Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friskolesamling 30. mars 2016 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friskolesamling 30. mars 2016 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Friskolesamling 30. mars 2016 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

3 Datakilder i videregående skole Vigo Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Friskoler i Norge og utlandet Statlige videregående skoler

4 Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir hentet inn elevdata fra friskolene og statlige videregående skoler. Data samles inn i Innsamlingsportalen som driftes av WIS (Waade Information System AS). WIS er i praksis de som gjennomfører innsamlingene og følger opp skolene underveis. Utdanningsdirektoratet sender ut et årlig brev i juni om kommende skoleårs rapporteringer.

5 Innsamlingsportalen Individdata og personvern: Data på individnivå om elever, fagvalg, karakterer, sluttårsak, spesialundervisning … Strenge krav til sikker behandling av data for at ikke uvedkomne skal få tilgang til taushetsbelagte opplysninger Setter krav til både systemet, til skolene som skal fylle ut og til de som skal behandle data

6 Registreringshåndboken Et samarbeid mellom Vigo, Utdanningsdirektoratet og SSB Jobber kontinuerlig for best mulig definisjoner og lik registreringspraksis mellom alle videregående skoler

7 Føringsskrivet Gjelder føring på vitnemål og kompetansebevis Danner grunnlaget for mye av det som står i registreringshåndboken Oppdatert føringsskriv ligger på Udir.no FM er ansvarlig for å veilede friskolene i føringsskrivet

8 Bruk av data Tilskudd Grunnlag for beregning av tilskuddsberettiget elevtall Grunnlag for trekk i rammetilskuddet til hvert enkelt fylke Grunnlag for skolens og revisors elektroniske rapportering i Tilskuddsportalen

9 Bruk av data Data som samles inn i Innsamlingsportalen har også betydning for: beregning av inntakspoeng for elever som søker seg over til fylkeskommunale skoler beregning av elevens rett (når er ungdomsretten oppfylt) Lånekassen benytter også dataene

10 Bruk av data Data som samles inn i Innsamlingsportalen har også betydning for: Til bruk i tilsyn Forskning Statistikk og analyse

11 Elevtall Karakterstatistikk Gjennomføringsstatistikk Elevers fagvalg Fravær

12 Ekstra fokus på fravær med de nye fraværsgrense Vi må kunne forvente mer oppmerksomhet på statistikk på fravær både for hele landet samlet og lokalt Vi ser at særlig mange av friskolene har feilføringer eller har unnlatt å føre fravær i det hele tatt.

13 Gjennomsnittlig fravær ved skolene – ekstremverdier enkelte friskoler

14 Fravær Vi legger inn nye kontroller på dette Viktig at skolene også følger med på fraværet de rapporterer på resultatfila for skoleåret 2015/16.

15 Statistikkportalen

16

17 Utdanningsspeilet 2016 kommer i juni

18 Tall og Forskning

19 Udir.no

20 Statistisk Sentralbyrå (SSB)

21 Rapporteringer 1.9 Inntatte elever ved skolestart på programområde Fylkeskommunen har behov for å vite hvilke elever oppfølgingstjenesten ikke trenger å ta ansvar for. (Dette svarer til fylkeskommunenes innhenting fra egne skoler). Telledato 1.9, rapporteringsfrist 9.9 1.10 Offisielle elevtall, beregning av tilskudd, komplettering av VIGO inntak for neste års søkeprosess. Her rapporteres elever, programområder og fag. Grunnlag for generering av skjema til bruk ved elevtallsrapportering 1.10. Brukes også som grunnlag for elevstatistikk hos SSB og Utdanningsdirektoratet. Grunnlag for trekk- og korreksjonsordning. (Revisjonsrunde i slutten av november). Telledato 1.10, rapporteringsfrist 7.10

22 Rapporteringer 13.10 Korreksjon av data for foregående skoleår Karakterer som er endret etter 25. juni (Klage, endret/ny sensur). Brukes som grunnlag for karakterstatistikk. (Revisjonsrunde i siste halvdel av oktober). Rapporteringsfrist 13.10 25.11 og 9.1 Elever som har sluttet og begynt ved skolen Opplysningene har betydning for rettsberegning og for at elevene skal kunne søke seg inn på Vg2 og Vg3. Brukes også til å få elever som slutter raskere til OT for at elevene skal få oppfylt sin rett til oppfølging. Rapporteringsfrister 25.11 og 9.1

23 Rapporteringer 1.2 Terminkarakter (1. termin) Brukes av fylkene for foreløpig inntak. Rapporteringsfrist 2.2. 1.4 For beregning av tilskudd, offisielle elevtall. Grunnlag for generering av skjema til bruk ved elevtallsrapportering 1.4. Grunnlag for trekk- og korreksjonsordning. Telledato 1.4, rapporteringsfrist 7.04.

24 Rapporteringer 25.6 Standpunkt- og eksamenskarakterer (Vg1 og Vg2) Brukes for inntak til fylkeskommunale videregående skoler. Standpunktkarakterer bør føres så fort disse foreligger slik at det er klart til eksamenskarakterene kommer. Rapporteringsfrist 23.6.

25 Riktig kontaktinformasjon Juridisk, tilsyn og tilskudd - foretaksnummer Statistikk, masseutsendelser og eksamen – bedriftsorganisasjonsnummer Sjekk i NSR at det er riktig e-postadresse på både foretaket og bedriften Hvis dette er riktig oppdatert fra NSR, vil det også bli riktig i Brønnøysund. Innsamlingsportalen – ofte bestemte personer som har ansvaret, send informasjon om endringer direkte til WIS: ove@wis.noove@wis.no

26


Laste ned ppt "Friskolesamling 30. mars 2016 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google