Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glede, helse og fellesskap – bare i idrettslaget? Brukerseminar 29.11.2002 Kari Steen-Johnsen, NIH og Anne-Lene Bakken Ulseth, ISF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glede, helse og fellesskap – bare i idrettslaget? Brukerseminar 29.11.2002 Kari Steen-Johnsen, NIH og Anne-Lene Bakken Ulseth, ISF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Glede, helse og fellesskap – bare i idrettslaget? Brukerseminar 29.11.2002 Kari Steen-Johnsen, NIH og Anne-Lene Bakken Ulseth, ISF

2 Bakgrunn Den frivillige idretten fokuserer på konkurranse fremfor mosjon Treningskjedene vokser frem på midten av 1990-tallet Individualisering og konsumkultur:  Fra deltager til kunde?  Fellesskap i oppløsning?

3 Et bilde av treningssenteret ”Jeg har havnet blant idrettsutøverne uten idrettslag…Vi er fortsatt mange. Men den kollektive bevegelsen er brutt. Treningsmoralen er individuell. …Vi er ikke bare blitt individualiserte, men også atomiserte. Sidemannen angår meg ikke. Jeg skaper min kropp i mitt bilde.” (Skårderud 1991:108)

4 Det tradisjonelle fellesskapet Mennesker som kjenner hverandre godt, som engasjerer seg og gjør ting sammen, og som har felles verdier og oppfatninger på viktige områder.

5 Spørsmål: Hvor forskjellige er treningssenteret og idrettslaget som sosiale arenaer? Hva skaper fellesskap? Hvordan skape moderne tilbud som bevarer fellesskapet?

6 Treningssenter og idrettslag: representativ kunnskap Spørreskjema til treningssentrenes kunder over 18 år SATS, Elixia og Friskis & Svettis Spørreskjema til norske idrettslagsmedlemmer over 18 år

7 Treningssenter og turnforening: dybdekunnskap Studium av et kommersielt treningssenter og et idrettslag som tilbyr aerobic/mosjon Dybdeintervjuer med deltagere mellom 30 og 65 år Deltagelse i trening

8 Fellesskapet på treningssenteret Har det å trene en slags sosial dimensjon for deg, eller er det bare deg og treninga? Aerobic har ikke noen sosial dimensjon i det hele tatt. Jeg hater å snakke med folk når jeg er der, det er det verste jeg vet (latter). For det at da tar det så lang tid! Hilde 30

9 Fellesskap 1: Trening vs. sosialt samvær Trening

10 Fellesskap 2: Nye venner

11 Fellesskap 3: Sammen også utenfor treningen

12 Hva sier dette oss om treningssenteret og idrettslaget? Sosiale fellesskap er viktigere for de som trener i idrettslag enn for de som trener på treningssenter. Mange får nye venner gjennom idrettslag, få gjennom treningssenter. Både treningssenter og idrettslag brukes som arena for å treffe venner, men mer i idrettslag. Idrettslagets nettverk strekker seg ut over den fysiske aktiviteten, mens fellesskapet på treningssenteret begrenser seg til treningen.

13 Er dette hele bildet? På sporet av treningssenterets fellesskap.. Det er jo et ganske lite miljø der oppå FRISK, da. Og noen ganger når jeg bare er oppe for å handle, så treffer jeg jo noen av dem som jeg trener sammen med. Så hyggelig, så får man seg en liten prat. Ja, for da på måte så har man et fellesskap der, sånn at man, man kjenner hverandre når man treffes på gaten, så snakker vi om hvor hyggelig det er å gå på FRISK, da vet du. Karen 65

14 1: Fellesskap i mindre grupper Ja, for jeg går jo fast på onsdager, og da er vi en fast gjeng som går. Og da skulle vi ut og spise her forleden. Jeg kunne dessverre ikke være med, men da ble vi invitert med ut. Og det var med de tre instruktørene som også skulle være med. Så det er veldig sånn..det begynner å bli ganske sosialt det der, det er veldig hyggelig. Cecilie 36

15 2: Opprettholdelse av allerede eksisterende vennskap Når du trener på treningssenteret, gjør du det vanligvis... Prosent.

16 3: Etablering og opprettholdelse av løse lokale nettverk Og så er det noen du kjenner i og med at du har gått på skole her og sånn, så kjenner du jo ikke sant: noen har gått i klassen min, og noen har gått i Erik sin klasse, ikke sant, så kjenner du flere etter hvert. Vi har jo sett hverandre...ja, for du er vokst opp her..? Ja, vi har jo vokst opp her, ikke sant. Så du har jo sett mange av de, når du var mindre. Og så kommer du tilbake når du blir voksen, liksom, og, ja, trener på samme sted.

17 Hva er idrettslaget som fellesskap? Skaper og opprettholder tette nettverk Fellesskap som strekker seg ut over ren idrettsaktivitet :  Engasjement og tilhørighet  Likhet Kollektiv følelse og kollektiv handling

18 Hva er treningssenteret som fellesskap? Skaper og opprettholder løse nettverk Arena for dyrking av eksisterende vennskap Skaper sterkere former for fellesskap innenfor spesifikke grupper Skaper ikke kollektiv handling, men til tider tilhørighet og lokal forankring

19 Treningssenteret og idrettslaget som sosiale arenaer Former for fellesskap begge steder:  Idrettslaget: tette nettverk og potensiale for fellesskapsfølelse og felles handling  Turnforeningen: løse nettverk og felles verdier  Treningssenteret: løse nettverk og private vennskap

20 Hva skaper fellesskap? Skille mellom aktiviteter som  Skaper fellesskap  Opprettholder vennskap Avgrensede grupper Stabilitet Felles aktivitet:  Individuelt vs. lag  Serie vs. gruppe Felles verdier

21 Dagens treningsfellesskap – for hvem? TRENINGSSENTERIDRETTSLAG KjønnKvinnerMenn GeografiByBy og land AlderVoksneBarn/ungdom Annen trening 12 prosent aktive i idrettslag20 prosent trener på treningssenter

22 Fremtidens mosjonsfellesskap – for hvem? 20-30 åringer: fleksibilitet og individualitet Småbarnsforeldre: stabilitet og ”full pakke” Godt voksne: stabilitet og nye fellesskap

23 Fremtidens mosjonsfellesskap – hva slags tilbud? Mosjon eller konkurranse? Stabilitet eller fleksibilitet? Fellesskap eller individualitet? Nye fellesskap eller dyrking av eksisterende? Dugnad eller høyere kontingenter?


Laste ned ppt "Glede, helse og fellesskap – bare i idrettslaget? Brukerseminar 29.11.2002 Kari Steen-Johnsen, NIH og Anne-Lene Bakken Ulseth, ISF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google