Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen i Sunndal – Fagforbundet 18.1.16 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - utredninger - sonderinger/forhandlinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen i Sunndal – Fagforbundet 18.1.16 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - utredninger - sonderinger/forhandlinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen i Sunndal – Fagforbundet 18.1.16 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - utredninger - sonderinger/forhandlinger - intensjonsplan - veien videre 1

2 428 kommuner i Norge, lite endring siste 60 år alle er generalistkommuner med samme oppgaver Store forskjeller i folketall, økonomi og tilbud Eks. folketall: - 1/3 har færre enn 3.000 innbyggere - halvparten har færre enn 5.000 innbyggere - Utsira: 209 innbyggere - Oslo: 648.000 innbyggere - Sunndal: 7.200 innbyggere – middels stor - Nesset: 3.000 - Tingvoll: 3.100 - Surnadal: 6.000 - Oppdal: 6.900 Litt om norske kommuner

3 Litt om kommunereformen - alle kommunene har et utredningsoppdrag - innbyggerne skal informeres og involveres - kommunene gjør selv sine vedtak - fylkesmannen gjør sin selvstendige vurdering/ anbefaling - stortinget gjør endelig vedtak vår 2017 - ev. ny kommune operativ fra 1.1.2020 Fylkesmannen koordinerer arbeidet i fylkene

4 Ekspertutvalget anbefaler… 15.000 – 20.000 innbyggere kommuner som utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion bør være en kommune kommuner som har mer en 25 prosent pendling seg i mellom bør være en kommune 4

5 Vedtatte utredninger for Sunndal Med utgangspunkt i innbygger- undersøkelsen gjennomført februar 2015: Sunndal Sunndal – Nesset Sunndal – Surnadal Sunndal – Oppdal Sunndal – Nesset - Tingvoll 5

6 Økonomiske virkemidler i reformen Tilskudd for å dekke engangskostnadene til ny kommune med under 20 000 innbyggere: - 2 kommuner: 20 mill.kr. - 3 kommuner: 30 mill.kr. Reformstøtte til ny kommune med under 15 000 innbyggere: 5 mill.kr. Sum tilskudd 2 kommuner: 25 mill. kr Sum tilskudd 3 kommuner: 30 mill.kr 6

7 Utredninger i Møre og Romsdal kommunene bestemmer selv hvilke alternativ man vil utrede bestemmer selv hvordan: gjøre det selv ? oppdrag til fagmiljø ? Valg i Romsdal og på Nordmøre: Telemarksforskning 15 alternativer på Nordmøre og 12 i Romsdal er utredet i tillegg er noen 0-alternativer utredet, deriblant Sunndal tema og delutredninger etter målene med kommunereformen - helhetlig og samordnet samfunnsutvikling - bærekraftige og økonomisk robuste kommuner - gode og likeverdige tjenester - styrket lokaldemokrati analysene baserer seg på - offentlig statistikk - innbyggerundersøkelser - intervju med ledere, tillitsvalgte og politikere vekting, tallfesting/score og smilefjes 7

8 8

9 Totalscore for 12 alternativ i Romsdal 9

10 Totalscore for 15 alternativ på Nordmøre 10

11 Alternativer for Sunndal, totalscore 11

12 Resultat utredninger for Sunndal 12 Tema (max skår) Sunndal - Surnadal Sunndal – OppdalSunndal Sunndal – Nesset Sunndal- Nesset- Tingvoll Samfunnsutvikling (80) 252045 50 Økonomi (100) 37,547,56067,552,5 Tjenesteyting (100) 77,572,5507587,5 Lokaldemokrati (100) 35556547,552,5 SUM (380) 175195220235242,5

13 Samfunnsutvikling 13

14 Økonomi 14

15 Tjenesteyting Sunndal 15

16 Lokaldemokrati 16

17 Noe av analysegrunnlaget: a) folks meninger tillegges vekt … Hva mener innbyggere ? Hva mener - kommunale ledere - tillitsvalgte - politikere 17

18 Innbyggerne i Oppdal: 18

19 Surnadal har utredet 5 alternativer. Deres vurderinger på en skala 1-6 (neg.-positiv): 19

20 Tingvoll har utredet 5 ulike alternativer. Deres vurderinger på en skala 1-6 (neg.-positiv): 20

21 Flertall (52 %) for kommunesammenslutning blant innbyggerne i Nesset pr. september 2015

22 Klart flertall for Sunndal blant innbyggerne i Nesset

23 Lokale variasjoner Obs! Kun indikasjoner i områder med få intervju

24 Noe av analysegrunnlaget: b) noen fakta om sentral tema Befolkningsutvikling Næringsliv Økonomi Kommunale tjenester Demokrati 24

25

26 Næringsliv Arbeidsplasser 2008 - 2013 Sunndal: - 6,2 % Nesset: - 21,2 % Tingvoll: - 7,4 % Surnadal: - 2,8 % Oppdal: - 4,9 % Arbeidsplassdekning 2014 Sunndal: 107 Nesset: 59 Tingvoll: 70 Surnadal: 94 Oppdal: 92 Møre og Romsdal: 96 26

27

28 Kommuneøkonomi (%) Frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft 2013 (Norge = 100) - Sunndal … 119 - Nesset…… 108 - Tingvoll….. 96 - Surnadal.. 107 - Oppdal ….. 101 Netto driftsresultat 2014 - Sunndal…… + 3,2 - Nesset……… - 0,6 - Tingvoll …… - 1,1 - Surnadal …. - 0,5 - Oppdal ……. + 1,1 - Møre&Romsdal ……… + 0,1 - Norge……………………… + 1,2 Netto lån ift. til inntekter 2014 (%) ……. kr pr innbygger 2014 - Sunndal ….. 61 ………….. 63.200 - Nesset ……. 86 …………..75.700 - Tingvoll …. 109 ………….. 92.300 - Surnadal …. 64 ………….. 53.000 - Oppdal ……. 50 ………….. 34.400 - Møre og Romsdal … 97 - Norge ………………….. 74.. 50.000 Disposisjonsfond ift. inntekter 2014 - Sunndal …. 11,6 - Nesset …… 1,4 - Tingvoll ….. 4,1 - Surnadal … 9,1 - Oppdal …… 8,0 - Norge ……… 6,4 28

29 Tjenestetilbud barnehage og skole Andel i barnehage (%) og ant. barnehager/private: Sunndal …. 97 ….. 7/0 Nesset ……. 88 ….. 5/2 Tingvoll ….. 93 ….. 2/0 Surnadal …. 94 …. 9/1 Oppdal ……. 93 ….11/9 Ant. skoler med 1-10.trinn og 1-7.trinn* og 8.-10.trinn Sunndal …. 0 … 5 …. 1 Nesset …… 2 … 1 …. 0 Tingvoll ….. 2 … 1 …. 0 Surnadal … 0 … 5 …. 1 Oppdal……. 1** 3 …. 1 * noen er oppvekstsenter ** privat skole 29

30 Demokrati Valgdeltagelse 2015 - Sunndal … 63 - Nesset…… 63 - Tingvoll…. 65 - Surnadal... 62 - Oppdal ….. 60 - Norge ……. 60 Antall kommunestyremedlemmer - Sunndal…………. 27 - Nesset…………… 21 - Tingvoll …………. 25 - Surnadal ……….. 27 - Oppdal ………….. 25 Antall parti repr i kommunestyret - Sunndal ….. 7 - Nesset ……. 6 - Tingvoll ….. 7 - Surnadal …. 6 - Oppdal ……. 7 ( Halsa 3, Rindal 4 …) Politikernes svar på påstanden «Lok.demokratiet fungerer bra» (1-6) - Sunndal …. 4,9 - Nesset …… 4,3 - Tingvoll ….. 4,4 - Surnadal … 5,1 - Oppdal …… 4,0 30

31 Anbefalinger Telemarksforskning Fra 11 til 5 kommuner på Nordmøre: Kristiansund – Averøy - Tingvoll Surnadal – Rindal – Halsa Aure – Hemne - Snillfjord Sunndal – Nesset Smøla 31

32 Sonderinger - forhandlinger Mandat om sonderinger - Delta i innledende sonderingssamtaler med Nesset kommune, eventuelt også med andre kommuner som inviterer til slike samtaler - Diskutere grunnlaget for eventuelle videre forhandlinger om sammenslåing med angjeldende kommune(r). Eventuelle grensejusteringer kan diskuteres - Gjennomføre forhandlinger dersom kommunestyret vedtar det Mandat om forhandlinger (K-styret 13.1.16): - Sunndal-Nesset - Sunndal-Nesset-Tingvoll dersom situasjonen skulle tilsi det 32

33 Sonderinger.. Nesset sonderer om/med a) Sunndal-Nesset m/Sunndalsøra som k.senter b) Romsdalshalvøya m/Molde som k.senter Tingvoll sonderer/inviterer om/med a) Sunndal-Nesset-Tingvoll b) 7 kommuner på ytre m/Kr.sund som k.senter 33

34 Intensjonsplan Omtaler hvorfor og hva man ønsker å oppnå med kommunesammenslåingen Utarbeides som informasjon til folkeavstemningene Noen tema som Sunndal-Nesset diskuterer/forhandler om - målsettinger for den nye kommunen - navn, kommunesenteret, kommunevåpen - samfunnsutvikling og næringsliv - kommuneøkonomi - politisk og administrativ organisering - noe om ulike kommunale funksjoner skal være - ansatte: ingen oppsigelser, virksomhetsoverdragelse - interkommunale samarbeid gjennomgås (39 i S og 42 i N) - grensejusteringer 34

35 Veien videre Februar - mars 2016: forhandle – utarbeide intensjonsplan 16. mars 2016: vedta intensjonsplan 25. april 2016: rådgivende folkeavstemming 15. juni 2016: vedtak i kommunestyret Dersom ja: fellesnemd oppnevnes, skal forberede den nye kommunen som er operativ 1.1.2020. Desember 2016: Fylkesmannens anbefaling Vår 2017: vedtak i stortinget September 2019: nytt kommunestyre velges 1.1.2020: ev. ny kommune operativ 35

36 Takk for oppmerksomheten harriet.berntsen@sunndal.kommune.no


Laste ned ppt "Kommunereformen i Sunndal – Fagforbundet 18.1.16 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - utredninger - sonderinger/forhandlinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google