Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Informasjon om nedetid og etterregistrering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Informasjon om nedetid og etterregistrering."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Tryggere for meg!- Enklere for oss! Informasjon om nedetid og etterregistrering

2 Agenda Lesemodus av alle systemer Registrering i nedetid + etterregistrering Generering av hjelpe-/nødnummer Digital diktering i Speechmax Oppstart DIPS mandag 20. oktober kl. 07.00

3 Systemene er i lesemodus Nedetid: torsdag 16. oktober kl. 19.00 Oppstart DIPS: mandag 20. oktober kl. 07.00 Alle kildesystemer i lesemodus PasDoc, Doculive, DIPS Aker, BUP data, RUS data Dokumenter må godkjennes før kl.19. Kladd konverters ikke Partus, Metavision, Albert, lab- og radiologisystemene er i drift Papirrekvisisjoner til lab og radiologi; Telefon- og papirsvar Søk i folkeregisteret er mulig Eksisterende nivå 1 prosedyre gjelder også i denne nedetidsperioden – Dokument ID eHåndbok 2493

4 Etterregistrering av 3 typer pasientinformasjon EPJ: All journal- dokumentasjon Egne skjema Skannes når DIPS er oppe Ansvar: Enheten selv PAS: Innleggelser, overflytninger og utskrivelser Egne skjema Skjemaene samles inn lørdag og søndag Ansvar: EPJ-prosjektet PAS: Ulik pasientinformasjon Egne skjema (hjelpeskjermbilder) Etterregistreres inn når DIPS er oppe Poliklinikk etterregistreres av enheten Ansvar: Enheten selv

5 Arket merkes med: Navn på forfatter av dokumentet Fagtilhørighet (lege, spl., fysio) Somatikk eller psykiatri Forfatter skal signere dokumentet Disse arkene skal IKKE leveres EPJ-prosjektet. Skannes når DIPS er oppe Skjema til registrering av all journaldokumentasjon

6 Etterregistrering av 3 typer pasientinformasjon EPJ: All journal- dokumentasjon Egne skjema Skannes når DIPS er oppe Ansvar: Enheten selv PAS: Innleggelser, overflytninger og utskrivelser Egne skjema Skjemaene samles inn lørdag og søndag Ansvar: EPJ-rosjektet PAS: Ulik pasientinformasjon Egne skjema (hjelpeskjermbilder) Etterregistreres inn når DIPS er oppe Poliklinikk etterregistreres av enheten Ansvar: Enheten selv

7 Permisjon Type fravær: □ Annet fravær □ Ikke avtalt fravær □ Parallelt belegg somatikk □ Permisjon Informasjon om utfylling av skjermbildet finnes i eHåndbok, IDnr: 65589 Disse skjemaene skal IKKE leveres inn til EPJ-prosjektet Eks. på skjema for registrering av ulik pasientinfo

8 Pasientopplysninger GAF Vedtak Permisjon Kritisk info Pårørende Medisinsk registrering – diagnosekoder Medisinsk registrering – prosedyrekoder Medisinsk registrering – andre tjenester/yrkesgrupper Poliklinikk ø-hjelp, elektiv, psykiatri, somatikk Disse skjemaene skal IKKE leveres inn til EPJ-prosjektet Skjema for registrering av ulik pasientinfo laget

9 Etterregistrering av 3 typer pasientinformasjon EPJ (=Dokulive): All journal- dokumentasjon Egne skjema Skannes når DIPS er oppe Ansvar: Enheten selv PAS (=PasDoc): Innleggelser, overflytninger og utskrivelser Egne skjema Skjemaene samles inn lørdag og søndag Ansvar: EPJ-prosjektet PAS (=PasDoc): Ulik pasientinformasjon Egne skjema (hjelpeskjermbilder) Etterregistreres inn når DIPS er oppe Poliklinikk etterregistreres av enheten Ansvar: Enheten selv

10 OVERFLYTTING Flytt til Ny post, samme avdeling MÅ fylles ut Ny avdeling/ fagenhet (seksjon) og post Tilbake til moderpost (fra teknisk post) Til avdeling MÅ fylles ut ved "ny avdeling/fagenhet (seksjon) og post" over Til post MÅ fylles ut Til seksjon Dato MÅ fylles ut Kl MÅ fylles ut Ø-hjelp ja Utskrivende lege MÅ fylles ut ved "ny avdeling/fagenhet (seksjon) og post" over Eksempel på skjema for ”inn-over-ut”

11 Innleggelse Innleggelse med psyk Overflytting Overflytting med psyk Utskrivelse Utskrivelse med psyk Utskrivelse med oppfølging MORS Disse skjemaene er merket med at de skal leveres inn til EPJ prosjektet for etterregistrering Skjema for ”inn-over-ut” laget

12 Levering Lever ved hovedinngangen på Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, Aker Dersom posten ikke har mulighet til å lever til gitte tidspunkt, ring: 48291843

13 Nye rutiner/skjema fra prosjektet Tilleggsprosedyre: ID.nr.:69692 eHåndbok EKSISTERENDE NIVÅ 1 PROSEDYRE ID: 2493 Eksisterende nivå 1 prosedyre ID.nr.: 2493

14 Oppstart nedetid (torsdag, kl. 19) Følgende skjema brukes: Skjema ”inn-over-ut” til registrering av pasientflyt Skjema til registrering av ulik pasientinformasjon Skjema til registrering av all journaldokumentasjon Oversiktsskjema over pasientflyt Oppbevar alle skjema i pasientmappe/ oppholdsmappe/perm Alt av pasientark følger pasienten gjennom helgen Innlevering av «inn-over- ut» 1.Ta ut kun «inn-over-ut» skjema fra alle pasienter 2.Legg skjema inn i lukket konvolutt 3.Skriv på konvolutt: Antall dokumenter, postnavn, dato, tidspunkt, navn 4.Levere til prosjektet i lukket konvolutt ved sykehusets hovedinngangen Innlevering av skjema for ”inn- over-ut” til: 1.Lørd. Kl. 20:00 2.Sønd. Kl. 09:00 (UL, RH) 1.Sønd. Kl. 20.00 2.Sønd. Kl. 24.00 (UL, RH) Plotting av prosjekt Starter søndag kl. 07.30 Plotter inn alt som står på skjema for ”inn-over-ut” Mål: Oppdaterte sengepostlister i DIPS mandag Forarbeid Les: Eksisterende nivå 1 prosedyre Ny prosedyre for ”inn- over-ut” informasjon til ansatte Tilrettelegg bruk av skjema for: ”inn-over-ut” registrering registrering av ulik pasientinformasjon registrering av journal- dokumentasjon Planlegg ressurser til etterregistrering mandag morgen Etterreg. på enhet (mandag, fra kl. 07) Etterregistrering av nyinnlagte pasienter fra søndag 24.00 til mandag 07.00 Registrering i DIPS av ulik pasientinformasjon. (Typisk: pårørende, kritisk informasjon, eiendeler) journalnotater skannes – merkes hasteskanning for de som sender til skanningssentrale n Plan for nedetiden

15 Digital diktering i Speechmax (RH)/ Speechexcess (US/RH) Talegjenkjenning er ikke mulig i perioden (HUSK å tømme TGK listen før kl 1900 torsdag) DIPS- Aker kan ikke bruke sin digital dikteringsløsning – legene må evt dokumentere selv Digital diktering frittstående (RH/US/DNR) kan benyttes frem til mandag Dokumentasjon gjøres i Word (uten mellomlagring) for de som ikke kan bruke digital diktering

16 Diktering etter 20.10.2014 Alle skal bruke DIPS diktering – lydfilen legger seg i DIPS kronologisk Husk å evt skrive inn ”gamle” notater fra frittstående dikteringssystem De som har TGK kan bruke dette i DIPS fra 20.10. fra alle lokalisasjoner

17 Viktig informasjon fra Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI) til DIPS oppstartshelg 16/10 – 20/10-14 Nyhetssak på Virksomhetsportalen fra KDI; http://intranett.ous- hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/v is- artikkel?p_document_id=888889&p_section_dim_id=67432&lev el=1http://intranett.ous- hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/v is- artikkel?p_document_id=888889&p_section_dim_id=67432&lev el=1


Laste ned ppt "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Informasjon om nedetid og etterregistrering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google