Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

+ Mestringstro Lise Andersen – Sykepleier Vårkurset i Oslo 22.April 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "+ Mestringstro Lise Andersen – Sykepleier Vårkurset i Oslo 22.April 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 + Mestringstro Lise Andersen – Sykepleier Vårkurset i Oslo 22.April 2016

2 + Kronisk sykdom- Introduksjon Det mest krevende med kronisk sykdom er at den ikke går over. Den griper inn i hele tilværelsen resten av livet. Pasienter i HD er utsatt for avansert behandling, medisinering og forandring i dagligliv som påvirker deres deres livskvalitet. Behandling med HD fører til økt behov for energi og protein og ofte begrensninger i forhold til salt, drikke, fosfat og kalium.

3 + Bakgrunn for denne oppgaven Jeg har undret meg over hvorfor dialysepasienter ikke følger drikke og kostråd vi mener å ha formidlet. Forskning har vist at 25-60 % ikke tar sine medikamenter som foreskrevet. Så mange som 85% av HD pasientene opplever at drikke-og kostanbefalinger er vanskelige å følge. Det er en overhyppighet av under-og feilernæring blant HD pasienter som igjen assosieres med økt morbiditet og mortalitet. Min problemstilling…

4 + Kan undervisning basert på mestringstro bidra til bedret ernæringsstatus hos pasienter i hemodialyse ?

5 + Hva er undervisning basert på mestringstro? Mestringstro / mestringsforventning sier noe om en persons tro på egen evne til å mestre, planlegge og utføre en spesiell handling. F.eks. drikke mindre, unngå salt, fosfat-, eller kaliumrik mat. Mestringstro danner grunnlaget for hvordan man tenker, føler og handler, og dermed evnen til problemløsning. Kunnskap er nødvendig for å endre adferd, men ikke alltid nok. Vi må ville det også. Føle at det er noe som angår, passer, er nyttig for oss. Helsepersonell må ta hensyn til dette når informasjon, kunnskap og råd skal formidles.

6 + Hva øker mestringstroen? Tidligere erfaring med å mestre på samme område. Vikarierende erfaring, det vil si å ha sett andre som det er naturlig å sammenligne seg med, utføre samme oppgave.. Verbal overbevisning. Det hjelper med støtte og oppmuntring fra andre. Det er derfor ikke bare egne erfaringer som teller. Emosjonelle forhold knyttet til handlingen eller til resultatet. Personens tolkning av sine egne prestasjoner.

7 + Funn- De fire hovedartiklene 2003-Taiwan- Randomisert, kontrollert studie på 62 HD pasienter. Vektsvingninger mellom behandlinger målt etter 1,3 og 6 mnd. Små, oppnåelige mål. Fokus på hvordan begrense salt og væske. Oppmuntring og stressmestring. 2012-Norge- Randomisert, kontrollert studie på 159 nyretransplanterte pasienter. Strukturert, individualisert undervisning ble gitt. Kunnskap etterlevelse, mestringstro og livskvalitet ble målt. 2012- Iran- Quasi-eksprimentell studie på 63 HD pas. Undervisning i små grupper også brosjyrer. Pasienterfaringer. Oppmuntring og støtte på ønsket adferd. Mestringstro ble målt. 2012-Libanon-Multicenter randomisert, kontrollert studie som omfattet 122 HD pas. Individuell undervisning om nyresvikt, fosfat og kost.

8 + Diskusjon Hvis pasienten eier problemet eller utfordringen vil han lettere være med på å finne løsninger som passer for han. Å forstå pasientens motivasjon mener man er viktig for å forklare pasientens evne til å etterleve behandlers anbefalinger. Små oppnåelig mål kan øke mestringstroen. Undervise når pasienten selv spør og er klar. Spørre hva som er nyttig for akkurat dem. HD sykepleieren treffer pasientene jevnlig, og ofte over år. Unik mulighet til å bli kjent med den enkelte, være støttende og oppmuntrende.

9 + Individuelle hensyn Vi må vise pasienten at de kan stole på oss. Man tror mer på informasjon, råd og kunnskap fra fagpersonell man stoler på. Det er vårt ansvar å legge til rette for en atmosfære der pasienten tør å spørre og forstyrre oss. Vise at vi har tid. Lage avtaler. Individuell veiledning.

10 + Nyrekosten Det kan synes som vi i for stor grad har informert uten å undersøke om pasienten har funnet det nyttig og aktuelt for dem. Mange pasienter opplever motstridende kost og drikke råd. Måltidsrytmen hos HD pasienten blir forandret når pasienten skal til dialyse 3-4 ganger i uka. Fokus bort fra restriksjon. Servere riktig mat under behandling. Hos noen tilby næringsdrikk. Bruke enkel, kortfattet informasjonsmateriale gjerne med bilder. Ikke bare ha fokus på sykdom og kost, men finne ut hvor pasienten er i sin prosess for at vi skal nå frem med vårt budskap.

11 + Konklusjon Forskning har vist at hvis undervisningen baseres på mestringstro ser det ut til å ha en gunstig effekt på pasientens kunnskap, etterlevelse og livskvalitet. Det er behov for ytterligere forskning på hvordan ernæringsstatus kan bedres hos HD pasienten.

12 + Takk for meg


Laste ned ppt "+ Mestringstro Lise Andersen – Sykepleier Vårkurset i Oslo 22.April 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google