Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utvekslingsavtale mellom SVT-fakultetet, NTNU og University of California, Berkeley Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of Sociology.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utvekslingsavtale mellom SVT-fakultetet, NTNU og University of California, Berkeley Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of Sociology."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utvekslingsavtale mellom SVT-fakultetet, NTNU og University of California, Berkeley Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of Sociology

2 2 Utvekslingsavtale med Department of Sociology, UC B Avtalen gjelder for studenter ved SVT-fakultetet, først og fremst bachelorstudenter fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap Dersom ledige plasser kan også studenter fra andre institutter og fakulteter reise gjennom avtalen Varighet av opphold: 1 eller 2 semester

3 3 Fordeler med avtalen Fritak for TOEFL-testen (språktest) –Studenter med norsk artium/artium fra Nord- Europa/engelskspråklig bakgrunn får fritak for TOEFL-testen –Andre må ta TOEFL-testen på bestemte tidspunkt Emneportefølje som blir godkjent som del av grad ved NTNU Forenklet søknadsprosess Reduserte skolepenger

4 4 Fagområde Avtalen forutsetter at du tar bestemte emner ved Department of Sociology, UC B. Emneporteføljen kan variere noe fra år til år. Emnene er på undergraduate nivå ved UC B. Emnene tilbys ved Department of Sociology, men har et bredt perspektiv. Enkelte av emnene er i skjæringspunktet mellom sosiologi, statsvitenskap, historie, religion, psykologi og medievitenskap Kan derfor være av interesse for flere studentgrupper

5 5 Emnetilbud Eksempel på emner: –Sociology of Work: Work in the New Economy –Social Networks –Organizations and Institutions –Personality and Social Structure –Globalization and Development –Biology, Genetics, and Society –Virtual Communities/Social Media –Innovation and Entrepreneurship –Urban Sociology –Comparative perspectives on U.S and European Societies.

6 6 Hvor mange emner/credits må jeg ta? Studentene er sikret plass på emner tilsvarende 15 credits (endelig emnevalg gjøres ved semesterstart i UCB) Dette utgjør full studiebelastning på bachelornivå, og tilsvarer 30 studiepoeng ved NTNU Krav om å være fulltidsstudent for å få studentvisum og lovlig opphold i USA, samt for å få lån og stipend fra Lånekassen

7 7 Godkjenning av emner ved NTNU Frie studiepoeng i en bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag Etter nærmere vurdering fritak for spesifiserte emner i sosiologi eller statsvitenskap Fritak for enkeltemner eller som frie studiepoeng i studieprogram ved andre enn de samfunnsvitenskapelige fagene. Det må søkes om forhåndsgodkjenning

8 8 Innenfor BSV gjøres i dag følgende innpassinger: To av emnene gjennom avtalen kan gi fritak for ett av emnene i rekken SOS1006, SOS2003-SOS2005 (15 sp) i fordypningen i sosiologi. Emnet SOC122A Comparative Perspectives on US and European Societies kan gi fritak for SOS1007 i sosiologifordypningen, eventuelt kan emnet gi fritak for valgemnet på 7,5 sp i fordypningen i statsvitenskap. Studenter som har skrevet oppgave på minimum 7 credits/14 sp i koden SOC299 Individual study and research, kan etter vurdering ved ISS få fritak for SOS2001 Bacheloroppgave i sosiologi (15 sp). Fritaket forutsetter at oppgaven har et omfang på 20-25 sider, at tema er sosiologisk relevant, at oppgaven har sosiologisk perspektiv og er bygd opp med problemstilling, teori, metode og analyse. Oppgave på minimum 7 credits/14 sp skrevet innenfor SOC299 Individual Study and Research kan også gi fritak for ett av bachelorprosjektemnene (15 sp) innenfor fordypningen i statsvitenskap. Dette etter nærmere vurdering ved ISS.

9 9 Finansiering Alle studenter må betale skolepenger for minimum 15 credits (Ca.8.000 USD per semester = ca. 50.000 NOK). Dette er en rabattert ordning, som ligger betydelig under vanlige studieavgifter ved UCB Studenter får støtte fra Lånekassen når utdanningen godkjennes som del av grad ved NTNU –Støtte til skolepenger (til det som pr semester tilsvarer 30 stp) –Støtte til reise –Basisstøtte (lån og stipend til normale satser som ved studier i Norge) Se www.lanekassen.no Studentene må selv dekke egne oppholdskostnader, ca 8.000USD

10 10 Søknadsprosessen Se følgende nettside: www.ntnu.no/svt/studier/berkeley Forhåndsgodkjenning og NTNU-stipend (Frist 1.mars for utreise høst 2011). Samme søknad. Lånekassen Søknad til UCB Visum

11 11 Mer informasjon www.ntnu.no/svt/studier/berkley iss@svt.ntnu.no veiledning@svt.ntnu.no


Laste ned ppt "1 Utvekslingsavtale mellom SVT-fakultetet, NTNU og University of California, Berkeley Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of Sociology."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google