Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS

2 Organisasjonsutvikling er det primære fokus For den enkelte medarbeider vil bytte av system medføre vesentlige endringer i måten å arbeide på Prosjektet legger vekt på at endring i arbeidsprosesser er mer krevende enn selve systembyttet –Opplæringstilbudet skal reflektere den elektroniske virkeligheten den enkelte bruker arbeider innenfor. Opplæringen skal bidra til effektive arbeidsprosesser, god registreringspraksis og god arbeidsflyt i systemet.

3 Noen prinsipper for opplæring… Gjennomført opplæring er obligatorisk Opplæringen skal være både rolle- og modulbasert Fokus skal være rutiner, arbeidsflyt og prosesser Sluttbrukeropplæringen gjennomføres innenfor en ramme av 7 uker før oppstart av DIPS Det vil eksistere et tilbud om opplæring og oppfølging også etter oppstart av DIPS

4 Organisering av delprosjekt opplæring Delprosjektleder Cathrine Næss Fiske Ass. Delprosjektleder Tove Stenquist Klinikk- og instruktøransvarlig Else Marit Skoli Instruktører Opplærings- koordinatorer Logistikkansvarlig Marit Solstrand Holst Pedagogisk fasilitator Jorid Kvalsnes Gaarder Karen Sunde Kursutviklere Kursansvarlig May Evensen Opplærings- fasilitatorer

5 Opplæringsstrategi Obligatorisk undervisning i klasserom (auditorie for Aker- brukere) og e-læringskurs for alle som vil bruke DIPS til å dokumentere i. Opplæringsstrategi Tilbud om auditorie- undervisning til alle Ca. 1000 klasseromskurs skal gjennomføres over 7 uker

6 Delprosjekt Opplæring- hovedaktiviteter Kartlegging av opplæringsbehov i klinikkene Kartlegging av særskilt opplæringsbehov Utarbeide en detaljert logistikkplan Definere læringsmål for klasseromskurs og e- læring Planlegge/budsjettere og sørge for nødvendige endringer i midlertidige kursrom Utarbeide spesialtilpassede e- læringskurs for aktuelle brukergrupper og tilgjengeliggjøre disse i Læringsportalen Gjennomføre opplæring av 120 instruktører, ca. 500 superbrukere og ca. 12.500 sluttbrukere Evaluering

7 Kursarenaer Klasserom Ullevål (Søsterhjemmet) Rikshospitalet (Forskningsveien og Sogn Arena) Radiumhospitalet Dikemark SSE Auditorium Aker Ullevål Rikshospitalet Radiumhospitalet Dikemark SSE Interaktiv læring E-læring Læringsportalen Demoer Virksomhetsportalen Brukerkafé Ullevål Rikshospitalet Radiumhospitalet Aker

8 Klasseromskurs:Kursets lengdeKursene vil holdes på følgende lokalisasjoner 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK 6 t Sogn Arena 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell 3 t Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, SSE 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK 3 t Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, SSE 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK 3 t Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, SSE 5. DIPS Basiskurs sykepleier anestesi/operasjon 3 t Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK 6 t Ullevål 7. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK 6 t Ullevål 8. DIPS Basiskurs jordmor 2 t Rikshospitalet, Ullevål 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/ventelisteUllevål 10. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI 6 t Sogn Arena, Ullevål 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI 3 t Ullevål, Dikemark 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI 3 t Ullevål, Dikemark 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI 6 t Ullevål 14. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 6 t Ullevål 15. DIPS Spesialkurs henvisning2 tRikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, SSE, Dikemark 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner 3 t Ullevål, Dikemark 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett 3 t Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, SSE, Dikemark 18. DIPS Spesialkurs ledere 3 t Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, SSE, Dikemark 24. DIPS Superbruker lege SOMATIKK 2 dager Sogn Arena, Rikshospitalet, Ullevål 25. DIPS Superbruker kontor/andre behandlere SOMATIKK 2 dager Sogn Arena, Rikshospitalet, Ullevål 26. DIPS Superbruker sykepleie SOMATIKK 2 dager Sogn Arena, Rikshospitalet, Ullevål 27. DIPS Superbruker lege/psykolog PSYKIATRI 2 dager Sogn Arena, Rikshospitalet, Ullevål 28. DIPS Superbruker kontor/andre behand. PSYKIATRI 2 dager Sogn Arena, Rikshospitalet, Ullevål 29. DIPS Superbruker sykepleie PSYKIATRI 2 dager Sogn Arena, Rikshospitalet, Ullevål Klasseromskurs

9 Superbrukerkurs Gjennomføres over to dager –28.08 og 29.08 eller 01.09 og 02.09 Auditorieundervisning og klasserom Forutsetter gjennomført e- læringskurs Intern godkjenning Sertifisering på sikt Viktig rolle etter oppstart

10 Kurskatalog – tilgjengelig fra 1. mars Kurskatalog med kursbeskrivelse for alle kurs –Nå tilgjengelig på Virksomhetsportalen! –KurskatalogKurskatalog

11

12

13

14

15 Påmelding til kurs i Læringsportalen

16 Påmelding i Læringsportalen

17 Spørsmål?


Laste ned ppt "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Regional EPJ ved OUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google