Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med søramerikanske institusjoner: Erfaringer og utfordringer NOKUTs godkjenningsseminar 2007 Hanne-Gerd Nielsen UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med søramerikanske institusjoner: Erfaringer og utfordringer NOKUTs godkjenningsseminar 2007 Hanne-Gerd Nielsen UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid med søramerikanske institusjoner: Erfaringer og utfordringer NOKUTs godkjenningsseminar 2007 Hanne-Gerd Nielsen UiO

2 Internasjonalisering innenfor Kvalitetsreformen Fokus på delstudier Alle studenter skal ha et tilbud om utvekslingsopphold Kurs og programmer på engelsk Økt samarbeid med utviklingsland Økt samarbeid med ikke-engelskspråklige land Fokus på formaliserte samarbeidsavtaler Studentmobilitet integrert i finansieringsmodellen

3 Innreisende utvekslingsstudenter 2006

4 Utreisende utvekslingsstudenter 2006

5 Kommentarer til tall 2006 Mer enn 50% av UiOs totalt 937 utreisende studenter reiste til engelskspråklige land Av de som tar hele grader, reiser ca.60% til engelskspråklige land, eller tar engelskspråklige utdanninger i andre europeiske land Kvalitetsreformen gir alle studenter rett til å få et tilbud, noe som til en viss grad forsterker tendensen til å ha store tall på ”enkle” engelskspråklige destinasjoner Lånekassen gir støtte til språkkurs i forkant av studier i ikke- engelskspråklige land Vi jobber strategisk for å få opp antallet som reiser til ikke- engelskspråklige land. Fokus på Latin–Amerika fordi:

6 Regionens økte strategiske betydning Fokus på Sør-Amerika fra regjeringshold: - Fagseminar om Sør-Amerika februar 2007 - Rapport fra arbeidsgruppe tidligere i høst Fokus fra institusjonshold: - Kvalitet og langsiktighet - Samarbeid, ikke geografi, må avgjøre - Reell utveksling = finansiell støtte på linje med Pilot-prosjektet i Sør-Afrika Dette har resultert i flere avtaler Og flere godkjenningssaker fra studenter ut/inn

7 Samarbeid med institusjoner i Sør-Amerika: Erfaringer Erfaringer før reformen Reformen etterspurte samarbeid med ikke- engelskspråklige land. UiOs studenter og ansatte etterspurte avtaler i Latin- og Sør-Amerika Resulterte bl.a. i: Delegasjonstur til Mexico i 2004 Delegasjonstur til Argentina, Chile og Peru i 2006

8 Samarbeid med institusjoner i Sør-Amerika: Erfaringer fortsatt Krav til språkkunnskaper Kjennskap til utdanningssystemer ved godkjenning Ulikt credit-system innen regionen. Varierer fra land til land, institusjon til institusjon og innenfor ulike fag ved samme institusjon SICA (Sistema de Creditos Academicos) kan skape et mer oversiktlig system for godkjenningSICA (Sistema de Creditos Academicos) Interessen for utvekslingsopphold ved latin- amerikanske institusjoner har eksplodert de siste årene. Studenter fra alle fakulteter reiser på avtalene.

9 For godkjenningsarbeidet har dette resultert i: Antall forhåndsgodkjenninger og innpassinger av delstudier fordoblet ”Ukjente” lands utdannings- systemer og institusjoner Mye pepper fra studenter! Nødvendigheten av informasjon!!informasjon!! Tid-for-tid-prinsippet kan virke ukjent for veiledere ved partnerinstiusjoner Ingen ”GSU-liste” for delstudier Presisering av nasjonale retningslinjer (UHR 12.05)UHR 12.05

10 Et enkeltstående, men ikke enestående eksempel på en innpassingssak ved UiO Universidade de São Paulo, BrasilUniversidade de São Paulo, Brasil Andre institusjoner har sannsynligvis liknende eksempler?

11 Godkjenning av studier fra Universidade São Paulo, Brasil, høst 2005/vår 2006 Det vises til dine søknader, mottatt hhv 19. desember 2006 og 19. januar 2007 der du søker godkjennng av ovennevnte utdanning. Fakultetet har nå vurdert søknaden din i tråd med de forskjellige credit-systemene som benyttes på de ulike fagene og godkjenner med dette jevngodhet med 75 studiepoeng fordelt som følger: * Du har avlagt to kurs i økonomi, til sammen 8 créditos som godkjennes som 12 sp. i økonomi. Etter en vurdering foretatt av SV-fakultetet kan dette gi fritak for ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 sp) i 80-gruppen i samfunnsøkonomi (80-ECON) og 2 sp frie emner. * Du har avlagt tre kurs i historie, til sammen 14 créditos. I tråd med forhåndsgodkjenningen godkjennes dette som 30 sp i historie. To av kursene kan kan gi fritak for hhv IBER1501 - Den iberiske verden - en historisk innføring (10 sp) og LATAM2501 - Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 sp) som begge kan inngå i 40-gruppe - Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM). Ditt kurs i økonomisk historie kan godkjennes som 10 sp frie emner.IBER1501 - Den iberiske verden - en historisk innføringLATAM2501 - Problemer i det koloniale Latin-Amerika * Du har avlagt to kurs, til sammen 8 créditos, i portugisisk språk som godkjennes som 15 sp i portugisisk språk. Det gis fritak for POR2101 - Portugisisk språkkunnskap C (10 sp) som kan inngå i 40-gruppe - Portugisisk språk (Studieretning Latin-Amerika) (40PORS1) og 5 sp frie emner.POR2101 - Portugisisk språkkunnskap C * Du har avlagt to kurs, til sammen 8 créditos, i spansk språk som godkjennes som 15 sp i spansk språk. Det gis fritak for SPA1101 - Spansk språkkunnskap A (10 sp) som kan inngå i 40-gruppe - Portugisisk språk (Studieretning Latin-Amerika) (40PORS1) og 5 sp frie emnerSPA1101 - Spansk språkkunnskap A * Du har avlagt ett mindre kurs i portugisiskspråklig litteratur som godkjennes som 3 sp frie emner. Dine avlagte studier (40 créditos) har følgelig gitt fritak for til sammen fem emner (50 sp). I tillegg har du fått godkjent overskytende studier som jevngodt med 25 sp frie emner.

12 Ønskeliste Mer samarbeid og informasjonsoverføring mellom institusjonene når det gjelder forhåndsgodkjenning av delstudier En nasjonal kompetansebank for godkjenning og innpassing av delstudier En GSU-liste der denne informasjonen er lett tilgjengelig Forståelse for at økt internasjonalisering har ressursmessige konsekvenser

13


Laste ned ppt "Samarbeid med søramerikanske institusjoner: Erfaringer og utfordringer NOKUTs godkjenningsseminar 2007 Hanne-Gerd Nielsen UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google