Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

@2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styrerom Den Nasjonale Styredagen 2003 Anita Krohn Thrane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "@2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styrerom Den Nasjonale Styredagen 2003 Anita Krohn Thrane."— Utskrift av presentasjonen:

1 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styrerom Den Nasjonale Styredagen 2003 Anita Krohn Thrane

2 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert

3 Perspektiv – Corporate Governance Eiere Styret Administrasjonen Kilde: Corporate Governance, Robert G Monk

4 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Hva består Corporate Governance av? CG MEKANISMER Lover & regler Etikk & normer Eierstruktur Sosialt press Media Styrets Egenskaper & funksjon CG AKTØRER Shareholder (eiere) Stakeholder (eiere, ledelse, ansatte, samfunnet) CG TEORI & RETNINGSLINJER Agentterori Ressursteori Juridisk Klassehegmoni OECD Oslo Børs Staten Finansanalytikerforeningen ©2003 Anita Krohn Thrane Alle rettigheter reservert

5 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Source: DTI, 2002 ØKONOMISKE RESULTATER MILJØ RESULTATER SOSIALE RESULTATER BÆREKRAFTIG Hva er Corporate Social Responsibility? Samfunnsansvar

6 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Konsekvensene er åpenbare… “Sooner or later the shit will hit the fan!” Kåre Valebrokk, Aftenposten 28. september 2003 Statoil Odfjell Intellinet FinanceCredit

7 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Internasjonale og nasjonale lover & regler EUs nye grunnlovstraktat Corporate Governance retningslinjer Nye aksjelover Press fra investorer og andre finansielle institusjoner KLP, etiske investeringer Oslo Børs Internett & ehandel 24t/online Digitalisering av prosesser Digital Divide Globale bevegelser Transparency International Global Compact Global Corporate Governance Press fra bransjene Rederiforbundet NHO Hva skjer? Ressursendring: Fra produkt til kunnskap Nye forretningsmodeller Nye innovasjonsstrategier Omstilling & sammenslåinger GLOBALISERING Deg Selskapet Styret Landet Verden

8 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Organisasjon før og nå system forutsetning mål middel mennesket i systemet frihet HIERARKI Adferd Prosedyrer, strukturer Autoritet Operatør Minst mulig NETTVERK Prestasjon Kompetanse Prosess: helhetssyn Relasjonell aktør i handling Styretposisjonprofesjon Kilde: Thor G. Syvertsen, NTNU 1995

9 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Fra kulehode & rettetast?

10 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Styrets nye arbeidsmåte? Profesjonalisering av sammensetningsprosessen Reaktiv til proaktiv - risikohåndtering Styrets oppgave blir å definere selskapets Corporate Governance modell – rolleavklaring mellom eiere/ styret/ administrasjonen Begreper: gjennomsiktighet/ uavhengighet Skjerpede krav i henhold til ny aksjelov Ny arbeidsmetodikk Evaluering

11 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styremedlemmer? Mer bevisst sin rolle og oppgave Fra JA til tja Samtale med styreleder Ber om å se styreinstruks, årsplan, styreprotokollene og årets evalueringen av styrets arbeid Vurderer risikoen ved å bli identifisert med styret og selskapet

12 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styremedlemmer? Takker ikke ukritisk ja til et styreverv nummer fem Må kunne prioritere problemstillinger versus kutte svinger Fokus på strategisk arbeid Styrehonorar som gjenspeiler innsats Integritet & årvåkenhet

13 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styremedlemmer

14 @2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert anita.krohn.thrane@dnv.com


Laste ned ppt "@2003 Anita Krohn Thrane. Alle rettigheter reservert Neste generasjons styrerom Den Nasjonale Styredagen 2003 Anita Krohn Thrane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google