Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukerforum 4. juni 2014 Bjørn Egidius Helle, Leder administrative fellesfunksjoner, OSS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukerforum 4. juni 2014 Bjørn Egidius Helle, Leder administrative fellesfunksjoner, OSS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukerforum 4. juni 2014 Bjørn Egidius Helle, Leder administrative fellesfunksjoner, OSS

2 Et sentralt henvisningsmottak er tiltak for å øke pasientsikkerhet og kvalitet: Ett mottakssted for all innpost fra Posten Norge gir større kontroll over henvisningsmottak enn dagens modell med levering til fire hovedlokasjoner og videre postdistribusjon til avdelingsvise henvisningsmottak Sikrer at henvisning registreres og tilgjengeliggjøres i pasientadministrativt system på mottaksdato. Vurderende lege/psykolog vil få raskere tilgang til henvisning og tilleggsopplysninger enn dagens ordning. Feilsendte henvisninger kan korrigeres og være tilgjengelig for rett mottaker samme dag Redusert antall personell som ivaretar mottak av eksterne henvisninger sannsynliggjør mer ensartede arbeidsprosesser og registreringspraksis

3 Et sentralt henvisningsmottak er tiltak for å øke pasientsikkerhet og kvalitet: Redusert antall personell som ivaretar skanning av enkeltstående journaldokumenter gir økt kvalitet i pasientjournalen Kan bidra til å oppfylle Helse Sør-Øst RHF oppdrag for oppfølging i regionens helseforetak i regi av det regionale prosjektet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid, kalt ”Glemt av sykehuset” Kan bidra til å implementere endringstiltak foreslått av Gjennomføringsprosjektet, vedtatt av sykehusledelsen og foretakets styre

4 Dagens papirflyt Posten Norge Brev Forskningsveien 2 Postmottak EphorteDIPS Basware SakarkivHenvisningsmottak Regnskap Elektronisk arbeidsflate Posten Norge Intern post Klinikk / avd / seksjon Aker/Ullevål/Radium/ Rikshospitalet Henvisning på papir

5 Målbilde papirflyt etter 20 okt 2014 Posten Norge Brev Forskningsveien 2 Postmottak EphorteDIPS Basware SakarkivHenvisningsmottak Regnskap Elektronisk arbeidsflate

6 Målbilde papirflyt etter 20 okt 2014 Posten Norge Brev Forskningsveien 2 Postmottak EphorteDIPS Basware Sakarkiv HenvisningsmottakRegnskap Elektronisk arbeidsflate

7 Målbilde papirflyt etter 20 okt 2014 Posten Norge Brev Forskningsveien 2 Postmottak EphorteDIPS Basware Sakarkiv HenvisningsmottakRegnskap Elektronisk arbeidsflate

8 Posten Norge Brev Forskningsveien 2 Postmottak EphorteDIPS Basware Sakarkiv HenvisningsmottakRegnskap Elektronisk arbeidsflate Avd.mottak Klinikk AKlinikk BKlinikk C Avdelingsmottakene får elektronisk tilsendt henvisning med vedlegg fra sentralt henvisningsmottak Henvisningsmottak organisatorisk nær Sakarkiv / postmottak Henvisningsmottak fysisk nær Sakarkiv / postmottak

9 Arbeidsoppgaver i sentralt henvisningsmottak Mottak av henvisninger - Stemples og registreres inn i det pasientadministrative system Skanne inn henvisning og eventuelle vedlegg. Makulere henvisning etter innskanning Skanne inn annen tilsendt pasientrelatert post Fortsatt uavklart, håndtering av tilsendte røntgenbilder på CD.

10 Arbeidsoppgaver i avdelingsmottak Innhente eventuelle allerede rettighetsvurdering og tilleggsopplysninger Bestille evt. undersøkelser som lege har rekvirert Booking av polikliniske timer Booking av innleggelser Sende ut korrekt brev til pasient med rettighetsvurdering, tid for konsultasjon og informasjon om rettigheter Oppfølging av henvisningslister og ventelister for å unngå fristbrudd.

11 Organisering og rekruttering Henvisningsmottak OUS er en seksjon Liv Hilde Hole er ansatt som seksjonsleder Teamorganisering, ett team pr klinikk Teamet har ansvar for kommunikasjon og service overfor ”sine” avdelingsmottak Operativ organisasjon fra 10. okt 2014

12 Målbilde papirflyt etter 20 okt 2014 Posten Norge Brev Forskningsveien 2 Postmottak EphorteDIPS Basware Sakarkiv HenvisningsmottakRegnskap Elektronisk arbeidsflate


Laste ned ppt "Superbrukerforum 4. juni 2014 Bjørn Egidius Helle, Leder administrative fellesfunksjoner, OSS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google