Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skedsmo FK Jentesamling 1. juni

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skedsmo FK Jentesamling 1. juni"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skedsmo FK Jentesamling 1. juni
2017

2 Agenda Innledning ved Styreformann – Ole Andrè Mora
Samarbeidsavtale mellom Skedsmo FK og LSK Kvinner Planlagte aktiviteter i jentefotballen i Skedsmo FK Jenterekrutteringsprosjektet 2017

3 Samarbeidsavtale mellom Skedsmo FK og LSK Kvinner
Formålet er å unngå at damespillere forsvinner ut av kretsen Samarbeidsavtalen går blant annet ut på hospitering begge veier til begge klubber Ønsker at spillerne blir lengre i klubben De spillerne i Skedsmo som trenger mer utfordring får prøve seg sammen med LSK Vil gjennomføre fellestreninger og en felles treningsleir Skedsmo ønsker å bygge en toppkultur LSK Kvinner har gode rollemodeller som Skedsmos jenter kan lære mye fra

4 Jentefotballens Dag 2017 Et av satsningsområdene i NFF og NFF Akershus er Jenter Kretsen oppmuntrer alle klubber til å arrangere Jentefotballens Dag Skedsmo FK vil arrangere jentefotballens dag i løpet av august Dette blir en dag hvor alle jentene samles på stadion til felles fotballtrening, foredrag og aktiviteter (mat blir det også) Vil benytte ressurser fra jentelagene til å bidra inn i planlegging og gjennomføring Jobber for at ressurser fra LSK Kvinner også kommer! Kretsen vil bli invitert på besøk for å overvære arrangementet

5 Skedsmo FK - Aktiviteter 2017
«Årets jenteklubb 2017» Samarbeidsavtale med LSK Kvinner Jenterekrutteringsprosjektet 2017 Jentefotballens dag

6 Mål  Årets jenteklubb 2017 Kriterier for å bli SendRegning Årets Jenteklubb i NFF Akershus 2017: Klubben skal ha egen jenteansvarlig - legges inn i FIKS Kompetanse - sørge for at trenere rundt jentelag også er med på trenerkurs, gjennom egne arrangement eller i samarbeid med andre klubber. Plan for rekruttering av de yngste jentene/ nye spillere Tiltaksplan for å redusere frafall - gjennom beholde/øke antallet jenter i klubben som trenere, spillere/keepere, dommere, ledere. Tiltak som f.eks. trenerkurs, dommerkurs og temakvelder Arrangere Jentefotballens dag, årlig - fokus på stor og bred deltakelse. Meld gjerne i fra til krets om tid og sted, så har kretsen anledning til å besøke arrangementet.

7 Jenterekruteringsprosjektet ved NFF Akershus

8 Formålet med prosjektet
Prosjektets formål er å rekruttere jenter til andre roller i klubbene Stort frafall blant jenter i alderen år Ønsker beholde disse ressursene som sitter på mye kompetanse i klubbene Ønsker å beholde de primært i egen klubb

9 Hvem er prosjektet for Dette prosjektet er for alle spillere på jentesiden som har fylt 15 år Kretsen vi vil foreta et besøk i forbindelse med en trening for å holde kortfattede motivasjonsforedrag på min Motivasjonsforedraget holdes av en til to kvinnelige dommere og trenere som forteller om sin hverdag Målsettingen er at jentene skal få litt informasjon om innholdet i rollene, og få se hvilke muligheter det gir.

10 Tenkt prosess kretsen – Jenterekruteringsprosjektet
Kretsen holder et motivasjonsmøte lokalt Kurs; Grasrottrenerkurs og dommerkurs (Uke 24) Spillerne prøve seg i de nye rollene (dommer, trenerassistent, fotballskole etc) Samling i regi av kretsen for nyrekrutterte dommere og trenere (høst)

11 Tentativ plan Skedsmo FK
Info skriv til lagledere og trenere (muntlig info gitt til noen lag) Finne en dato for motivasjonsmøte som passer for alle, mulig 2 møter Obligatorisk oppmøte for alle jenter mellom 15 og 17 år på motivasjonsmøte Tar med Jenter 13 og 14 – vil ikke få oppfølgingskurs til høsten men for mulighet for trener og dommerkurs Invitere med de jentene som har sluttet det siste året Kartlegge hvor mange som vil delta på kurs, over 10 så kan vi kjøre lokalt kurs Avholde kurs – delta på felleskurs eller lokalt kurs Involvere de «ny» rekrutterte dommerne og grasrottrenerne i relevante oppgaver fremover Som dommere Som assisten trener, instruktør fotballskole, bidra på akademiet Oppføling av klubb; Dommeransvarlig, eventuelt andre i klubb må bidra med støtte og oppfølging Treneransvarlig, jenteansvarlig eller andre bidrar med støtte og oppfølging

12 Jentefotballens Dag 2017 Et av satsningsområdene i NFF og NFF Akershus er Jenter. Kretsen ønsker å oppmuntre alle våre klubber til å være aktive i rekrutteringsjobben gjennom blant å arrangere Jentefotballens Dag Ved å gjennomføre Jentefotballens Dag 2017 vil klubben motta et beløp på kr 5000,- fra NFF Akershus når arrangementet er gjennomført For å kunne motta dette beløpet ønsker Kretsen at: Arrangementet skal meldes ifra til kretsen før gjennomføring Arrangementet er gjennomført innen 15.9 Rapport sendes kretsen etter tiltaket er gjennomført Kretsen kommer gjerne på besøk ved gjennomføring Skedsmo FK er med

13 Årets jenteklubb 2017 Kriterier for å bli SendRegning Årets Jenteklubb i NFF Akershus 2017: Klubben skal ha egen jenteansvarlig - legges inn i FIKS Kompetanse - sørge for at trenere rundt jentelag også er med på trenerkurs, gjennom egne arrangement eller i samarbeid med andre klubber. Plan for rekruttering av de yngste jentene/ nye spillere Tiltaksplan for å redusere frafall - gjennom beholde/øke antallet jenter i klubben som trenere, spillere/keepere, dommere, ledere. Tiltak som f.eks. trenerkurs, dommerkurs og temakvelder Arrangere Jentefotballens dag, årlig - fokus på stor og bred deltakelse. Meld gjerne i fra til krets om tid og sted, så har kretsen anledning til å besøke arrangementet.


Laste ned ppt "Skedsmo FK Jentesamling 1. juni"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google