Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Pedagogisk institutt Bachelorprogram og Årstudium i pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Pedagogisk institutt Bachelorprogram og Årstudium i pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Pedagogisk institutt Bachelorprogram og Årstudium i pedagogikk

2 2 Hva er pedagogikk? Pedagogikk er vitenskapen om oppdragelse, opplæring, undervisning, danning og utdanning. Oppmerksomheten mot oppvekst, skole, utdanning og danning er stor i dagens samfunn. Pedagogikkfaget har derfor stor aktualitet både som kritisk element i samfunnsdebatten, som leverandør av forskningsbasert kunnskap Pedagogikk er et tverrfaglig studium som drar veksler på andre fagdisipliner (filosofi, psykologi, statsvitenskap, sosiologi, medievitenskap, historie).

3 3 Hva lærer du? Bachelorsprogrammet gir studentene grunnleggende kunnskaper og begreper i faget pedagogikk og fordypning i noen emneområder. I årsstudiet får du en systematisk innføring i pedagogikkfagets disipliner – et relevant breddeår –I årsstudiet får bred kunnskap om, og innsikt i, prosesser som oppdragelse, undervisning, læring, sosialisering, danning og utdanning. –Studiet gir et grunnlag for å relatere pedagogikkens grunnleggende begreper til samfunnsmessige problemstillinger omkring oppdragelse, oppvekst, danning og utdanning.

4 4 Hva kvalifiserer studiet til? Studiet henvender seg til studenter som ønsker å: A. arbeide med  barn og ungdom, med relasjonsbygging og kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlige som private.  Aktuelle anvendelsesområder vil blant annet være:  utdanningsinstitusjoner  frivillige organisasjoner  yrker i offentlige og private virksomheter hvor opplæring og formidling inngår som en del av arbeidsoppgavene B. Fortsette med videre universitetsstudier i pedagogikk

5 5 Bacheloremner 2014/15 Årsstudium og første år av bachelor (60 sp): Ped 1001 Pedagogisk filosofi og idéhistorie 15 sp Ped 1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi 15 sp Ped 1003 Didaktikk 15 sp Ped 1006 Pedagogisk sosiologi 7,5 sp Ped 1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk 7,5 sp Valgfrie emner (PED1005 og 2900 obligatorisk i Bachelor 105 sp) Ped 1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode 7,5 sp Ped 1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse 7,5 sp Ped 1015 Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljø 7,5 sp PED1021 Education and the Welfare State (7,5 sp). PED1022 Enlightenment, Society and Education (7,5 sp). Ped 2001 Pedagogikk i samfunnsperspektiv 7,5 sp Ped 2002 Barne- og ungdomskulturer 7,5 sp Ped 2900 Bacheloroppgave i pedagogikk 15 sp

6 6 Vel møtt til et givende studium!


Laste ned ppt "1 Pedagogisk institutt Bachelorprogram og Årstudium i pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google