Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sommerferieavviklingen 2008 ved Kvinneklinikken Orientering til Styret 31.10.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sommerferieavviklingen 2008 ved Kvinneklinikken Orientering til Styret 31.10.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sommerferieavviklingen 2008 ved Kvinneklinikken Orientering til Styret 31.10.2008

2 Bakgrunn Krav om bedre kostnadskontroll i sykehusenes økonomi. Krav om balanse. Klinikkvise fordelinger med krav om tilpassning og balanse. Omstillinger i St. Olavs Hospital.

3 Kvinneklinikken 2004- 1.270 mill. 2005- 16.003 mill. 2006- 29.802 mill. 2007- 21.979 mill. 2008 (prognose) - 10 mill. 2009 ? Resultat:

4 Tiltak ved KK i 2008 Totalt for KK 22 mill. –Lik resultatavviket for 2007 Føden 5,7 mill. –Nedbemanning med 9 stillinger; –Redusere innleie (jordmor) Bedre ferieavvikling 2,2 mill. –Koordinere ferieavviklingen i hele KK –Redusere innleie (lege)

5 Planlegging Møter mellom ledelsen og ansatte –Avdelingsvise møter –Allmøte Arbeidsgruppe –Føde Øst stengt natt og helg Ferieplanleggingsgruppe (29.11.2007) –Koordinering Øya - Orkdal –Planlegging for ansatte Turnusgruppe (6.2.2008) –Bemanningsplan –Ny turnus Drøftingsmøter –Ansatte –Tillitsvalgte

6 Risikoanalyse Benchmarking av antall fødestuer og bemanning Gjennomgang av aktivitetstall for Kvinneklinikken for perioden juli-august 2007 Vurdering av bemanningen –Jordmor, barnepleier, sekretær –Lege Vurdering av barselkapasiteten –Barselposter øst og vest –Barselhotellet –Gynekologisk sengepost Rapport til Helsetilsynet 17.4.08 –Risikoanalyse gjennomført

7 Gjennomføring Føde Øst stengt natt og helg –Oppstart 26.mars 2008 – Sommerstengt Føde/gyn OS –23.juni til 17.august (8 uker) –Beredskap følgetjeneste Informasjon til kommuner/sykehus –Brev 18.februar –Brev 4.april –Samarbeidsmøte 7.mai Dialog med HMN og HoD –Brev –Interpellasjon –Videokonferanse

8 Evaluering Fortløpende ved ledelsen i KK Møte med Helsetilsynet 13.juni 08 Møte med Helsetilsynet 25.juli 08 Møte med ansatte og tillitsvalgte 9.sept. 08 Rapport til Helsetilsynet 17.sept. 08 Intern evaluering pågår (ferdig nov.)

9 Aktivitetstall Fødsler Øya –Juni 331 (302) –Juli 345 (317) –August 297 (319) –Hittil i år 2751(+121) per 30.september Fødsler OS –Juni 33 –Juli 0 –August 26 –Hittil i år 425 (-9) per 31. oktober Følgetjenesten benyttet 7 ganger –4 nesten fødsel (alle fødte i fødestue) –1 prematur –1 rier –1 dårlig fosterlyd (akutt keisersnitt)

10 Status økonomi, per 30.oktober Resultat for Føde (styringsdata; før int.) viser balanse for perioden april - september 2008. Sommerferien ved KK er avviklet med en samlet kostnadsreduksjon på ca. 2 mill. (sml. 2007). Redusert innleie for leger er ca. 970.000.

11 Status drift, per 30.oktober Gjennomgående stor positiv nytte av at personalet ved OS arbeidet på Øya. Rapport til Helsetilsynet konkluderer med at driften har vært forsvarlig. Rapporten til Helsetilsynet vil ikke alene ligge til grunn for evaluering som gjøres mtp. sommeren 2009. Helsetilsynet er bekymret på bakgrunn av brev fra DnJ, jfr. dialogmøte med HT 28.oktober: –Forløste seg selv –Fødsel på golv –Ikke rengjort fødestue –Belastning på ansatte –Brudd på prosedyrer

12 Status evaluering, per 30.oktober Avviksmeldinger –Avviksmeldinger: travelhet i avd., vanskelig å rekke alt, stress med flytting og mangel på ledige rom (mottatt 16 avviksmeldinger; tidligere 114) –IK 2448: ingen alvorlig skade på pasient er registrert –Legene anser at drift på kun en fødeenhet på ubekvem tid øker den medisinskfaglige sikkerheten –Ingen avviksmeldinger fra barnelege Fødsel på golv: 0 Forløst seg selv: 0 Fødsel i ikke rengjort fødestue, men dekket sterilt: 4 (en er dokumentert, 16. mai) Belastning på personalet: –Generelt travelt, men spesielt i to helger (25%). –Barnepleier nedbemannet for mye på natt? –Merarbeid og stress pga mangel på rom. –Frustrasjon over flytting mellom føde øst og vest. –Lite attraktive arbeidsoppgaver på føde øst

13 Videre plan mot 2009 Fortsatt omstilling –Fortsatt langt fra balanse (prognose 2008 er –10mill.) Samlet gjennomgang av evaluering –Ansatte (jordmor, barnepleier, sekretær, lege, renhold) –Tillitsvalgte –Ledelsen Negative forhold som er påpekt må bearbeides og motvirkes –Avviksmeldinger –Ansattes frustrasjon –Samarbeid mellom ansatte grupper Driftsforholdene på føden drøftes mtp at føde øst skal åpnes –Sikkerhet og trygghet for pasientene –Arbeidsforholdene for ansatte –Kontroll og styring på kostnadene Omstilling og tiltak for 2009 drøftes i budsjettseminar 21.nov. –Ledelsen –Ansatte –Tillitsvalgte


Laste ned ppt "Sommerferieavviklingen 2008 ved Kvinneklinikken Orientering til Styret 31.10.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google