Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hva er kvalifikasjonsrammeverket Presentasjon for programrådsledere HF 21.01.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hva er kvalifikasjonsrammeverket Presentasjon for programrådsledere HF 21.01.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hva er kvalifikasjonsrammeverket Presentasjon for programrådsledere HF 21.01.10

2 2 Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket er del av den europeiske Bologna- prosessen, og skal gi et felles europeisk rammeverk for systematisk å beskrive kvalifikasjonene studentene skal ha oppnådd etter fullført utdanning Bologna-prosessen skal gi sammenheng, kvalitet og transparens i Europas utdanningssystem: Målet er å gjøre Europa til et sterkere, bedre og mer enhetlig utdanningsmarked (som en tydelig konkurrent til USA). Kvalifikasjonsrammeverket er en komplettering av tiltak som allerede er gjennomført i Norge og som handler om gradsstruktur, studiepoeng og karaktersystem (jfr.Kvalitetsreformen i 2003).

3 3 Dublin descriptors Irland ca 2000 : Dublin desciptors; en beskrivelse av kompetanser differensiert for de enkelte gradstrinnene (”syklusene”) i hele utdannings-systemet. Progresjon fra syklus til syklus skal kunne måles. Kompetansene knyttes derfor til kategorier: -Kunnskaper -Ferdigheter -Selvstendighet og ansvarlighet -Læringskompetanse -Kommunikasjon og sosial kompetanse -Faglig og yrkesrettet kompetanse Disse Dublin descriptors har lagt grunnlag for videreutvikling i de enkelte europeiske utdanningssystemene.

4 4 Nasjonale steg i prosessen 1.Konferanse i Bergen i mars 2005, initiativ fra Universitetet i Bergen. 2.Konferanse i Oslo februar 2006, Kunnskapsdepartementet. 3.Samstemmighet om at dette også skal være grunnlag for nasjonal beskrivelse av læringsutbytte i form av læringsmål med fagspesifikke kvalifikasjonskrav. 4.Departementet kom i gang med egen utredningsgruppe og referansegruppe – og tok føringen. Leverte rapport med forslag i april 2007 til høring. 5.Endelig utforming sendt fra departementet i mars 2009. 6.Departementet har gitt institusjonene frist ut 2012 med fagspesifikk implementering av rammeverket.

5 5 De viktigste føringene fra KD: En felles mal som beskriver læringsutbyttet vi forventer studentene skal ha etter fullført utdanning. Kravene for hver syklus (grad, nivå) skal være tydelig og ensartet, og formes som fagspesifikke læringsmål Fokuset skifter fra innsats (det vi ønsker å tilby studenten) til utbytte (det vi ønsker at studenten skal sitte igjen med): i utformingen av læringsmålene skal vi rette oppmerksomheten mot det utbyttet studentene skal sitte igjen med etter endt utdanning mer enn det vi ønsker at Det utdanningsinstitusjonen forventer som resultat av studentens fullførte studieprogram, spesifisert som det målet studenten skal nå fram til gjennom sin utdanning

6 6 Kategorier som kvalifikasjonene knyttes til: - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse 3 Sykluser som kvalifikasjonene har en progresjon i forhold til: 1. syklus: bachelor (3 og 4 år) 2. syklus: 2-årig master og profesjonsutdanninger på 5 – 6 år 3. syklus: doktorgrad, både ph.d. og dr.philos. – i tillegg diplom ved kunstnerisk stipendprogram I integrerte studieløp er kvalifikasjonene i 1. syklus inkludert


Laste ned ppt "1 Hva er kvalifikasjonsrammeverket Presentasjon for programrådsledere HF 21.01.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google