Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn med svømmeundervisningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn med svømmeundervisningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn med svømmeundervisningen
For å ivareta sitt ansvar i forhold til å sikre at svømmeopplæringen er i samsvar med læreplanverket må kommunen: Vurdere om ressurstildelingen, herunder timer i basseng, er tilstrekkelig til at kompetansemålene kan nås. Stille ytterligere midler til disposisjon dersom de avdekker at ressurstildelingen ikke er tilstrekkelig. Vurdere om kravene i opplæringslova blir oppfylt når det gjelder å gi elevene svømmeopplæring og at opplæringen er forsvarlig Følge opp eventuelle avvik som avdekkes fra de overnevnte kravene

2 Tilsyn med svømmeundervisningen
For å ivareta sitt ansvar i forhold til å sikre at svømmeopplæringen er i samsvar med læreplanverket må rektor: Sikre at undervisningspersonalet tar utgangspunkt i nasjonalt fastsatte kompetansemål som mål for opplæringen Sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemålene Sikre at svømmeopplæringen samlet dekker alle kompetansemålene etter 4. trinn og 7. trinn

3 Kompetansemål Kompetansemål etter 4. klasse K06
«vere trygg i vatn og vere symjedyktig» «fredast ved og på vatn og gjere greie for farane» samhandle med andre i ulike aktivitetar Delmål etter 4.trinn: Kunne flyte på mage og rygg i 25 meter Kjenne til flere typer svømmemetoder Kunne svømme 50 meter bryst eller crawl. Kjenne til enkel livredding. Kompetansemål etter 7. klasse K06 «utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn»

4 Tilsyn med svømmeundervisningen
For å vurdere om elevene får tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen må skolen: Utarbeide og implementere rutiner for å sikre at lærerne systematisk vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen Sikre at det for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen gjennomføres vurdering av minimum a) Arbeidsmåter b) Vurderingspraksis c) Læringsmiljø Gjennomføre tiltak der det avdekkes at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen

5 Tilsyn med svømmeundervisningen
For å vurdere om elevenes rett og plikt til opplæring i svømming ivaretas må skolen: Sikre at det gis svømmeopplæring til alle elever som har rett og plikt til slik opplæring Tilpasse svømmeopplæringen ut i fra evnene og forutsetningene til den enkelte


Laste ned ppt "Tilsyn med svømmeundervisningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google