Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dommerkontaktmøte 22 mai 2016. Status påmelding Per 18 mai er det påmeldt 455 dommere. fortsatt mangler det påmelding fra flere klubber, anslagsvis 50.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dommerkontaktmøte 22 mai 2016. Status påmelding Per 18 mai er det påmeldt 455 dommere. fortsatt mangler det påmelding fra flere klubber, anslagsvis 50."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dommerkontaktmøte 22 mai 2016

2 Status påmelding Per 18 mai er det påmeldt 455 dommere. fortsatt mangler det påmelding fra flere klubber, anslagsvis 50 - 70 dommere. Foreløpig påmelding viser følgende: Antall dommere påmeldt Sone121 Sone235 Sone334 Sone473 Sone565 Sone6113 Sone793 Sone821

3 Status påmelding Fordeling per nivå: Nivå123456 SoneElite1 div Menn2 div M/K J/G 18 - 203 div M - K J/G 18 -203 div kvinner /JG 16 - 18 - 204 -5 div K/M - J/G 14 - 16 1002011 2000001 3001031 4001105 5008013 61010019 7205105 8000013 Nivå789101112 SoneK 5 - 6 div - J/G 14 - 15 årK 7 - 8 div - J/G 13J/G 12 - 13J/G 11 - 12 år - 13 år10 - 11 år fra sesong 210 - 11 år sesong 1 1002284 21483106 32347011 4810321425 532751816 647841947 748391339 80110104 Tall basert på påmelding per 20 mai.

4 Dommerkontakten - Hvilken rolle har denne? Oppgaver for dommerkontakten: Melde opp klubbens dommere via Turneringsadministrasjon (TA) før hver sesong, både til vanlig sesong og til Beachsesong. Sørge for utstyr til dommerne Lage dommermiljø i klubben (bruk erfarne dommere i egen klubb, eller i nærområdet, gjerne i samarbeid med dommeransvarlig på regionskontoret) Rekruttere nye dommere og melde inn behov for kurs til regionen Bidra til at egen klubb har en aktiv rolle og forståelse for rekrutteringsarbeid også for dommere. Ikke rekruttere alle selv, men bidra! Melde inn til region dommere som er særskilt interesserte eller som man opplever dømmer på feil nivå. ( for høyt eller lavt nivå) VÆRE TILGJENGELIG FOR DOMMERNE I KLUBBEN!

5 Dommerkontakten - Hvilken rolle har denne? Oppgaver for dommerkontakten bør også være: Orientere dommerne om retningslinjer for innmelding av sperreskjema, forfallsregler, osv. Representere dommerne i håndballgruppens styre / sportslig utvalg i de tilfeller hvor dommerarbeid er tema på styremøte. Rapportere uheldige episoder til regionen Eksternt samarbeide med Andre dommerkontakter, fortrinnsvis i egen sone Region Eventuelt dommerutviklere og talentansvarlige i region Bidra til å få talentene og dem med særskilt stor interesse opp og frem. VÆRE TILGJENGELIG FOR DOMMERNE I KLUBBEN!

6 Dommerkontakten - Hvilken rolle har denne? Nyttige linker for dommerkontakten: https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet1/dommere/dommerkontakt/ All nødvendig informasjon for dommerkontakter finner du på handball.no

7 Dommerkontakten Ingen dommerkontakt, ingen dommere? Et lag i klubben din er uten trener. Hva kan vi forvente skjer med laget i løpet av relativt kort tid? Spillerne slutter…. Bør ikke klubbens dommere også ha en trener? Trenger dommerkontakten erfaring som dommer? Engasjert og evne til å skape engasjement Evne og lyst til å få med seg alle Uten dommerkontakt, med en ikke fungerende dommerkontakt eller uten et miljø, vil med stor sannsynlighet dommerne slutte å dømme…. Man trenger ikke å stå alene som dommerkontakt! Få med deg ett eller flere styremedlemmer, tidligere eller nåværende dommere eller engasjerte foreldre som kan være med å bidra! Kort fortalt handler rollen som dommerkontakt om å se og støtte den enkelte dommer. Spesielt gjelder dette de yngre og nye dommere. Husk her at nye dommere også kan være godt voksne personer som er ny i sin rolle som kampleder.

8 Dommerutvikling Klubb er alltid ansvarlig for både spiller og dommerutvikling. Region bidrar med kompetanse og utviklingsmiljøer med følgende fordeling: Barnekampledere, dømmer minihåndball og 10 – 11 år (15 års aldersgrense) o Klubb er hovedansvarlig for utdanning og oppfølging. Region bidrar på forespørsel ( tidlig henvendelse!) o I all hovedsak bør fokus være å bidra til at flest mulig dommere ønsker å videreutdanne seg til dommer 1 o Særskilte talenter eller dommere med stor interesse? Meld fra til region!

9 Dommerutvikling Klubb er alltid ansvarlig for både spiller og dommerutvikling. Region bidrar med kompetanse og utviklingsmiljøer med følgende fordeling: Sonedommer – med gjennomført dommer 1 kurs. (16 års aldersgrense) Dommerkontakt melder på dommere til deltakelse i utviklingsmiljø i regi av region, alt etter fartstid og klargjøring av ambisjoner og nivå. Særskilte talenter eller dommere med stor interesse? Meld fra til region! Hovedfokus hos dommerkontakt bør være på barnekampledere og nye dommer 1 kandidater, spesielt med fokus på å få flere videre i systemet. Overrepresentasjon av barnekampledere…

10 Dommerutvikling Klubb er alltid ansvarlig for både spiller og dommerutvikling. Region bidrar med kompetanse og utviklingsmiljøer med følgende fordeling: Regionsdommer – krav til gjennomført / påbegynt utdanning. Uttak til deltakelse i Regional utviklingsgruppe 1 og 2 i regi av region. Uttak basert på ambisjoner, nivå, alder og utdanning. Region gjør uttak i samarbeid med dommerkontakt og ledere av de ulike miljøene.

11 Dommerutvikling Klubb er alltid ansvarlig for både spiller og dommerutvikling. Region bidrar med kompetanse og utviklingsmiljøer med følgende fordeling: Forbundsdommer – med gjennomført dommer 3 eller relevant erfaring. Dømmer 2 divisjon, Lerøy og eventuelt 1 divisjon. NHF sentralt i samarbeid med region er ansvarlig for dommeroppsett og annen organisering.

12 Dommerutvikling Sogn og Fjordane Samling for dommere 2 – 4 div 6 juni på Skei August – dommersamling for dommere i sone 1 – 2 – 3 bla med gjennomgang av nye regler Oppfølging av «seniordommere» som ønsker å ta tester for å dømme på NHF nivå Underveis i sesongen (september-april): Kampsamling i nov/des og feb/mars (henholdsvis Førde K02 og Gloppen M02) Observasjon/veiledning av dommere Vurdere å gi dommerpar muligheter for å delta på utviklingsgrupper i Bergen (hospitere på samling(er) Dommersamling på slutten av sesongen (turnering i Florø eller Stryn)?

13 Dommerutvikling

14 Dommerpåmelding Frister for dommere og dommerkontakter: 1. mai: Påmelding av klubb via turneringsadministrasjon (TA) 25. mai: Dommer må selv bekrefte / avslå påmelding i turneringsadministrasjon (TA) 10. juni: Svarfrist på utsendt e-post til dommere og dommerkontakt om parsammensetning 31 juli: Svarfrist for alle dommere; registrering av info i TA: sperredatoer, lag man spiller eller er trener for, dager man trener, jobber eller andre sperrer. Det vil bli publisert to / tre dommeroppsett i løpet av sesongen. I forkant av alle oppsett vil det for dommerne være mulig å logge seg inn på TA og registrere info ( se neste slides) Dommere som ikke registrerer aktuell informasjon vil ikke få mulighet til å melde forfall på kamper i regionserie. I praksis betyr dette at dommerne selv, eller dommerkontakt må skaffe ny dommer ved forfall.

15

16

17

18

19

20

21 Utfordringer i din klubb eller sone? Hvordan beholde dommere?

22 Dommerkontaktmøte 2 – 3 møter per sesong hvor det legges opp til samling fylkesvis. o Tettere samarbeid med dommerkontakt Neste møte i din sone? o Ønske om å knytte møte opp mot kamp.


Laste ned ppt "Dommerkontaktmøte 22 mai 2016. Status påmelding Per 18 mai er det påmeldt 455 dommere. fortsatt mangler det påmelding fra flere klubber, anslagsvis 50."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google