Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederutdanning på fagskolenivå Styrke arbeidslivets eierskap til fagskoleutdanningene - profilering av fagskolen som arbeidslivets skole. Dialog med skolene,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederutdanning på fagskolenivå Styrke arbeidslivets eierskap til fagskoleutdanningene - profilering av fagskolen som arbeidslivets skole. Dialog med skolene,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lederutdanning på fagskolenivå Styrke arbeidslivets eierskap til fagskoleutdanningene - profilering av fagskolen som arbeidslivets skole. Dialog med skolene, lærene og studentene. - matching i forhold til arbeidslivets utfordringer og behov. Revisjon av strategiplanen for NUTF. - ref styremøte 02.06.15 sak 14/15 - tilpasse forordet til den reviderte strategiplanen.

3 Krav til fagskoleutdanning på fagskolenivå Nye kvalifikasjonskrav til yrkesutøvelsen. Krav til tilleggskompetanse, tverrfaglighet og spesialisering. God og sikker drift inngår i større prosesser. - involvering i konkretisering, planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og læring. Økt digitalisering. Fokus på utfordringer og kollektiv dyktighet.

4 Reduksjon av byggeprosesstiden i bygg- og anleggsprosjekter Tidsbruk til informasjonshåndtering 54 %. Syv virkemidler og strategier for effektivisering. Reduksjon av byggeprosesstiden med 30- 50 % sammenlignet med 2013- nivå.

5 Tidsbruken på byggeplass 20 % venting på andre. 20 % egne feil og feil av andre. 15 % nødvendig hvile og ekstra pauser. 15 % planlegging og tilrettelegging. X % mobiltelefon. Mindre enn 50 % effektivt arbeid – direkte og indirekte produsjon.

6 Planlegging og styring av arbeidet 7 forutsetninger for effektiv og sikker drift. Utkiksplanlegging og hindringsanalyser Involverende planlegging versus ”hard HR” Kollektiv dyktighet, teamutvikling og relasjonsbygging Økonomistyring på prosjektnivå

7 Basiskompetanse Forenklinger, forbedringer og kostnadsreduksjoner. Involverende planlegging. Hindringsanalyser og utkikksplanlegging. Taktplanlegging og taktkontroll. Praktiske analyser av lokale firma og byggeprosjekter. Øvingsoppgaver og skarpe case med utgangspunkt i konkrete utfordringer.


Laste ned ppt "Lederutdanning på fagskolenivå Styrke arbeidslivets eierskap til fagskoleutdanningene - profilering av fagskolen som arbeidslivets skole. Dialog med skolene,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google