Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstraordinært årsmøte 2016 Onsdag 6. April. Agenda 1.Godkjenne de stemmeberettigete. 2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.Velge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstraordinært årsmøte 2016 Onsdag 6. April. Agenda 1.Godkjenne de stemmeberettigete. 2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.Velge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstraordinært årsmøte 2016 Onsdag 6. April

2 Agenda 1.Godkjenne de stemmeberettigete. 2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4.Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6.Behandle eventuelt innkomne forslag og saker. 7.Vedta ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund 8.Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 9.Vedta idrettslagets budsjett. 10.Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 11.Foreta følgende valg: 1.Leder og nestleder 2.Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 3.Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 4.To revisorer 5.Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 6.Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

3 Stemmeberettigete De som har er over 15 år og betalt medlemskontingent i USS.

4 Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

5 Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen Dirigent: Referent: Linda Jansen Signering av protokoll:

6 Årsberetning Se utlevert kopi/eget dokument

7 Regnskap og revisors beretning Vedlegg

8 Innkomne forslag og saker Ingen forslag/saker er meldt inn.

9 Ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund Vedlegg: Lovnorm Endring i lovnormene (oppsummering)

10 Medlemskontingent og treningsavgift Medlemskontingent: uendret 100,- Det må etableres en prosedyre for innmeldelse i USS som legges på hjemmesiden. Basert på medlemsliste fakturer regnskapsfører for medlemsåret. Treningsavgift: Uendret

11 Budsjett 2016 Link til nytt budsjett iht kontoplan

12 Organisasjonsplan Styret Styreleder:(på valg) Nestleder(på valg) Kasserer: Hilde Kari Styremedlem:Hege Styremedlem:Linda Styremedlem(på valg) Varamedlem: Huma

13 Valg til styreverv Flg går ut av styret: Rune Hoset Jon R Søbakk Glenn Rimmereide Flg er nye kandidater til styret: Harald Hammerseth Hege Bergsløkken Rune Hoseth

14 Valg Innstilling styre-: Leder: Linda Jansen (endret fra styremedlem) Nestleder:Rune Hoseth (ny) Kasserer: Hilde Kari Dahl (gjenvalg) Medlem:Harald Hammerseth (ny) Medlem: Hege Bergsløkken (ny) Revisor: Styret gis fullmakt til å finne revisor(er) for 2016 Utvalg/møter: Styret gis fullmakt til å peke ut representanter fra USS Valgkomite: FAU

15 Takk for i kveld


Laste ned ppt "Ekstraordinært årsmøte 2016 Onsdag 6. April. Agenda 1.Godkjenne de stemmeberettigete. 2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.Velge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google