Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk Motorferdsel i utmark De nye reglene om snøscooterløyper Bergen, september 2015

2 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Endring av motorferdselloven og forskrift i kraft fra juni 2015 Prop. 35 L (2014-15) Innst. 235 L (2014-15) Plan- og bygningsrett, Bergen, 20152 Lovvedtak 12. mai 2015

3 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Ny korttittel (motorferdselloven) Ny § 4 a i motorferdselloven om snøscooterløyper Ny § 12 a om tilsyn og kontroll Ny § 12 b om overtredelsesgebyr Andre endringer Plan- og bygningsrett, Bergen, 20153 Lovendringene

4 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Ny motorferdselloven § 4 a Ny motorferdselforskriften § 4 a Plan- og bygningsrett, Bergen, 20154 Snøscooterløyper Regelendringene

5 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Stortinget har gitt regjeringen anledning til å gi kommuner adgang til å etablere snøscooterløyper Regjeringen har laget forskrift hvor kommunene gis adgang til å lage løyper Alt har hjemmel i motorferdselloven Plan- og bygningsrett, Bergen, 20155 Snøscooterløyper Hjemling

6 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Kommunen kan vedta en forskrift som fastsetter hvor en løype skal gå og hvordan den skal brukes Kommunen vedtar kart og bestemmelser Plan- og bygningsrett, Bergen, 20156 Snøscooterløyper Kjernen

7 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Ikke dispensere Bare snøscooter Bare vinterføre Skal vises i kommuneplanen Ikke i verneområder, foreslåtte verneområder og nasjonale villreinområder Plan- og bygningsrett, Bergen, 20157 Snøscooterløyper Krav

8 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Forvaltningslovens regler om forskrifter gjelder I tillegg særregler i motorferdselloven og motorferdselforskriften Plan- og bygningsrett, Bergen, 20158 Snøscooterløyper Prosessuelle regler

9 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Krav til – Utredning – Høring – Veiing av hensyn – Begrunnelse Plan- og bygningsrett, Bergen, 20159 Snøscooterløyper Prosess

10 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Kommunen må innhente samtykke fra alle grunneiere før vedtakelse av snøscooterløyper Plan- og bygningsrett, Bergen, 201510 Snøscooterløyper Grunneier

11 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Kommunal forskrift om snøscooterløyper kan påklages Forskriften skal kunngjøres på samme måte som reguleringsplaner Forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring gjelder med unntak Plan- og bygningsrett, Bergen, 201511 Snøscooterløyper Klage

12 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med piktogram nederst HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Overgangsordning i Nord-Troms og Finnmark Rasting i Nord-Troms og Finnmark Informasjon Plan- og bygningsrett, Bergen, 201512 Snøscooterløyper Annet


Laste ned ppt "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google