Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kasuistikk  65 år Lett kraftsvekkelse venstre arm og MR funn i høyre frontallapp GerIT 3.3.09 Dr med Vibke Lilleby Aker universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kasuistikk  65 år Lett kraftsvekkelse venstre arm og MR funn i høyre frontallapp GerIT 3.3.09 Dr med Vibke Lilleby Aker universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kasuistikk  65 år Lett kraftsvekkelse venstre arm og MR funn i høyre frontallapp GerIT 3.3.09 Dr med Vibke Lilleby Aker universitetssykehus

2 Sykehistorie Skilt, 2 voksne barn, jobber med fakturering Op. benign follikulær knute gl thyroidea i -95 Bruker ingen faste medisiner Røyker 20 sigaretter/dag, 1 alkoholenhet/dag Aktuelt (29/7): Merket akutt innsettende nummenhet i venstre 2. finger, som spredte seg til hele arm + kraftsvikt og styringsvansker

3 BT 150/70 Puls 65 Tp 36,5 Hb 12.7, hvite 9.8, SR 22, CRP 4 Cor/pulm: ua Nevrologisk status: lett nedsatt sensibilitet i venstre distale underarm, forøvrig sidelik kraft, sensibilitet og koordinasjon. CT caput 29.07.08: lite lavattenuerende område subcorticalt i hø. frontallapp, mulig ischemisk betinget Behandling: slagregime

4 30/7: Fluktuerende symptomer Rekvirerer MR caput Muntlig svar: ikke forenlig med ischemi, tumor av usikker genese, mulig metastase m/ nekrose? absess? bildene skal sendes til UUS

5 T1 med iv kontrast

6

7 UL abdomen 30/7: ua Rtg thorax 30/7: ua Lumbalpunksjon 31/7: hvite 10 og 4, glukose 5.1, protein 0.34 Bakt us spinalvæske: ingen vekst Starter med Fortecontin 4 mg x 4 pga. hjerneødem og klinisk mistanke om metastase Ecco cor:..ikke mistanke om vegetasjoner

8 Konf. nevrokirurg. avd UUS 1/8 utskrives pasienten, CRP 2.4, hvite 13.4 7/8 telefonkontakt: økende symptomer under nedtrapping 12/8 innlagt UUS pga.økende symptomer CRP 200 MR caput: intracerebral abscess 13/8 operert Oppvekst: streptococcus anginosus Rocephalin 2 gx 2 iv og Flagyl 500 mg x3 iv.

9 CT caput 26.8.08 Postoperativ CT før og etter iv kontrast

10 Omuro AM, Lancet Neurology 2006

11 Disposisjon 1.Når skal man tenke non-neoplastisk diagnose ved hjernetumor? 2.Hvilken rolle spiller MR i diagnostikken av hjernetumores? 3.Årsaker? 4.Hva er vanlig klinikk ved hjerneabsess? 5.Behandling ”up to date”

12 Omuro AM, Lancet Neurology 2006 Debut hos veldig unge pasienter Reiser til utlandet med endemisk forekomst av amøbe-sykdom Seksual risiko adferd Intravenøs stoffmisbruk Forhistorie med tuberkulose Familieanamnese med autoimmune sykdom 1. Når skal man tenke non-neoplastisk diagnose ved hjernetumor?

13 Nylig tannlegebehandling, infeksjoner i ØNH gebetet Immunosuppresjon Anamnese på forbigående, subtile nevrologiske forandringer Tilstedeværelse av oral og genitale ulcera god kontroll av systemisk cancer og ikke funn av lungemetastaser Omuro AM, Lancet Neurology 2006

14 2. Hvilken rolle spiller MR i diagnostikken av hjernetumores?

15 Omuro AM, Lancet Neurology 2006

16 T1 T2 DWI

17  65 år T1 Omuro AM, Lancet Neurology 2006

18 T2 Hypo- intens kapsel i T2 Omuro AM, Lancet Neurology 2006  65 år

19 DWI Hyper- intens senter i DWI Omuro AM, Lancet Neurology 2006  65 år

20 DWIADC Friedlander MD, NEJM, 2003, Omuro AM, Lancet Neuro.2006, Up To Date 2009  ADC  65 år MR gir verdifull informasjon for å skille mellom absess og metastase Men ikke 100% spesifisitet

21 Friedlander MD, N Engl J Med, 2003

22

23 Nevro- tuberkulose Sopp infeksjon Nevro-lues Nevro- cysticercosis Omuro AM, Lancet Neurology 2006

24 3. Årsaker?

25 Friedlander MD, N Engl J Med, 2003v 20-40% finner man ikke focus!

26 Friedlander MD, N Engl J Med, 2003

27 4. Hva er vanlig klinikk? Initiale symptomer er ofte uspesifikke Forsinket diagnose Hodepine - vanlig symtom Nakkestivhet 15% Somnolens/koma Feber 45-50% Fokalnevrologiske utfall 50% Up To Date 2009

28 Wendy CZ, Neurol Clin 2008 Lumbalpunksjon er kontraindisert ved fokale symptomer og hjerneødem

29 5. Behandling i ”Up To Date” Vanligvis en kombinasjon av antibiotika og kirurgi Otogen, oral eller sinus spredning: Metronidazole + enten/eller Penicillin G/Ceftriaxone/Cefotaxime Hemtogen spredning: Nafcillin eller Oxacillin, event Metronidazole

30 6-8 ukers behandling Nevrokirurg kontaktes ved diagnose- tidspunkt Nålaspirasjon eller excisjon av absess Glukosteroider …..ved masseeffekt

31 Take home messages Pasienter med hjerneabscess kan ha manglende infeksjonsklinikk i starten! MR gir verdifull diagnostisk informasjon! Ikke gi steroider før diagnosen er avklart! Nevrokirurg kontaktes straks!

32 Takk for oppmerksomheten!

33

34

35 Friedlander MD, N Engl J Med, 2003

36 Wendy CZ, Neurol Clin 2008

37 MR caput 30.7.08 R: Liten tumor i høyre parietalregion. Abscess? Metastase? Gliom? P:S: MR spectroskopi kan gi ytterligere informasjon vedr. tumors etiologi. Kan utføres ved Nevroradiologisk spesialavdeling f.eks UUS T2Hemesekvens

38 MR caput 30.7.08 DWIADC

39 CT caput 26.8.08 Postoperativ CT før og etter iv kontrast

40 MR caput 4.9.08

41 MR caput 26.9.08

42 Friedlander MD, N Engl J Med, 2003

43 Endelig MR svar av 30/7: Liten tumor i høyre parietalregion. Abscess? Metastase? Gliom? P:S: MR spectroskopi kan gi ytterligere informasjon vedr. tumors etiologi. Kan utføres ved Nevroradiologisk spesialavdeling f.eks UUS

44 Friedlander MD, N Engl J Med, 2003

45


Laste ned ppt "Kasuistikk  65 år Lett kraftsvekkelse venstre arm og MR funn i høyre frontallapp GerIT 3.3.09 Dr med Vibke Lilleby Aker universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google