Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST

2 Aktiviteter i 2007 Import av friskoledata (elever/elevkurs) for 2007/2008 er nå synkronisert ut til fylkene. Nytt ajourhold/vasking av kodeverket oktober Differanser mellom lokal og sb på elevkurs og fagtabellene. (ref Rolf sine feilstatistikk). 1.oktober eksporten (1.desember) Tilgang til felt i 5S012 Preutfylt skjema neste år Neste års kurs Fylkene skal selv kunne krysse ut feltet ”Preutfylt skjema”. Feltet ”Neste års kurs” blir låst og fylt ut av KDV (ved Elin og Rønnaug) first 15.okt. Sendes så ut til høring/oppdatering. Hva gjør vi med KRO/KRØ etc ? Vi begynner med KRO-variantene i inneværende år. Historiske data i VIGO må konverteres i VIGO.

3 Aktiviteter i 2007 II Hva/når gjør vi noe med Fremmedspråkfag-kodene Vi glemmer problematikken. Det ansees som tilnærmet uoverkommelig å korrigere disse data for forrige skoleår. Vi forventer at bruken av disse kodene blir brukt korrekt i årets innsamling. Fødselsnr Fylkene får ikke generert et D-nr hos DSF. De får kun bruke eksisterende D-nr.SSB undersøker om de kan påvirke at VIGOsystemet får tilgang til å opprette nye D-nr. Det opprettes et sentralt organisasjon som koordinerer/genererer felles fødselsnr for alle fylkene (og friskolene ?). Fødselsnrbehandling.Ser ut til å virke tilfredsstillende nå, men det er ”historiske” feil i basen.

4 Aktiviteter i 2007 III Import av skolefiler: Det skal implementeres en konverteringsrutine/tabell i skoleimportprogrammet og sync-programmene i sentralbasen som automatisk oversetter fra gammel til ny kode for fag og kurs/programområde. Også en sjekkrutine der en kontrollerer om det er registrert flere elevkurslinjer med samme mening (innhold) – der programmet automatisk fjerner ”dublettene”.

5 VIGOsentralbase – STATUS 2007

6 VIGOsentralbase – Privatskoleflyten VIGO Sentralbase Privatskole SAS VIGO Lokal WIS-basen Kontroll

7 VIGOsentralbase – Kontrollrapporter VIGO Sentralbase SASVIGO Lokal BRIO Kontrollrapporter (fase-2) BRIO Kontrollrapporter (Fase-1) BRIO Kontrollrapporter Avviksrapporter (Fase-3) BRIO Kontrollrapporter Avviksrapporter (Fase-4)

8 VIGOsentralbase – Meldingsbase VIGO Sentralbase SASVIGO Lokal Meldingsbasen Kontroll Meldings program Meldings program Meldings program

9 VIGOsentralbase – Planer VIGO Sentralbase VIGO Rapportering BRIO/SQL WSWS SAS/ VOKSEN/ OT SAS/ Voksen/ OT VIGO WEB Søknad Inntak Rapportering Fagopplæring Skoleregistrering Fylkesadm Udir SSB Lånekassen Forsvaret SAS VIGO Lokal VIGO Lokal 18 lokale baser

10 VIGOsentralbase - Hva planlegges ? –SAS skal kommunisere direkte til VIGOsb –Privatskolene skal kommunisere direkte til VIGOsb –WEB-løsninger direkte mot VIGOsb Søknad Tilbud Skolestatistikker Småskoleløsning (både grunnskole og vg skole) : –Registrering av undervisning (kurs, fag og karakterer) –Utskrift av vitnemål Analyseverktøy

11 VIGOsentralbase - Hva planlegges ? VIGO skal distribuere alt kodeverk til SAS Kodeverksdistribusjon : –KVG skal lage et strategidokument for kodeverksdistribusjon.. –Overordnet dokument må lages (Brynjulf, Rolf, Ingar og Elin). Lages på 4.okt.2007 –Etterpå må det lages et teknisk grensesnittsdokument av representant fra GREP og IST som skal forelegges på neste KVG-møte. –Ferdig til 01.mars.2008

12 VIGOopplæring - Status VIGOopplæring i drift siden april Stabilisert programmet – begrenset feillog Kommet i videreutviklingsfasen Arb.gruppen er nå inne i prioriteringen av vu-lista Forslag om å arrangere erfaringsmøte i hver region. Holde kurser i rapporteringsverktøyene. Følge opp integreringen mellom inntaks- og formidlingsdelen. Planlegger å holde innføringskurs Holder spesial/oppfølgingskurs pr fylke

13 VIGOweb fagoppl - Hva planlegges ? SB-fagopplæring : Kravspesifikasjonsarbeid : Oppstart av kravspesifikasjonsarbeidet skulle allerede vært ferdig i henhold til tidligere planer. IST har startet arbeidet med disse kravspesifikasjonene (SB-fagopplæring og WEB-fagopplæring) Formidlingsdata, i den grad vi kan isolere disse fra øvrig fagopplæringsdata blir fase-1 med målsetning om produksjonsstart 1.april.2008. Øvrige fagopplæringsdata (kontrakt, tilsyn, prøve etc) blir fase-2, 3, 4 med målsetning om produksjonsstart av fase-2 sept.2008.

14 VIGOweb fagoppl - Fremdriftsplan Kravspec 1.sept.2007 Programmering 15.feb.2008 Test hos brukere 1.mars.2008 Produksjonstest 15.mars.2008 Produksjon 1.apr.2008 Justering/oppfølging av produksjonsbase og programvare (1.apr – 1 juli) Statistikker SSB/Udir ??? Fylkene ???


Laste ned ppt "VIGO Inntak og Formidlingskonferansen 26.september 2007 Ingar Helstrup, IST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google