Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er viktig for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT).  Hvis vi ser TFT`s rolle i sammenheng med VK`s ambisjon om å bli en av landets beste hytte- og friluftskommuner,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er viktig for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT).  Hvis vi ser TFT`s rolle i sammenheng med VK`s ambisjon om å bli en av landets beste hytte- og friluftskommuner,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er viktig for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT).  Hvis vi ser TFT`s rolle i sammenheng med VK`s ambisjon om å bli en av landets beste hytte- og friluftskommuner, så er det ingen tvil om at TFT er en svært viktig brikke i arbeidet med å oppnå denne ambisjon.  For at TFT skal kunne utføre sitt oppdrag på en tilfredsstillende måte, er det helt avgjørende at det er et tett og godt samarbeid med VK. Dette fordi det er viktig at VK til en hver tid er ajour med status i TFT. Dette fordi TFT er en så viktig medspiller for kommunen i arbeidet med å nå ambisjonen om en av landets beste hytte- og friluftkommune.  All statistikk viser nemlig at det er de områder som satset på godt utviklete turløyper, sommer som vinter, som vinner kappløpet om å sikre seg kundene. Enten det er som hytteeier eller dagsturist.  Gjennom flere år har TFH og TFT arbeidet tett sammen. Dette fordi vi på svært mange områder har helt sammenfallende interesser. Dette har så ført til at TFH nå har fast styreplass i TFT.  Således har TFH og TFT avgitt felles tilsvar til «Kommunedelplan Tyinkrysset».

2  Andre viktige samarbeidspartnere er Tyin-Filefjell Utvikling AS og Fjellets Fellesgodefinansiering AS. Disse selskapene er hver for seg viktige i forhold til det arbeidet som må gjøres for at den felles omtalte ambisjon for området skal bli realisert. Her er det nok et spørsmål om ikke kontakten/samarbeidet mellom TFT og disse selskapene skulle vært tettere.  TFT får sine inntekter fra i all hovedsak 3 kilder: hytteeiere, kommune og næringsliv. Av dette står inntekter fra hytteeiere ca. 75% og de resterende 25% fra kommune og næringsliv. Man kan jo gjøre seg betraktninger om denne fordeling er riktig. Det er klart at forventningene til bidrag fra både kommune og næringsliv hos mange er på et høyere nivå enn det som er realiteten. Det kan jo også stille spørsmålstegn ved det forhold at de fastboende er nærmest totalt fraværende i dette regnestykket.  Et annet problem/utfordring er at det er bare de hyttevel som er etablert den senere tid som gjennom kjøpekontrakt til tomt har en plikt til å betale løypeavgift. Dette innebærer dessverre at et alt for høytandel av de hytteeiere som ikke er forpliktet til å betale løypeavgift heller ikke betaler denne. Ved siden av å være et økonomisk problem viser dette at det også er mangel på de riktige holdninger hos en del hytteeiere. Dette arbeides det nå konkret med.  Ellers er det grunn til å anta at det er et gap mellom de løpende inntektene til TFT og de kostnader dagens kontraktør har i forbindelse med løypekjøringen. Dette kan derfor bli et problem når det skal inngås ny kontrakt for løypekjøring i 2017. Her må det derfor være god kontakt mellom VK og TFT slik at det ikke blir en periode der kvaliteten på løypenettet må reduseres pga manglende inntekter.

3 Etter denne oppsummering av saker på et mer overordnet nivå, kan det være aktuelt å nevne noen enkeltsaker:  Det foregår nå en kartlegging av friluftsområder i kommunen. Det er å håpe at dette arbeidet kan før til at det nå blir utarbeidet en sti- og løypeplan for VK.  Når det gjelder utvikling av nye løyper, er forholdet til grunneierne viktig. Det må være en prioritert oppgave for kommunen å komme til gode ordninger med aktuelle grunneiere.  Det har vært arbeidet med flere forslag til tidligløyper. Bl.a. en tidligløype rundt Otrøvann har vært i fokus i mange år. Det er betenkelig at slike prosjekter tar så lang tid.  Det kan synes at det nå er mer aktuelt med å få etablert scooter-løyper til fornøyelseskjøring. Det er svært viktig at disse ikke kommer i konflikt med etablerte tilbud i utpekte friluftsområder.  Det må være lov å uttale at det er overraskende og svært skuffende at et selskap som Vang Energi ikke bidrar med en krone til støtte for det arbeidet TFT utfører. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hva er viktig for Tyin-Filefjell Turløyper(TFT).  Hvis vi ser TFT`s rolle i sammenheng med VK`s ambisjon om å bli en av landets beste hytte- og friluftskommuner,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google