Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundets kvalitetsbegrep  Alle innbyggere skal gjennom det offentlige ha tilgang på tilpassede velferdstjenester av god.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundets kvalitetsbegrep  Alle innbyggere skal gjennom det offentlige ha tilgang på tilpassede velferdstjenester av god."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.sammenforkvalitet.no

2 Fagforbundets kvalitetsbegrep  Alle innbyggere skal gjennom det offentlige ha tilgang på tilpassede velferdstjenester av god kvalitet.

3 Samarbeidsavtale om Kvalitetskommuner 23.oktober 2006 Mellom Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene: Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

4 Hovedprosjektet, kvalitetsutvikling i: pleie- og omsorgssektoren oppvekstsektoren -barnehage og skole Samarbeidet kan senere utvides til andre sektorer og temaer.

5 Redusert sykefravær  Involvering av ansatte i utviklingsarbeidet gir bedre arbeidsplasser og redusert sykefravær  Den negative utviklingen i sykefraværet tilsier et målrettet samarbeid både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv

6 Lokalt Deltakerkommunene velger selv innretning og organisering av arbeidet, men må sikre representasjon fra de folkevalgte, ledelsen og de ansattes organisasjoner i styringen av arbeidet. Arbeidet må forankres i alle arbeidstakerorganisasjonene lokalt.

7 Videre oppfølging Invitasjon til kommunene i desember 2006, søknadsfrist 15.02.07. Oppstartkonferanse for de utvalgte kommunene, ca 50 stk., i mars 2007. I samarbeidsavtalen står det at prosjektene lokalt bør ha en varighet på to til tre år.

8 Forslag til Plattform for - et samarbeid mellom Lørenskog kommune, Fagforbundet, UNIO og............ Hovedmålsettingen er at alle innbyggere i Lørenskog kommune skal ha tilgang på velferdstjenester av god kvalitet. De folkevalgte og de ansatte i Lørenskog kommune og deres organisasjoner ønsker å forbedre kvaliteten på kommunenes tjenester. Kvalitetsutviklingen skal bygge på det arbeidet som kommunen allerede gjør. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne, de ansatte og innbyggerne. Innbyggerne skal merke konsekvensene av arbeidet i form av bedre kvalitet på kommunens tjenester. De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Kvalitet oppnås best ved å satse på ansatte som har nok tid, ressurser, kompetanse og vilje til å gjøre en god jobb. Det er videre et mål å redusere sykefraværet i Lørenskog kommune. Involvering av de ansatte i utviklings- og fornyingsarbeid gir bedre tjenester, bedre arbeidsplasser og redusert sykefravær. Lørenskog k. vil i første omgang satse på kvalitetsfremmende arbeid på følgende områder: Pleie- og omsorgstjenesten Skole- og oppveksttjenesten Sosialtjenesten Renhold, riktig kvalitet etter norsk standard Lørenskog kommune mener at tjenester av god kvalitet Har tilstrekkelig med ressursser for å kunne tilby alle innbyggere det de har behov for Skal sørge for at menneskene som er avhengige av tjenestene får det de trenger Har et særlig ansvar for at mennesker med spesielle behov får et trygt liv Skal være bærekraftige og ta hensyn til miljøet Skal være etiske og frie fra korrupsjon Skal være effektive og tilgjengelige for alle Skal aktivt involvere arbeidstakerne og sikre et trygt arbeidsmiljø Denne plattformen for kvalitetsutvikling uttrykker felles grunnlag og målsettinger for de involverte, og er basis for konkrete kvalitetsprosjekter i Lørenskog kommune.

9 Ny hovedavtale  Den nye hovedavtalen i KS-området (2006) utvider administrasjonsutvalgets arbeidsoppgaver.  I §4, Partssammensatte utvalg heter det: " I halvårlige møter drøftes dessuten kvalitets- fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte."  Denne bestemmelsen gir oss rett til å delta i kvalitets- og fornyingsarbeidet, og  Plikt til å holde oss orientert om hva som foregår på de nevnte områdene

10 Følg med på www.fagforbundet.no Klikk på vignetten Sammen for kvalitet Kontaktinformasjon: trond.jensrud@fagforbundet.no - mob. 91310960 anne-grethe.krogh@fagforbundet.no - 95273051 tone.zander@fagforbundet.no - 90855063


Laste ned ppt "Fagforbundets kvalitetsbegrep  Alle innbyggere skal gjennom det offentlige ha tilgang på tilpassede velferdstjenester av god."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google