Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 2001: Forskrift om individuell plan  2004: FoU-prosjekt:  2006: SamPro breddes ut i store deler av Midt Norge  2015 :

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 2001: Forskrift om individuell plan  2004: FoU-prosjekt:  2006: SamPro breddes ut i store deler av Midt Norge  2015 :"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.visma.no/sampro

2  2001: Forskrift om individuell plan  2004: FoU-prosjekt:  2006: SamPro breddes ut i store deler av Midt Norge  2015 : 160 kommuner – 65.000 deltakere Oppdragsgiver sine viktigste mål:  Mer brukermedvirkning  Bedre samhandlingen mellom helseforetak og kommunene Bakgrunnen for SamPro

3  Et Web-basert samarbeidsverktøy  Tilbyr samarbeid på tvers av fag og sektorer  Trenger kun tilgang til Internet: www.sampro.nowww.sampro.no  Visma IKT drifter systemet for alle kundene  Stor vekt på sikkerhet og tilgangsstyring Hva er SamPro?

4  Roller og ansvar(hvem gjør hva)  Behovskartlegging(planeier sin situasjon)  Mål og aktiviteter(planeier sine mål, hvordan kan de nåes)  Meldinger-kalender (kommunikasjonen i planarbeidet)  Varslinger (hvordan bli holdt oppdatert)  Dokumenter(tilgang til sentrale dokumenter) Hva inneholder SamPro?

5 Lokal administrator: Overordnet ansvar på tvers av personer og planer. Kan opprette nye personer. Har samlet oversikt over alle planer, og hvem som er koordinatorer i kommunen. De fire rollene: Planeier: Gir samtykke til å benytte SamPro. Bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger. Er den som har størst innflytelse på hvordan planarbeidet skal foregå. Koordinator: Kan opprette nye planer og legge til plandeltakere. Styrer tilgangsrettigheter i samarbeid med planeier. Kan opprette eller inndra brukerkontoer. Plandeltakere: Har tilgang til én eller flere planer. Kan oppdatere egne personopplysninger. Kan bestemme hvilke varslinger en ønsker. Kan oppdatere planen i tråd med sine rettigheter

6 Tilgang til SamPro på tvers av kommuner Helseforetak B A C

7  Planeier i førersetet!  Lett å kommunisere – også mellom møtene  Skriver referat på møtene – lite etterarbeid for koordinator  Oversikt over ansvar og oppgaver – planen er lett tilgjengelig De største gevinstene med «plan på nett»

8 Siri Nordmann Situasjonen: 25 år Diagnose innen autismespektret (Aspergers syndrom) Få venner - ensom Fysisk lite aktiv Trenger en del oppfølging i boligen sin Hun har en individuell plan i ”SamPro” Siri sine viktigste drømmer og ønsker: Å få en fast jobb Greie seg mest og best mulig sjøl Trygge og gode venner

9  Hjelpefunksjonen  Tilgjengelig fra fra «Hjelp» inne i SamPro og her: https://www.individplan.no/SamProUI/Help/https://www.individplan.no/SamProUI/Help/  Visma Community (Visma sitt nettsamfunn)  SamPro har eget fagområde på www.community.visma.nowww.community.visma.no  Kan registrere saker, få informasjon, delta i diskusjoner mv.  SamPro-support  E-post:support.fagsys@vismaunique.nosupport.fagsys@vismaunique.no  Tlf: 455 06 138  Generell SamPro-informasjon  www.visma.no/sampro www.visma.no/sampro Viktige informasjonskilder for SamPro

10  Lett å lære og lett å komme i gang  Krever at noen tar et overordnet ansvar for systemet  Aktive planeiere (eller foresatte) inspirerer til SamPro-bruk  Meldingssystemet er det som brukes aller mest!  Noen benytter SamPro til andre samhandlingsbehov  Planeierne får et eierskap til planen og planarbeidet Noen erfaringer utover landet

11 15 000 medlemmer i integrert nettsamfunn Visma Community:  Kundedrevet utvikling  2500 daglige besøkende  60 nye diskusjoner/mnd  190 svar/mnd  https://community.visma.no/


Laste ned ppt " 2001: Forskrift om individuell plan  2004: FoU-prosjekt:  2006: SamPro breddes ut i store deler av Midt Norge  2015 :"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google