Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 31 Setningssituasjonen - avklaring og tiltak Forslag til utarbeidelse av handlingsplan for håndtering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 31 Setningssituasjonen - avklaring og tiltak Forslag til utarbeidelse av handlingsplan for håndtering."— Utskrift av presentasjonen:

1 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 31 Setningssituasjonen - avklaring og tiltak Forslag til utarbeidelse av handlingsplan for håndtering av setningsproblematikken

2 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 32 Visjon Området har satt seg Ingen usikkerhet mhp fremtiden Sameiet løst fra økonomiske forpliktelser

3 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 33 Dagens situasjon Mange hus har utviklet skjevsetninger Botrivsel og salgsverdi lite påvirket Ønsker trygghet for fremtiden Økt setningstakt de siste årene enkelte steder Vet ikke hva som er årsaken Behov for undersøkelser for å avklare i tide om nødvendig med tiltak

4 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 34 Hva vet vi fra før? NGI rapport fra 1990 Grunnboringsdata fra kommunalt vann & avløpsprosjekt Grunnvannstand under VEAS perioden Fjorårets utredning Setningsmålinger

5 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 35 Hva skyldes setningene? Vekt av hus og vektfordeling mangelfull fundamentering –> dårlig vektfordeling masseforflytninger ved utbygging -> ekstra last Grunnens beskaffenhet feltet er ikke karlagt, men vi vet at det er: normal konsolidert leire, lite permeabel, plastisk humusholdige tilbakefylte masser kvikkleire Dybde til fjell ukjent Grunnvannstand ukjent

6 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 36 Setninger Grunnvannstand Fjell Setninger

7 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 37 Fundamentering

8 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 38 Skjevsetninger

9 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 39 Hva kan ha endret seg? Vekt av hus og vektfordeling har ikke endret seg Dybde til fjell har ikke endret seg Grunnvannstand antatt normale årsvariasjoner Grunnens beskaffenhet skal normalt ikke endre seg

10 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 310 Grunn under fundament Utvasking av finstoffer Mye vann manglende drenering vannstrømning fra overliggende områder Endringer i dypere lag

11 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 311 Vannstrømning Lite permeable leire Grussjikt Humusholdig jord

12 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 312 Grunnbrudd

13 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 313 Stabilitet Kvikkleiresone? Bekk

14 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 314 Oppsummering Vi vet ikke årsaken til økte setninger Konsekvensene er alvorlig for alle Styret ønsker å være i forkant

15 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 315 Styrets anbefaling Avklare årsak til økte setninger avklare i tide om nødvendig med tiltak stille full diagnose en gang for alle Avklare om drenering av grunnmurer kan være u/heldig mhp fremtidige setninger Avklare andre bygningsmessige tiltak Avklaring av ansvarsforhold sameiet og setningskadefondet Evnt. forslag til tiltak m/finansiering

16 24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 316 Gjennomføring Øvre ramme for avklaringer: 400.000 Starter med minimumsplan Utvider undersøkelse hvis behov Handlingsplan til årsmøte i 2002d


Laste ned ppt "24. april 2001Årsmøte Engjordet Sameie og Vel, Sak 31 Setningssituasjonen - avklaring og tiltak Forslag til utarbeidelse av handlingsplan for håndtering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google