Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra studenter som har vært ute (studenter) Spørsmål

2 Utenlandsopphold i PuP-studiet Formalkrav: Avlagt minst 60 studiepoeng ved NTNU Vår anbefaling (nå): Opphold i 4. årskurs, evt. i forbindelse med prosjekt- eller masteroppgave i 5. Hvorfor?  Det er vanskelig å finne emner som tilsvarer de obligatoriske emnene dere skal ha i 3.  Dere er kommet kortere i forhold til å bestemme fordypningsretning, dermed er det vanskeligere å velge nyttige emner.  Statistikken viser at svært mange som drar ut i 3. må gå dette årstrinnet om igjen! Ingeniører som blir tatt opp i 4. bør kontakte fakultetet for nærmere avklaring om når de kan reise på utveksling. Oppholdet kan i teorien vare fra fire uker til ett år, det normale er ett eller to semester.

3 Prosedyre, grovt fortalt 1.Velg land og universitet 2.Komponere fagplan, i samråd med institutt/fakultet 3.Søk om forhåndsgodkjenning 4.Søk om stipend 5.Få godkjent opplegget etter avsluttet opphold Start forberedelsene gjerne 3-6 måneder før søknadsfristene (1. mars og 1. oktober)

4 1. Velg land og universitet Velg et anerkjent lærested Ta gjerne med ikke-faglige vurderinger i valget, men ikke la dem dominere (Statoil ansetter konsekvent ikke studenter som har hatt opphold ved ”surfeuniversitet”) At NTNU/fakultetet/instituttet har avtale gjør ofte mange ting enklere:  Fritak for skolepenger  Enklere søknadsprosedyre  Mottaksapparat  Hybelformidling  Stipend Vi kan formidle kontakt med studenter som allerede har vært på opphold ved ulike universiteter Internasjonal seksjon sine nettsider inneholder mye informasjon:  www.ntnu.no/international/study_abroad/reisemaal.php www.ntnu.no/international/study_abroad/reisemaal.php

5 1. Anbefalte universiteter

6 1. Reisemål 2008/09

7 1. Reisemål 2008/09 fortsatt LandReisemålEPSIMIPMIPKsum SpaniaUniversidad Politéchnica de Cataluna11 SpaniaUniversidad Politechnica de Valencia123 Storbritanni a University of Glasgow33 SveitsSwiss Federal Institute of Technology, Zurich11 TysklandTechnische Universität Darmstadt11 TysklandTechnische Universität München134 TysklandUniversität Stuttgart11 USASouth Dakota School of Mines & Technology11 USAUniversity of California – Berkeley11 USAUniversity of California – San Diego62311 USAUniversity of California, Irvine11 USAUniversity of Santa Barbara – UCSB22 USAUniversity of Wisconsin-Madison11 SUM231123360

8 2. Komponere fagplan Fagplanen må representere fulltids studier og gi 30 studiepoeng for ett semester/60 for to Merk at et studiepoeng ikke nødvendigvis betyr det samme i hele verden! Dere må finne emner som dekker de obligatoriske emnene dere skulle ha tatt her hjemme Resten av fagplanen må fylles med valgbare emner:  Forsøk å finne flest mulig emner som er relevante for den videre fordypningen!  Språkkurs (inntil 15 studiepoeng) kan i noen tilfeller godkjennes. Fagplaner for en rekke universiteter finnes her:  http://intersek.ntnu.no/webskjema/default.htm http://intersek.ntnu.no/webskjema/default.htm Søk råd hos både instituttet og fakultetet rundt sammensetning av fagplanen

9 3. Søk om forhåndsgodkjenning Du må søke om forhåndsgodkjenning av planene for utenlandsoppholdet i god tid. Minimum bør det søkes to uker før frist for stipendsøknader, men for nye læresteder kan det ta 1-3 måneder å få gjort vurderingen – søk så snart ting er klart. Søknad om stipend sendes elektronisk til Internasjonal seksjon. Skjema finner du her: http://www.ntnu.no/international/financing/ntnu_stipend.php Søknad om forhåndsgodkjenning utløses samtidig når du fyller ut søknad om stipend. Denne leveres Ruth Morch innen 1. februar. I tillegg skal du levere en faglig uttalelse fra kontaktperson for utenlandsstudier ved instituttet. Mal for dette fås på instituttet. Begge leveres Ruth Morch innen 1. februar, som tar den endelige godkjenningen og sender beskjed til Internasjonal seksjon

10 4. Søk om stipend Søknadsskjema finnes på:  http://www.ntnu.no/international/financing/ntnu_stipend.php http://www.ntnu.no/international/financing/ntnu_stipend.php Søknaden sendes via nettet til Internasjonal seksjon Søk Lånekassen som støtte:  http://www.lanekassen.no/templates/Page____7899.aspx http://www.lanekassen.no/templates/Page____7899.aspx

11 5. Få godkjent opplegget etter oppholdet Forhåndsgodkjenningen sikrer ikke at alle emnene blir godkjent Dette må det søkes om etter at oppholdet er gjennomført For at utenlandsoppholdet skal kunne godkjennes må dere sende til fakultetet en oversikt over:  hvilke emner dere har tatt i utlandet  hvis mulig, angi hvilke dette tilsvarer ved NTNU  emnebeskrivelser der de finnes  vedlagt karakterutskrift/vitnemål fra utlandet dersom dere har fått det Oversikten skal godkjennes og underskrives av vedkommende som forhåndsgodkjente fagplanen på instituttet før dere reiste ut


Laste ned ppt "Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google