Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra studenter som har vært ute (studenter) Spørsmål

2 Utenlandsopphold i PuP-studiet Formalkrav: Avlagt minst 60 studiepoeng ved NTNU Vår anbefaling: Opphold enten i 3. eller 4. årskurs, evt. i forbindelse med prosjekt- eller masteroppgave i 5. Ingeniører som blir tatt opp i 4. bør kontakte fakultetet for nærmere avklaring om når de kan reise på utveksling Oppholdet kan i teorien vare fra fire uker til ett år, det normale er ett eller to semester Fordeler 3. år: Får gode 4. klassefag ”hjemme” Lettere å finne veileder og sommerjobb ”Universelle” fag som undervises mange steder ”Slipper ikke unna” EiT Enklere å ta igjen evt. ikke godkjente fag. Fordeler 4. år: ”Fri” timeplan God tid til å finne ut om man vil dra ut og planlegging (mindre veiledning?) Oppsøke unike fagmiljøer og fag som ikke gis på NTNU. Samme år som resten av Europa

3 Prosedyre, grovt fortalt 1.Velg land og universitet 2.Komponere fagplan, i samråd med institutt/fakultet 3.Søk om forhåndsgodkjenning 4.Søk om stipend 5.Få godkjent opplegget etter avsluttet opphold Start forberedelsene gjerne 3-6 måneder før søknadsfristene (1. mars og 1. oktober)

4 1. Velg land og universitet Velg et anerkjent lærested Ta gjerne med ikke-faglige vurderinger i valget, men ikke la dem dominere (Statoil ansetter konsekvent ikke studenter som har hatt opphold ved ”surfeuniversitet”) At NTNU/fakultetet/instituttet har avtale gjør ofte mange ting enklere:  Fritak for skolepenger  Enklere søknadsprosedyre  Mottaksapparat  Hybelformidling  Stipend Vi kan formidle kontakt med studenter som allerede har vært på opphold ved ulike universiteter Internasjonal seksjon sine nettsider inneholder mye informasjon:  http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land

5 1. Anbefalte universiteter

6 Utveksling

7 2. Komponere fagplan Fagplanen må representere fulltids studier og gi 30 studiepoeng for ett semester/60 for to Merk at et studiepoeng ikke nødvendigvis betyr det samme i hele verden! Dere må finne emner som dekker de obligatoriske emnene dere skulle ha tatt her hjemme Resten av fagplanen må fylles med valgbare emner:  Forsøk å finne flest mulig emner som er relevante for den videre fordypningen!  Språkkurs (inntil 15 studiepoeng) kan i noen tilfeller godkjennes. Søk råd hos både instituttet og fakultetet rundt sammensetning av fagplanen

8 3. Søk om forhåndsgodkjenning Du må søke om forhåndsgodkjenning av planene for utenlandsoppholdet i god tid. Minimum bør det søkes to uker før frist for stipendsøknader, men for nye læresteder kan det ta 1-3 måneder å få gjort vurderingen – søk så snart ting er klart. Søknad om stipend sendes elektronisk til Internasjonal seksjon. Skjema finner du her: http://www.ntnu.no/international/financing/ntnu_stipend.php Søknad om forhåndsgodkjenning utløses samtidig når du fyller ut søknad om stipend. Denne leveres Ruth Morch innen 1. februar. I tillegg skal du levere en faglig uttalelse fra kontaktperson for utenlandsstudier ved instituttet. Mal for dette fås på instituttet. Begge leveres Ruth Morch innen 1. februar, som tar den endelige godkjenningen og sender beskjed til Internasjonal seksjon

9 4. Søk om stipend Søknadsskjema finnes på:  http://www.ntnu.no/international/financing/ntnu_stipend.php http://www.ntnu.no/international/financing/ntnu_stipend.php Søknaden sendes via nettet til Internasjonal seksjon Søk Lånekassen som støtte:  http://www.lanekassen.no/templates/Page____7899.aspx http://www.lanekassen.no/templates/Page____7899.aspx

10 5. Få godkjent opplegget etter oppholdet Forhåndsgodkjenningen sikrer ikke at alle emnene blir godkjent Dette må det søkes om etter at oppholdet er gjennomført For at utenlandsoppholdet skal kunne godkjennes må dere sende til fakultetet en oversikt over:  hvilke emner dere har tatt i utlandet  hvis mulig, angi hvilke dette tilsvarer ved NTNU  emnebeskrivelser der de finnes  vedlagt karakterutskrift/vitnemål fra utlandet dersom dere har fått det Oversikten skal godkjennes og underskrives av vedkommende som forhåndsgodkjente fagplanen på instituttet før dere reiste ut


Laste ned ppt "Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google