Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI-programmet i Vestfold og Telemark Erfaringer pr. mars 2007 Av Henrik D. Finsrud Arbeidsforskningsinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI-programmet i Vestfold og Telemark Erfaringer pr. mars 2007 Av Henrik D. Finsrud Arbeidsforskningsinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI-programmet i Vestfold og Telemark Erfaringer pr. mars 2007 Av Henrik D. Finsrud Arbeidsforskningsinstituttet

2 Spørsmålene Hvem er med? Organisering Involvering av bedriftene – hvordan? Hvordan blir erfaringer videreført? Prioritering av innsatsområder og bruk av virkemidler? Integrering av forskningsprosjekter innen innovasjons- og org. faglige tema

3 Hvem er med? Vestfold:  Høgskolen med NCE og AFI, komp megling  Bredt, etablert partnerskap  Næringsselskaper  5 næringsmiljøer Telemark:  Høgskolen, Tel-Tek, Telemarksforskning Bø og Notodden, AFI  Partene, fylkeskommunen, IN, næringsselskaper, Arena  IndustriCluster Grenland

4 Organiseringen av VRI-arbeidet i Vestfold Innledende søknadsprosess Tove Lisbeth Vasvik, fylkesordfører, leder Svein Kr. Waale, fylkesvaraord Leif O. Halse, fylkestingsrep Bjørn Strandli, ass. Fylkesmann Halvor Austenå, rektor Høgskolen i Vestfold, Per Kr. Finstad, distriktsekretær LO Vestfold Viggo Hagen, Fellesforbundet Vestfold, Einar Røsås, regiondirektør NHO Vestfold, Runar Larsen, dir. Gilde, styreleder NHO Ole Johan Sandvær, dir Innovasjon Norge Bjørn Ole Gleditch, KS, ordf. Sandefjord Torvald Hillestad, KS, ordf. Re Karl Einar Haslestad, KS, ordf. Sande Trine Heibø Holm, leder Aetat/NAV Sekretariat Thomas Brekke, FOUI-HVE Åke Uhlin,,FOUI-HVE Stein Ivar Hansen, RI-HVE Henrik D. Finsrud, AFI Verdiskaping Vestfold Referansegruppe for VRI Halvor Austenå, rektor HVE, leder Einar Røsås, regiondir. NHO Per Kr. Finstad, distr.sekr. LO Nils Henning Hontvedt, KS Vestfold, Jørn Rangnes, dir. Vestfold fylkeskom. Bjørn Gustavsen, FOUI-HVE/AFI Funksjon: styringsgruppe for VRI Funksjon: referansegruppe for VRI Funksjon: utøvende

5 Styringsgruppe ved søknadstidspunkt -under etablering  Næringslivsleder  Fagforeningsleder  Fylkeskommunen  Innovasjon Norge  Rektor Høgskolen  Direktør AFI Koordinator ved høgskolen ved enhet for Regional Innovasjon – under avklaring

6 Mulige satsingsområder for VRI-Vestfold: Status pr. 14. mars 2007 NæringsmiljøBedrifterAktivitet Elektronikk 30+Tung NCE-satsing EC-revitalisering Næringsmiddel 8+”Næringsmiddelforum Vestfold”? Offshore engineering 4+ Kobling Telemark + Buskerud Engineering house BTV-samarbeid høgskolene Vannrense- teknologi 18+ Kobling Telemark Workshop avholdt, interrimstyre Kultur og næring Media, Vikinger i Vestfold, Hammerdalen Larvik? Media: små enheter Kultur: Etablerte prosjekter

7 Mulige satsingsområder for VRI- Telemark: Status pr. 14. mars 2007 IndustriCluster Grenland: 7+ IKT Grenland: 10+ Green Partner: 60+ Miljø og Energi – Arena: samme miljø som over Samarbeidende Verkstedsbedrifter Grenland: 12+ Biomedisinsk forum: 5+ (personlige medlemmer) Reiseliv-hoteller: 15+

8 Videreføring av erfaringer Avhenger av kontinuitet på FoU-siden + styringsstruktur (partene) VRIs oppstart gjort dette til et kritisk tema: nye miljøer uten erfaring sterkt på banen, både på forskningssiden og på styringssiden Utsikter til mye penger og uklar forskningsprofil innledningsvis har skapt betydelig innslaget av politiske prosesser og interessekamp

9 Arbeidsformer søknadsperioden Intervjuer/samtaler/møter med bedriftsrepresentanter, enkeltvis og i grupper Samtaler med institusjonelle aktører Presentasjoner og diskusjoner i partnerskapets styringsgruppe Workshops med hvert næringsmiljø Workshop/dialogsamling med rep fra alle næringsmiljøene samlet

10 Samarbeid kunnskapsmiljøer Samarbeider i sekretariat – rigging og søknad Samarbeid i VRI prosjektets gjennomføring Etablering av enhet for Regional Innovasjon på Samfunnsfag Samarbeid høgskoler BTV Effekter av VRI internt på høgskolen allerede  Samarbeid Samfunnsfag og Realfag (NCE)  SHP-søknader: microtech + RegInn?  Master i innovasjon, klynger etc.


Laste ned ppt "VRI-programmet i Vestfold og Telemark Erfaringer pr. mars 2007 Av Henrik D. Finsrud Arbeidsforskningsinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google