Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerkonferansen 2014 og veien mot læringsutbytte for faglig ledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerkonferansen 2014 og veien mot læringsutbytte for faglig ledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerkonferansen 2014 og veien mot læringsutbytte for faglig ledelse

2 * Fagskolen Innlandet inviterte fagskolen på Østlandet for å utarbeide et felles svar til høringen. * Foreslo et grunnleggende LØM, som kunne/skulle gjøres fagrettet og operativ i fordypninger og/eller * Være del av innholdet valgbare emner.

3 * Temaer i faglig ledelse som arbeidslivet har etterspurt, ikke minst framkom det ønsker i fagråd for elektro ved Fagskolen Innlandet i 2013. * Ønsket var mere ledelse, anvendt økonomisk forståelse, bedre kommunikasjon og refleksjon

4 * Temalista i innspillet fra Fagskolene på Østlandet ble akseptert, og redigert noe. * Tilføyd 3 nye tema.

5 * Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse (ISO 9000, Lean, JIT, TQM) * Digital kompetanse og elektroniske kommunikasjonsverktøy * Teamutvikling, gruppeprosesser og relasjonsbygging * Kompetanse (analyse, utvikling, rekruttering, bemanning) * Veiledningspedagogikk * Aktuelle lover, forskrifter og rapporteringskrav * HMS og Internkontroll (hva skjer i samfunnet i dag?) * Bedriftskultur (skape effektivitet og trivsel, og tilfredsstille menneskelige behov) * Kommunikasjon internt og eksternt (internmarkedsføring), skriftlig og muntlig * Faglig kalkulasjon og budsjettering * Økonomistyring på prosjektnivå * Faglig investerings- og lønnsomhetsvurdering * Planlegging og styring av arbeidet * Effektiv produksjon og prosjektadministrasjon (7 forutsetninger for effektiv drift -nødvendig riktig informasjon, tegninger, framdriftsplaner, riktig bemanning, riktig materiell, utstyr og verktøy, tilgjengelighet, tillatelser) Kvantifisert til 15-20 fagskolepoeng

6

7

8

9

10

11

12

13 * Undervisningen i faglig ledelse bygger på LØM- emnet og en videreutvikling av relevante tema fra dette emnet i studieplanene for fordypningsemner og lokale fag. Faglig ledelse er således ikke et eget emne, men inngår som integrert tema i fordypningsemnene og lokale fag. * Innholdet i LØM- emnet og dets tema skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å: * vurdere og analyserer bedriftens økonomiske situasjon * forstå markeds- og ledelsesutfordringer (lederrollen, teambygging og medarbeideroppfølging) * foreta hensiktsmessige og begrunnede valg Per-Erik Jevne

14 * Kandidaten skal ha kunnskap om hva faglig ledelse innebærer. * Overordnet innhold: * Forretningsmessig prosjektforståelse, kunnskaper om lederutfordringer i prosjektrettet virksomhet, bransjekunnskap, kunnskaper om rapporteringskrav, involverende planlegging og styring av økonomi, tid og kvalitet i bedriftens verdikjede. * Hvilke kunnskaper skal ligge til grunn: - Bestått eksamen i LØM- emnet - Forretningsmessig prosjektforståelse (prosjektrettet virksomhet, helhetsforståelse for byggeprosessen og samarbeid/koordinering på byggeplass). - Kunnskap i prosjektstyring (prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse) samt innsikt i prinsippene for å oppnå effektiv og sikker produksjon. - Kjennskap til lover, forskrifter, pålegg og rapporteringskrav som gjelder næringen og bedriftene. - Kunnskap om involverende planlegging, samhandling og styring av økonomi, tid og kvalitet i prosjektrettet virksomhet. (byggeplass- økonomi) - Bransjekunnskap (historie og særtrekk i et verdiskapingsperspektiv) * Organisering og gjennomføring av opplæringen: - Litteratur og læremidler. - Mappevurdering og tverrfaglige prosjektoppgaver. - Problembasert læring


Laste ned ppt "Lærerkonferansen 2014 og veien mot læringsutbytte for faglig ledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google