Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egenvurdering av økonomisk stønad og råd og veiledning til unge mellom 17 og 23 år Laholmen 16. juni 2016 Nina Westby Evensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egenvurdering av økonomisk stønad og råd og veiledning til unge mellom 17 og 23 år Laholmen 16. juni 2016 Nina Westby Evensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Egenvurdering av økonomisk stønad og råd og veiledning til unge mellom 17 og 23 år Laholmen 16. juni 2016 Nina Westby Evensen

2 Revisjonstilsyn vs. egenvurdering ≡Revisjonstilsyn ≈ Lovlighetskontroll ≈ Systematisk gjennomgang av styringen ≈ Sterkt internkontroll-fokus ≈ Hele ansvarskjeden ≈ Øyeblikksbilde ≈ Ikke frivillig Egenvurdering Kommunens egen prosess Undersøke egen praksis Økt bevissthet Øyeblikksbilde Frivillig

3 Kvaliteten på tjenestene øker mer enn ved tilsyn? Pro ●Finner feil underveis? ●Finner andre feil samtidig? ●Lettere å rette feil? ●Forstår bedre egen styring av tjenestene? ●Styre mot god praksis, ikke bare unngå lovbrudd? Kontra ●Sette av nok tid? ●Kompetanse? (styringsperspektiv vs kontrolltiltak) ●Forstå lovkrav: vurdere egne rutiner og praksis mot kravene. ●Mindre insentiv til å rette feil?

4 Tilgjengelighet Oppfølging Opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år Generell informasjon Informasjon til enkeltpersoner Individuell vurdering og brukermedvirkning Kartlegging Beslutning Vurdering Samhandling Samarbeid Tildeling

5 Gjennomføringen ≡ Invitasjon til alle kommuner, vedlagt dokumenter til hjelp for å gjennomføre tilsynet. ( lovtolkning, egenvurderingsskjema, skjema til bruk hvis kommunen finner lovbrudd (avvik) m.v. ≡ Invitasjon til oppstartsmøte for deltakende kommuner gjennomgang av deler av materialet og mulighet til spørsmål. ≡ Gjennomføring av egenvurdering i kommunen. ≡ Oppsummeringsmøte presentasjon av erfaringer og funn/ konklusjoner ≡ Forbedringsarbeid i kommunen ≡ Tilbakemelding til Fylkesmannen.

6 Resultater: ≡ Følgende kommuner har deltatt i 2015 og 2016: Marker, Rømskog, Rygge, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl. ≡ De aller fleste fant avvik fra lovkrav og/ eller forbedringsområder som det er lagt planer for. ≡ Årets deltakere er bedt om en tilbakemelding innen 15. november. ≡ Oppsummering for hele landet kommer i 2017, men inntrykket er: ~ Feil knyttet til råd og veiledning ~ Lite involvering av kommuneledelse ~ Varierende gjennomføring

7 Diskusjon ≡ Hvordan arbeider dere for å lukke avvik og/eller rette feil og merknader? (de som ikke har gjennomført egenvurdering kan ta utgangspunkt i egne internkontrolltiltak eller tilsyn) ≡ Hvordan kan egenvurderingsmetoden brukes på andre områder, tema eller tjenester? ≡ Hva skal til for at dere skal bruke metoden på andre områder, tema eller tjenester?

8 Sammenhengen mellom styring og faglige aktiviteter – ett eksempel kartlegging søknad om stønad Planlegg Foreta en vurdering av hvor det kan være fare for svikt i forbindelse med kartleggingen. Kartlegge de ansattes behov for kunnskap og ferdigheter, og evt. gi nødvendig opplæring Sørge for tilgang til oppdatert regelverk. Vurdere behovet for interne retningslinjer, sjekklister mv. som utfyller standarden. Eventuelt evaluere eksisterende retningslinjer. Gjøre det kjent og klar hvilke avvik som skal meldes, og hvor det skal meldes Korriger Hvis svikt avdekkes: Vurderer hva som er årsaken, og sette inn tiltak, eksempelvis: Opplæring Justering av retningslinjer, evt. etablering av retningslinjer dersom dette ikke finnes Etablere kartlegging som fast tema i fagmøter Organisatoriske endringer Utfør Gjennomføre kartlegging i henhold til lovkrav og eventuelle interne retningslinjer, herunder sikre brukermedvirkning, ivareta taushetsplikten, etterspørre opplysninger som har betydning for søknaden OG for behovet for videre oppfølging. Melde eventuelle feil til ledelsen Kontroller Ledelsen følger med på at kartleggingspraksis er i samsvar med lovkrav og interne retningslinjer, eksempelvis ved: Å være med i drøfting av enkeltsaker Ta opp temaet i fellesmøter Gjøre stikkprøveundersøkelser Etterspørre erfaringer, herunder feil/svikt Kvalitetssikre vedtak, herunder påse at kartleggingen i forkant er tilstrekkelig for å sikre et forsvarlig resultat Kommuneledelsen etterspør rapporter om de sosiale tjenestene

9 Hvordan var det for deltakerne og gjennomføre egenvurderingen? Enkel undersøkelse sendt til kontaktpersoner og Nav- ledere ●Gjennomgående fikk de den informasjon de trengte for å gjennomføre egenvurderingen. ●Litt ulikt hvor mye de hadde om oppfølging underveis, de fleste hadde ikke behov. ●Nesten ingen trenger mer bistand etter at de har konkludert. ●De aller fleste mener det har ført til forbedringer. ●100% ønsker at egenvurdering erstatter tilsyn, mens 50% vil bruke samme metode for å undersøke på eget initiativ


Laste ned ppt "Egenvurdering av økonomisk stønad og råd og veiledning til unge mellom 17 og 23 år Laholmen 16. juni 2016 Nina Westby Evensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google