Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEPRESJON HOS ELDRE: EN UNDERSØKELSE FRA 26 SYKEHJEM MARIA LAGE BARCA DOKTORGRADSSTIPENDIAT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEPRESJON HOS ELDRE: EN UNDERSØKELSE FRA 26 SYKEHJEM MARIA LAGE BARCA DOKTORGRADSSTIPENDIAT."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEPRESJON HOS ELDRE: EN UNDERSØKELSE FRA 26 SYKEHJEM MARIA LAGE BARCA DOKTORGRADSSTIPENDIAT

2 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

3 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

4 Demens Kognitiv svikt Svikt i dagliglivets aktiviteter Atferds og psykiatriske symptomer (APSD)

5 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

6 Definisjon ”Et begrep for å beskrive atferd, psykologiske reaksjoner og psykiatriske symptomer hos personer med demens, uansett årsak” Atferds og psykiatriske symptomer

7 Klassifisering av symptomer  Hallusinasjoner og vrangforestillinger  Angst  Depressivt stemningsleie  Søvnforstyrrelser  Atferdsendring  Apati  Aggresjon- Roping  Rastløshet- Agitering  Vandring- Upassende atferd  Manglende seksuelle hemninger- Hamstring  Banning og sverting - Fotfølging Atferds og psykiatriske symptomer

8 APSD hos hjemmeboende (NPI) % Lyketsos et al, 2000

9 Atferds og psykiatriske symptomer APSD i norske sykehjem (NPI) % Selbæk et al, 2007

10 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

11 Depresjon ved Demens  Lene, 80 år, bor alene For ett år siden fikk hun merkbare problemer med hukommelse som gjorde at hun ikke lenger husket navna på sine barnbarn. En gang ble hun irritert på et av barnbarna, som hevdet at hun allerede hadde spurt om navna hans flere ganger i løpet av dagen. På grunn av denne hendelsen sluttet hun å besøke familien sin. Etter det ble hun trist, hadde heller ikke lyst til å gjøre hagearbeid som hun var så glad i. Hun var sikkert på at liver ikke lengre kunne bli bedre igjen...

12 Depresjon ved Demens  Anne, 95 år, bor på sykehjem For seks år siden fikk hun diagnosen demens i tillegg til diagnosen KOLS. Hukommelsen og evnen til å ivareta dagliglivets aktiviteter ble så redusert at hun måtte flytte til sykehjem for ett år siden. For to måneder siden la hennes primærsykepleier merke til at hun etter hvert ble mer passiv, ville ikke delta i sosiale aktiviteter, eller spise. Hun er ofte irritert og sier at noen stjeler fra henne.

13 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

14 Epidemiologi  Depresjon er hyppigere hos pasienter med demens enn de uten demens  Forekomst av depresjon ved demens Fra ulike undersøkelser 0 – 86 % Depressiv lidelse: 20 % Depressive symptomer: 50 %

15 Epidemiologi  Høyest forekomst finnes i sykehjem  Underdiagnostisert og underbehandlet  Depresjon vs. grad av demens  Antall nye tilfeller av per år: 0,6 – 14%  Persisterende etter ett år: 40 – 55%

16 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

17 Prognose  Negative konsekvenser: Forverring av livskvalitet Manglende evne til å ivareta dagliglivets aktiviteter Innleggelse i sykehjem Byrde og depresjon hos omsorgsgivere Økt sykelighet og dødelighet

18 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

19 Årsaker  Psykologisk hypotese  Biologisk hypotese

20 Årsaker - Psykologisk hypotese ”Hvem skulle ikke bli deprimert hvis en hadde demens”?

21 Årsaker - Psykologisk hypotese  Depresjon vs. innsikt  Svikt i dagliglivets funksjoner  Manglede evne til å delta i sosiale aktiviteter

22 Depresjon ved Demens  Lene, 80 år, bor alene For ett år siden fikk hun merkbare problemer med hukommelsen som gjorde at hun ikke lenger husket navnene på sine barnbarn. En gang ble hun irritert på et av barnbarna, som hevdet at hun allerede hadde spurt om navnet hans flere ganger i løpet av dagen. På grunn av denne hendelsen sluttet hun å besøke familien sin. Etter det ble hun trist, hadde heller ikke lyst til å gjøre hagearbeid som hun var så glad i. Hun var sikkert på at liver ikke lengre kunne bli bedre igjen...

23 Årsaker - Biologisk hypotese Depresjon ved demens er assosiert med endringer i hjernen:

24 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

25 Symptomer Er depresjon hos pasienter med demens lik depresjon hos eldre pasienter uten demens?

26 Symptomer Vanligere (motivasjon symptomer) Mindre vanlig (stemning symptomer) Manglende motivasjon Manglende glede Angst Irritabilitet Agitasjon Vrangforestillinger Hallusinasjoner Nedsatt stemning Skyld Håpløshet Selvmordstanker Symptomer vs. grad av demens

27 Depresjon ved Demens  Lene, 80 år, bor alene For ett år siden fikk hun merkbare problemer med hukommelse som gjorde at hun ikke lenger husket navnene på sine barnbarn. En gang ble hun irritert på et av barnbarna, som hevdet at hun allerede hadde spurt om navnet hans flere ganger i løpet av dagen. På grunn av denne hendelsen sluttet hun å besøke familien sin. Etter det ble hun trist, hadde heller ikke lyst til å gjøre hagearbeid som hun var så glad i. Hun var sikkert på at liver ikke lengre kunne bli bedre igjen...

28 Depresjon ved Demens  Anne, 95 år, bor på sykehjem For seks år siden fikk hun diagnosen demens i tillegg til diagnosen KOLS. Hukommelsen og evnen til å ivareta dagliglivets aktiviteter ble så redusert at hun måtte flytte til sykehjem for ett år siden. For to måneder siden la hennes primærsykepleier merke til at hun etter hvert ble mer passiv, ville ikke delta i sosiale aktiviteter, eller spise. Hun er ofte irritert og sier at noen stjeler fra henne.

29 Symptomer Cornell Skala % Barca et al, 2008

30 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

31 Cornell Skala for depresjon ved demens  19 – symptom skala  0 – 1 – 2 – umulig å vurdere  Skåre: 0 – 38  Kombinerer helsepersonell/familieomsorgsgiveres vurdering og intervju med pasienten  Mulig å bruke til pasienter med lett, moderat og alvorlig demens (og uten demens)  Veldig nyttig i sykehjem

32 Cornell Skala for depresjon ved demens  Gyldig og repeterbar  Forskjellige cut-off grenser i forskjellige land  Skårer ≥ 6 or 7 : depressive symptomer  Skårer ≥ 12 or 13: Major Depresjon  Norge: ???  Validitet og reliabilitet studier skal begynne i år  Hukommelsesklinikker, alderspsykiatriske og geriatriske avdelinger  DSM-IV, ICD-10, Provisoriske diagnostiske kriterier for depresjon ved Alzheimers sykdom

33 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

34 Diagnostikk Nedtrykt/trist Nedsatt lyst eller interesse Nedsatt energi eller økt trettbarhet Nedsatt selvtillit eller selvfølelse Selvbebreidelse eller skyldfølelse Tanker om død eller selvmord Tanke- og konsentrasjonsforstyrrelser Agitasjon eller hemning Søvnforstyrrelser Appetitt- eller vektendring SOSIAL ISOLASJON ELLER TILBAKETRENDING IRRITABILITET

35 Diagnostikk Provisoriske Diagnostikk Kriteriene for Depresjon ved Demens Major Depressiv Episode (DSM-IV) PDC-dAD Forpliktet antall symptomer Fem eller flere i løpet av de siste to uker Tre eller flere i løpet av de siste to uker Symptomer Nedsatt stemning, mesteparten av dagen, nesten hver dag Klinisk nedsatt stemning Market manglende interesse eller glede i alle, eller nesten alle aktiviteter, mesteparten av dagen, nesten hver dag Manglende positiv affekt i response i sosiale kontakter og vanlig aktiviteter

36 Diagnostikk Major Depressiv Episode (DSM-IV) PDC-dAD Symptomer Nedsatt eller økt appetitt, mesteparten av dagen, nesten hver dag Appetitt forstyrrelse Søvnforstyrrelser, nesten hver dag Søvnforstyrrelser Agitasjon eller retardasjon, nesten hver dag Agitasjon eller retardasjon Trettbarhet eller nedsatt energi, nesten hver dag Trettbarhet eller nedsatt energi Dårlig selvfølelse eller skyld, nesten hver dag Dårlig selvfølelse, håpløshet eller skyld

37 Diagnostikk Major Depressiv Episode (DSM-IV) PDC-dAD Symptomer Tanke og konsentrasjonsforstyrrelser Tanker om død eller selvmord Sosial isolasjon eller tilbaketrekning Irritabilitet

38 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

39 Differensialdiagnostikk Depresjon ved demens vs:  Depresjon med kognitiv symptomer (Pseudodemens)  Depresjon forårsaket av fysisk lidelse  Demenssymptomer

40 Differensialdiagnostikk Demens  kognitiv svikt først  stemnings labil  språkproblemer  visuospatiell svikt  kan glede seg Depresjon  redusert stemning først  kontinuerlig nedstemt  ingen språkproblemer  ingen visuospatiell svikt  kan ikke glede seg

41 Differensialdiagnostikk SOMATISK LIDELSE Parkinsons Sykdom Kreft Hjertesvikt LEGEMIDLER Antikolinerge legemidler Benzodiazepiner

42 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

43 Utredning  Cornell Skale for depresjon ved demens  Somatisk undersøkelse  Bildediagnostikk av hjernen (CT/MR)  Blodundersøkelser (TSH, T4, vit B12)

44 Depresjon ved Demens Demens Atferds og psykiatriske symptomer ved demens Depresjon ved demens Epidemiologi (forekomst) Prognose Årsaker Symptomer Kartlegging av symptomer Diagnostikk Differensialdiagnostikk Klinisk vurdering Risiko faktorer

45 Kunnskap om risiko faktorer Bedre diagnostikk, forebygging og behandlingPotensial reversjon av negative konsekvenser

46  Kvinne  Tap av familie, posisjon, etc...  Dårlig sosialt nettverk  Somatisk sykdom  hjernesykdommer spesielt demens, hjerneslag og Parkinson sykdom  Funksjonssvikt og avhengighet  Tap av mestring Risiko faktorer for depresjon hos eldre

47  Depresjon hos personer med demens i norske sykehjem (1165) 41% hadde klare depressive symptomer  Øker med fysisk skrøpelighet  Lungesykdom  Mage og tarm sykdom  Endrokrin sykdom  Øker med økende grad av demens  Øker med yngre alder Risiko faktorer i norske sykehjem Barca et al, 2008

48 Depresjon ved Demens  Anne, 95 år, bor på sykehjem For seks år siden fikk hun diagnosen demens i tillegg til diagnosen KOLS. Hukommelsen og evnen til å ivareta dagliglivets aktiviteter ble så redusert at hun måtte flytte til sykehjem for ett år siden. For to måneder siden la hennes primærsykepleier merke til at hun etter hvert ble mer passiv, ville ikke delta i sosiale aktiviteter, eller spise. Hun er ofte irritert og sier at noen stjeler fra henne.

49 Konklusjon  Depresjon ved demens er vanlig og hyppigst hos pasienter i sykehjem, særlig de mest somatisk skrøpeligste  Depresjon ved demens har flere årsaker og mange negative konsekvenser  Depresjon kan være vanskelig å gjenkjenne hos personer med demens  Nye instrumenter har blitt utviklet for å forbedre depresjons diagnostikk hos pasienter med demens

50 TAKK FOR OPPMERKSOMHET


Laste ned ppt "DEPRESJON HOS ELDRE: EN UNDERSØKELSE FRA 26 SYKEHJEM MARIA LAGE BARCA DOKTORGRADSSTIPENDIAT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google