Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig ledelse, hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig ledelse, hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig ledelse, hva er det?
Lagret på:H/Undervisning/Mine dokumenter/NITO

2 «FAGSKOLELOVEN» § 1.Formål og virkeområde………… …………. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

3 Nasjonal plan for Bygg/ Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning bygg, anlegg og KEM.

4 Hvilket marked leverer vi studenter til
Hvilket marked leverer vi studenter til? Først og fremst mellomledernivå! I tråd med næringslivets behov?

5 TRINN 1: Semester 1 og 2 LØM, mm: studentene lærer ledelsesteori
Kommunikasjon/kommunikasjonsstiler Mål og målstyring Lederroller Lederstiler Rollemodeller Organisering Teamarbeid/kollektiv dyktighet LEAN De 5 S-ene Økonomi Dette er noen stikkord tatt ut fra læreboka i LØM, dette vil delvis fungere som redskapsfag for fordypningsemnene Faglig ledelse berører ikke bare LØM, men også andre fag i 1. og 2.semester

6 TRINN 2: Semester 3 og 4 Fordypningsemner med faglig ledelse integrert: Eksempel fra «Drift og Produksjon med faglig ledelse»: Generell kompetanse: Studenten kan planlegge og gjennomføre et byggeprosjekt med tanke på drift og produksjon av bygg som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med estetiske, økonomiske og miljømessige krav og retningslinjer Nasjonal plan med LUB levert NOKUT

7 TRINN 2: Semester 3 og 4 Fordypningsemner med faglig ledelse integrert: Eksempel fra «VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse»: Nasjonal plan med LUB levert NOKUT VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse

8 Studieplan for bygg med emne-LUB(Drift og produksjon)

9 «Hva ønsker næringslivet?»
Stikkord/tilbakemelding fra spørreundersøkelse i forbindelse med «byggeledelse for Høyere Yrkesutdanning AS»

10 Det doble praksisfeltet?
For å kunne utøve sin rolle som leder må studenten kunne forstå sin rolle som fagperson og leder i en gruppe Som faglig leder skal studenten kunne kjenne til sitt handlingsrommet, og de virkemidlene som kan brukes i utøvelsen av sitt fag Denne kombinasjonen av faglig dyktighet og kunnskap om ledelse vil kun gjøre studenten i stand til å bruke de rette verktøyene/ virkemidlene for å kunne ta de rette beslutningene til det beste for sitt arbeid/prosjekt, både på kort og lang sikt

11 FAGLIG LEDELSE Faglig ledelse må tilpasses det enkelte prosjekt eller arbeid Faglig ledelse vil være fag/emne/tema-avhengig Faglig ledelse = situasjonsbestemt ledelse? Faglig ledelse er å være i stand til å foreta de rette beslutningene og få gjennomført disse til det beste for sitt arbeid/prosjekt, de som jobber der og dets omgivelser


Laste ned ppt "Faglig ledelse, hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google