annakvar veke (dobbeltarbeid) Teamleiar har ansvar for frammøte- registrering, individuell plan for deltakarane, oppmelding til Norskprøve … Driftsleiar har ansvar for å søke om tilskot

13 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter 2. Utfordringar på norskfeltet Krav om dobling av veketalet vil føre til at vi må få lagt inn fleire timar kvar veke, eventuelt at deltakarne kan følgje to grupper – det fungerer for nokre, det vil ikkje vere så mange nye kvart år for oss Vi har hatt så mange utfordringar dei siste to åra at vi skal klare dette også! Det er mykje som er usikkert – asylmottaket kan få endra status på kort varsel, eller det kan bli større Arbeidsinnvandringa følgjer konjunkturane i skipsindustrien

14 Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter Utfordringar 2 Asylmottaket etterspør kvalifiseringskurs til asylsøkjarar med endeleg avslag Vi vil gjerne satse meir på BKA Kor stor stab skal vi ha; stabilitet kontra fleksibilitet Uheldig situasjon i vår – med halvering av staben Ein av lærarane vart likevel verande, sidan det likevel ikkje vart returmottak …


Laste ned ppt "Norskopplæring hausten 2011 Vestnes kommune. Karin Anne Ose, teamleiar norsk Vestnes ressurssenter A. Inndeling etter nivå og spor Etter haustferien 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google