Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Udrenert skjærkryp i sensitiv leire Anders Samstad Gylland Guro Torpe Teknologidagene 22.10.13 Gylland, Udrenert skjærkryp i sensitiv leire.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Udrenert skjærkryp i sensitiv leire Anders Samstad Gylland Guro Torpe Teknologidagene 22.10.13 Gylland, Udrenert skjærkryp i sensitiv leire."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Udrenert skjærkryp i sensitiv leire Anders Samstad Gylland Guro Torpe Teknologidagene 22.10.13 Gylland, Udrenert skjærkryp i sensitiv leire

2 2 Innhold 15% reduksjon av blokkprøvestyrke Udrenert skjærkryp Utstyr Resultater

3 3 15% reduksjon av blokkprøvestyrke

4 4 Når man utfører treaksialforsøk på blokkprøver, ser man spesielt på de aktive forsøkene en utpreget sprøbruddoppførsel, selv på lav-sensitive leirer. Udrenert skjærstyrke er dessuten avhengig av belastningshastigheten eller tiden til brudd. Når man legger korrelasjoner mot blokkprøver til grunn for dimensjonering, må det derfor vurderes om mulige effekter av sprøbrudd og tidseffekter bør tas spesielt hensyn til, noe som ikke har vært vanlig når man baserer seg direkte på vanlige 54 mm-prøver. Styrkeparametre bestemt ved den maksimalt målte aktive skjærstyrken (”peak-styrken”) fra blokkprøver anbefales derfor normalt redusert med 15 %, ref. /25/. Ved utledning av udrenert skjærstyrke fra trykksonderinger (CPTU), henvises det til anerkjente korrelasjoner mellom trykksonderinger og laboratorieforsøk på blokkprøver (uten 15 % styrkereduksjon), for eksempel ref. /24/ og ref. /25/. Også her anbefales det at man reduserer den tolkede aktive skjærstyrken med 15 % i meget sensitive/kvikke leirer (sprøbruddmateriale).

5 5 15% reduksjon av blokkprøvestyrke Blokkprøve CIUc treaks

6 6 15% reduksjon av blokkprøvestyrke 15% 48 kPa 41 kPa Blokkprøve CIUc treaks

7 7 15% reduksjon av blokkprøvestyrke 15% 1.0 s u mobilisering 41 kPa Blokkprøve CIUc treaks 48 kPa 0.85 s u mobilisering

8 8 Årsaker –Tidseffekter 15% reduksjon av blokkprøvestyrke Graham et al. (1983) 5.0 %/h 0.05 %/h Axial strain % Norm. strength Lunne & Andersen (2007) Rate Norm. strength

9 9 Årsaker –Prøveforstyrrelse i sensitiv leire –Sikkerhetsnivå knyttet til erfaring med 54 mm prøvetaker 15% reduksjon av blokkprøvestyrke Blokkprøve Forstyrret prøve

10 10 Årsaker –Udrenert skjærkryp –Konstant last –Økt Tøyning Poretrykk med tid 15% reduksjon av blokkprøvestyrke Δu(t)

11 11 Udrenert skjærkryp Tid Tøyning

12 12 Udrenert skjærkryp Tid Tøyning «stabil s u » «ustabil s u » Økende s u -mobilisering

13 13 Udrenert skjærkryp Tid Tøyning Brudd Primær Sekundær Tertiær Krypfaser

14 14 Udrenert skjærkryp Hva er stabil ”langtids” udrenert skjærstyrke i kvikkleire? Og ved hvilken s u -mobilisering? –f su = 1.00 –f su = 0.95 –f su = 0.90 –f su = 0.85 –f su = 0.80 –f su = 0.75 –….?

15 15 Utstyr Spesialbygd treaks- celle Klimarom Egen programvare –Konstant spenning King (2013)

16 16 Materiale Blokkprøver NTNU miniblokk –Ø160 mm –(Sherbrook: Ø250mm) –H max = 300 mm

17 17 Materiale NTNU miniblokk

18 18 Materiale NTNU miniblokk

19 19 Materiale NTNU miniblokk Materiale til skjærkrypforsøk –Tiller Kvikkleire –Dragvoll Kvikkleire (pågår) –Esp Kvikkleire (Vår 2014)

20 20 Kryputvikling (f su = 0.85 – 0.98)

21 21 Kryputvikling (f su = 0.85 – 0.98)

22 22 Kryputvikling (f su = 0.98, forskj kons.) "

23 23 Kryputvikling (kryptid) Hvor lenge skal vi vente på krypbrudd? Hvor lenge er situasjonen udrenert i felt? Balanse –Forsøkstid –Kvantitet –Tap av prøvekvalitet pga. lagring

24 24 Kryputvikling (kryptid)

25 25 Oppsummering Udrenert skjærkryp fører til brudd for konstant last som er lavere enn målt s u fra blokkprøve Udrenert skjærkryp er et argument for å redusere målt blokkprøvestyrke Nivå for s u -mobilisering når udrenert skjærkryp blir dominerende er… –Trenger mer data


Laste ned ppt "1 Udrenert skjærkryp i sensitiv leire Anders Samstad Gylland Guro Torpe Teknologidagene 22.10.13 Gylland, Udrenert skjærkryp i sensitiv leire."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google